Dokumentets dato
28 jul 1999
Dato for offentliggørelse
28. juli 1999
Cirkulærets nummer
1999-30
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990012609-regl

IndledningDette cirkulære indeholder to lister med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv.

Den første liste indeholder fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

Desuden indeholder cirkulæret på siderne 13-17 en liste med foreninger mv., som før har været godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, men som ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse, jf. Told Skat cirkulære nr. 1996-17 om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (efter 1. juli 1999 Told Skat cirkulære nr. 1999-21), eller som ikke modtager løbende ydelser og derfor ikke kan være godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3. De pågældende foreninger mv. på denne liste anses som udgangspunkt fortsat for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, og listen kan dermed tjene som inspiration for personer og organisationer mv., som ønsker at give et bidrag til et godt formål.

Ligningslovens § 8 AFonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i årene 1998 og 1999 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Godkendelsen er givet i henhold til Told Skat cirkulære 1996-17 om retningslinier for godkendelse af foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A (efter 1. juli 1999 Told Skat cirkulære nr. 1999-21).

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2, og § 14, stk. 2, i boafgiftsbekendtgørelsen (efter 1. januar 2000 § 3, stk. 1, litra g, i boafgiftsloven).

Dette års liste indeholder som en overgangsordning godkendelser gældende for to år. Listen indeholder udover godkendelser for 1998 også godkendelser for 1999, for hermed at opnå en så aktuel liste som muligt. Ved foreninger mv., som kun er godkendt for det ene af disse år, vil der derfor være en markering af dette.

Frist for ansøgning om godkendelse er 1. oktober i godkendelsesåret, hvorfor der efter dette cirkulæres udsendelse vil kunne ske yderligere godkendelser af foreninger mv. gældende for 1999. Disse vil blive medtaget i næste års cirkulære med en markering af, at godkendelsen gælder fra og med 1999.

Ligningslovens § 12, stk. 3Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 1999 at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2, og § 14, stk. 2, i boafgiftsbekendtgørelsen (efter 1. januar 2000 § 3, stk. 1, litra g, i boafgiftsloven).

Boafgiftslovens § 3, stk. 2Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit, uden at der skal ansøges herom, jf. § 14, stk. 2, i boafgiftsbekendtgørelsen (efter 1. januar 2000 § 3, stk. 1, litra g, i boafgiftsloven).

Retningslinierne for optagelse på listen som boafgiftsfritaget er beskrevet i Told Skat cirkulære nr. 1998-5 om etablering af en liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2 (efter 1. juli 1999 Told Skat cirkulære nr. 1999-22).

