Dokumentets dato
27 dec 1999
Dato for offentliggørelse
27. december 1999
Cirkulærets nummer
1999-49
Ansvarlig fagkontor
Selskabsrevisionsafdelingen; Finansrevisionskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990021009-regl

I medfør af § 19 i bekendtgørelse nr. 565 af 2. juli 1999 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.
 
Cirkulæret træder i kraft 1. januar 2000. Samtidig ophæves TSS-cirkulære 1999 -32.
 
Frantz Howitz
 
/ Palle Graff