Dokumentets dato
17 May 1999
Dato for offentliggørelse
17. maj 1999
Cirkulærets nummer
1999-18
Ansvarlig fagkontor
Kontrol- og Inddrivelsesafdelingen; Planlægningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990005509-regl

Til erstatning for det med ligningsplanen for produktionsåret 1999/2000, TSS-cirkulære 1999-8, udsendte bilag 1, vedlægges - som nyt bilag 1 - retningslinjer for opgørelsen af ressourceanvendelsen ved personligningen.
 
De kommuner, der i den kommunale ligningsplan for 1999/2000 har foretaget en samlet opgørelse af den planlagte ressourceanvendelse efter de allerede udsendte retningslinjer, kan anvende denne opgørelse, og behøver ikke foretage en opgørelse efter de nye retningslinjer.
 
I redegørelsen for ligningens forløb skal det faktiske ressourceforbrug derimod opgøres i overensstemmelse med de nye retningslinjer, jf. bilag 1.
 
 
 
Frantz Howitz
                              /Karsten Juncher
Bilag
Retningslinjer for opgørelsen af ressourceanvendelsen ved personligningen