A
 • Adoption Center, Den selvejende institution ¹,²)
 • ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency), Foreningen ¹,²)
 • Afrikanske Lægefond, Den ²)
 • Agape, Foreningen ¹,²)
 • Agapes Psykriatiske Center Daggry ²)
 • AIDS, Fondet til bekæmpelse af ¹,²)
 • Akademisk Orkester og Kor, Forening ¹)
 • Aksfællesskabet i Odder, Menigheden ¹,²)
 • Aktion Børnehjælp, Mother Teresas Medarbejdere i Danmark ¹,²)
 • Aktionsfond til kristelig U-landshjælp og økumensk Kirketjeneste (AUK) ¹,²)
 • Akupunkturforeningen (Foreningen til støtte  af forskning og videreudvikling af akupunkturs anvendelse indenfor sygdomsbekæmpelse) ²)
 • Alexander Nevsky Kirken i København ²)
 • Allerød Frikirke ²)
 • Almene Formål af 22. august 1989, Foreningen til ¹)
 • Als og Sundeveds Kattefond ¹)
 • Alzheimer - Forskningsfonden ¹,²)
 • Alzheimerforeningen ¹,²)
 • Amager Kristne Center ¹)
 • Amnesty International ¹,²)
 • Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond ²)
 • Andreassen Fonden, Mogens ²)
 • Angel Christian Television Trust, The ¹,²)
 • Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark ¹,²)
 • AQUA Feskvandsakvarium, Den selvejende institution ³)
 • Apostolsk Kirke i Danmark ¹,²)
 • Arbejde Adler, Landsforeningen ¹)
 • ASF-Dansk Folkehjælp ¹,²)
 • Askov Højskole ¹)
 • Askov Møllehus, Den almenvelgørende fond ²)
 • Astma-Allergi Forbundet ¹,²)
 • Astma-Allergiforbundets Forskningsfond ¹,²)
 • Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ²)
B
 • B 93's ungdoms- og jubilæumsfond, Foreningen ¹)
 • Balle Valgmenighed ¹,²)
 • Bangs Fond, Ingrid og Ole ²)
 • Baptistmenigheden Allerød Frikirke ¹)
 • Barlys Venners Fond ¹)
 • Bedre Hørelse, Landsforeningen for (Dansk Tunghøreforening) ¹,²)
 • Bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Landsforeningen til ¹,²)
 • Bekæmpelse af kredsløbssygdomme, Landsforeningen til ¹)
 • Bering Valgmenighed ¹,²)
 • Betaniamenigheden, Blaahøj ¹,²)
 • Betaniamenigheden i Hobro ¹,²)
 • Betesda, Den selvejende institution ¹,²)
 • Betesda, Vadum Kirkecenter (Det DanskeMissionsforbund) ²)
 • Bethaniakirken - Tylstrup (Det Danske Missionsforbund) ¹)
 • Bethaniakirken - Aalborg (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)
 • Bethel Kirken, Det Danske Missionsforbunds menighed i København  ¹,²)
 • Bethelkirkens Baptistmenighed, Aalborg
 • Bethlehemsfællesskabet ¹,²)
 • Betlehem, Menigheden - Det Danske Missionsforbunds Kirke, Vanløse ¹)
 • Betlehemskirken-Vanløse (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Bibel & Missions Centret ¹,²)
 • Bibellæser-Ringen i Danmark ¹,²)
 • Billund Frikirke ¹,²)
 • Biologi-Efterskolen i Nordjylland, Den selvejende institution ¹)
 • Birkebjergkirken, Næstved ¹,²)
 • Bjerringbro Idrætspark, Den selvejende institution ¹)
 • Blaa Kors, Det, Kristelig Afholdsforening for Danmark ¹,²)
 • Boholte Kirkes Fond ¹)
 • Boligfonden for enlige mødre ¹)
 • Bornholm, Menigheden i Missionskirken, Det Danske Missionsforbund ¹)
 • Bornholms Baptistmenighed ¹,²)
 • Boserup Minde, Landsforeningen af Lungehandicappede ¹)
 • Botosan Children´s Service, Danmark Hjælp til Rumæniens Børn ¹,²)
 • Bovlund Frimenighed ²)
 • Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet ¹,²)
 • Brande Baptistmenighed ¹,²)
 • Breklum missionens venner i Nordslesvig, Foreningen af ¹,²)
 • Broderbaandet af 17. april 1917 ¹)
 • Broholmkirken, Hvidovre Baptistkirke ¹,²)
 • Brovst Baptistmenighed ¹,²)
 • Brøchner-Mortensen Fonden ²)
 • Brødremenigheden Christiansfeld ¹,²)
 • Brødremenighedens Danske Mission ¹,²)
 • Brønderslev Baptistmenighed ¹,²)
 • Brønshøj Kristne Forsamling ¹,²)
 • Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen for ¹)
 • Børnecancerfonden ¹)
 • Børnefonden, Den selvejende institution ¹,²)
 • Børnesagens Fællesråd ¹)
 • Børns Vilkår, Landsorganisationen ¹,²)
 • Bøvling Valgmenighed ¹,²)
C
