Dokumentets dato
06 Jan 1999
Dato for offentliggørelse
6. januar 1999
Cirkulærets nummer
1999-02
Ansvarlig fagkontor
Erhvervsafdelingen; Toldkontoret
Overordnede emner
Told
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990000109-regl

I.h.t. § 1 nr. 3 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1044 af 17. december 1997 om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling reguleres toldgebyrerne iflg. § 126 tidligst fra kalenderåret 1999.

Reguleringen sker herefter med +2,9 pct. (2,0 + 0,9).

Reguleringen betyder, at de under § 123 anførte beløb bliver således:

       
  1998  - 1999 
Tilkaldegebyr 1) 200 kr. forhøjes til 206 kr.
Tilkaldegebyr 2) 500 kr. - 515 kr.

De i bilag 1 anførte beløb bliver således:
  1998   1999
A.      
Godsregistrering 55 kr. forhøjes til 57 kr.
B.      
Udførsel 13 kr. - 14 kr.
C.      
Forsendelse 55 kr. - 57 kr.
D.      
Fortoldning 55 kr. - 57 kr.
E.      
Proviantering 13 kr. - 14 kr.
F.      
Andet 22 kr. - 23 kr.

IkrafttrædenCirkulæret har virkning fra 15. januar 1999.Frantz Howitz

                     / Kjeld Rasmussen