 • Caravane Missionen Pilgrim Convoy ¹)
 • Care Danmark, Fonden for frivillig U-landsbistand ¹,²)
 • Caritas Danmark ¹,²)
 • Centralmissionen i København ¹,²)
 • Child Care - International ²)
 • Christensen, Alfred og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden ³)
 • Citykirken, Herning ¹,²)
 • City Kirken, Menigheden ¹,²)
 • Colitis Ulcerosa og Crohns Sygdom, Landsforeningen til bekæmpelse af ¹)
 • Cool Sorption Fond af 1988 ²)
 • Copenhagen Bethel Missionary Baptist Mission-Church ¹)
D
 • Dalsø Kirke, Menigheden ¹,²)
 • DAMP Foreningen ¹)
 • Danadopt, Danish Society for international adoption ¹,²)
 • Danavox Jubilæumsfond ²)
 • Dandy-Fonden ²)
 • Danish Sport Aid ¹)
 • Danmark-Amerika Fondet ¹)
 • Danmarks 4 H ¹)
 • Danmarks Bløderforening ¹,²)
 • Danmarks Filatelist Forbund ¹)
 • Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjeneste ¹,²)
 • Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center ¹)
 • Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse ¹,²)
 • Danmarks Museum for Lystsejlads Valdemars Slot, Fonden ¹)
 • Danmarks Naturfond ¹,²)
 • Danmarks Naturfredningsforening ¹,²)
 • Danmarks Psoriasis Forening ¹,²)
 • Danmarks Sportsfiskerforbund ²)
 • Dansk Armeniermission ¹,²)
 • Dansk Basketball-Forbund ¹)
 • Dansk Bibel-Institut ¹,²)
 • Dansk Bibelskole, Den selvejende institution ¹)
 • Dansk Blindesamfund ¹,²)
 • Dansk Børnefond, Foreningen ¹,²)
 • Dansk Center vedrørende Alkoholisme ¹)
 • Dansk Cyklist Forbund ¹)
 • Dansk Dyreværn, Århus ¹,²)
 • Dansk Døve-Idrætsforbund ¹)
 • Dansk Epilepsiforening ¹,²)
 • Dansk Ethioper Mission ¹,²)
 • Dansk Europamission ¹,²)
 • Dansk Flygtningehjælp ¹,²)
 • Dansk Forenet Sudan Mission ²)
 • Dansk Forening for Rosport ¹)
 • Dansk Friskoleforening ¹)
 • Dansk Handicap Forbund ¹,²)
 • Dansk Handicap Idræts-Forbund ¹)
 • Dansk Inkontinensforening ²)
 • Dansk-Jødisk Venskab, Foreningen ¹,²)
 • Dansk Kano- og Kajak Forbund ¹)
 • Dansk Kirke i Udlandet ¹,²)
 • Dansk Kristelig Sygeplejeforening ¹,²)
 • Dansk Kræftforskningsfond ¹,²)
 • Dansk Laksefond ¹,²)
 • Dansk Missionsforbund ¹,²) (8A-godkendt fra og med 1999)
 • Dansk Missionsråd ¹,²)
 • Dansk Narkolepsiforening ¹,²)
 • Dansk Oase ¹,²)
 • Dansk Ornitologisk Forening ¹,²)
 • Dansk Papirhandlerforenings Legatfond ¹)
 • Dansk Parkinsonforening ¹,²)
 • Dansk Radio-Hjælpefond ¹)
 • Dansk Rotarys Hjælpearbejde ¹)
 • Dansk Røde Kors ¹,²)
 • Dansk Santalmission ¹,²)
 • Dansk Sejlunion ¹)
 • Dansk Selskab for Tibetansk Kultur ¹,²)
 • Dansk Senior Dans, Landsforeningen ¹)
 • Dansk Skytte Union ¹)
 • Dansk Svæveflyver Union ¹)
 • Dansk Sømandskirke i fremmede Havne ¹,²)
 • Dansk Teltmissions Menighed ¹)
 • Dansk Unicef Komité - Dansk Komité for Forenede Nationers Børnefond ¹,²)
 • Dansk Veteranflysamling ¹)
 • Danske Baptisters Kvindeforbund ¹)
 • Danske Baptisters Spejderkorps ¹)
 • Danske Baptisters Ungdomsforbund ¹)
 • Danske Baptistsamfund, Det ¹,²)
 • Danske Bibelselskab, Det ¹,²)
 • Danske Diakonissestiftelse, Den ¹,²)
 • Danske Døvblinde, Foreningen af - FDDB ¹)
 • Danske Døves Landsforbund ¹,²)
 • Danske Frimurerorden, Den, Velfærdsdirektoriet ¹)
 • Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ¹)
 • Danske Haveselskab Øerne, Det ¹)
 • Danske Hjælpefond, Den, Landsorganisationen ¹,²)
 • Danske Hjælpekomité for Spedalskheds mission, Den ¹,²)
 • Danske Israelindsamling, Den ¹,²)
 • Danske Israelmission, Den ¹,²)
 • Danske Missionsforbund - Brovst/Skovsgaard menighed, Det ¹)
 • Danske Missionsforbund - Frederiksværk menighed, Det ¹)
 • Danske Missionsselskab, Det ¹,²)
 • Danske Nationalkomité for Europæisk kulturelt Samarbejde, Den ¹)
 • Danske Spejderkorps, Det ¹)
 • Danske Vindkraftværkers Fond ¹)
 • Diabetesforeningen (Landsforeningen for Sukkersyge) ¹,²)
 • Diakonhøjskolen i Århus ¹)
 • Diakonhøjskolens Diakonforbund ¹,²)
 • Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen ¹,²)
 • Dialogcentret, Danmark ¹,²)
 • Direktør H. Obbekjer og Hustru Marie Obbekjers Legat  ³)
 • Dyrefondet ¹)
 • Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Foreningen til ¹)
 • Dyrenes Dags Komité, Foreningen (fond) ¹)
 • Døvefonden ¹,²)
 • Døves Menighed i København og på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, De, Den selvejende institution ¹)
E 
 • EGV-fonden ¹)
 • Elim, Klemensker, evangelieforsamlingen ²)
 • En god start i Livet, Fonden ¹)
 • Ensomme Gamles Værn (EGV-Fonden) ¹)
 • Esbjerg Baptistmenighed ¹)
 • Esbjerg Havne-Service ¹)
 • Europæiske Hus, Det ¹,²)
 • Evangelieforsamlingen i København ¹,²)
 • Evangelieforsamlingen i Odense ¹,²)
 • Evangeliekirken i Varde ¹,²)
 • Evangeliemenigheden, Fredericia ¹,²)
 • Evangeliemenigheden i Grenaa ¹,²)
 • Evangeliemenigheden i Korsør ¹)
 • Evangeliemenigheden Pinsekirken i Korsør ²)
 • Evangeliemenigheden på Langeland ²)
 • Evangeliets Stemme, Organisation ¹,²)
 • Evangelisk Alliance i Danmark ¹)
 • Evangelisk Børnemission i Danmark ¹,²)
 • Evangelisk Luthersk Frikirke i Danmark, Den ¹)
 • Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund ¹,²)
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark ¹,²)
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland ¹,²)
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening i København ¹,²)
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm ¹,²)
 • Evangelisk Luthersk Ungdomsforening ²)
 • Evangeliske Frikirke, Den ¹,²)
 • Evangeliske Frikirke, Randers Nord, Den ¹,²)
 • Exodus-Kirken ²) 
F
 • Falsters Baptistmenighed ¹,²)
 • Farsø Efterskole ¹)
 • Farsø Evangeliecenter, Menigheden  ¹,²)
 • Farsø Frimenighed ²)
 • FDB´s Jubilæumsfond ¹)
 • Finansforbundets Centrale Hjælpefond ³)
 • Fiskeri- og søfartsmuseet, Esbjerg ¹)
 • Fjellerup Valgmenighed ¹,²)
 • FN-Museet, De Blå Baretter ¹)
 • Fogs Fond, Tømmerhandler, Johannesi ²)
 • FOLKEGAVEN 1995, Indsamlingen af ¹)  
 • Folkekirkens Nødhjælp, Den selvejende institution  ¹,²)
 • Folkevirke ¹)
 • Fond til Lungemedicinsk og Allergologisk Forskning og Uddannelse ²)
 • Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle formål ²)
 • Fonden af 2/7 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge ²)
 • Fonden af 1987 til fremme af cancerforskning ¹)
 • Fonden for Focolare-Bevægelsen, Maria's Stiftelsesværk, Kvindelige Afdeling ²)
 • Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning ²)
 • Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark ¹,²)
 • Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup ¹)
 • Fonden for Migræneforskning ²)
 • Fonden for Neurologisk Forskning ²)
 • Fonden for Træer og Miljø ¹,²)
 • Fonden Fyntour ¹)
 • Fonden Lolwe ²)
 • Fonden til fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Fonden til fremme af klinisk-eksperimental cancerforskning specielt vedrørende cancer mammae ²)
 • Fonden til fremme af medicinsk behandling af cancer ²)
 • Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet ²)
 • Fonden til Sygdomsbekæmpelse uden Dyreforsøg ²)
 • Foreningen af Døvblinde ¹)
 • Foreningen af grundvigske valg- og frimenigheder ¹)
 • Foreningen KKL - Det jødiske Nationalfond ¹)
 • Foreningen Far til støtte for børn og forældre ¹)
 • Foreningen for stammere i Danmark ¹)
 • Foreningen til bevarelse af Nykøbing Mors Sygehus ¹)
 • Forsøgsdyrenes Værn, Landsforening ¹)
 • Forum for en Fri Folkekirke ¹,²)
 • Forældreforeningen Børn med Kræft ¹)
 • Fransk-Reformerte Kirke i København, Den ²)
 • Fredebo, Samfundet ¹,²)
 • Fredericia Baptistmenighed ¹,²)
 • Fredericia Hjælper Rumænien, Organisationen ²)
 • Frederiksborg Valgmenighed ²)
 • Frederikshavn Baptistmenighed ¹,²)
 • Fregatten Jylland, Den selvejende institution ¹)
 • Frelsens Hær ¹,²)
 • Fri Hestehaveskole's Støtteforening, Den ¹)
 • Fri Kirkesamfund, Det ²)
 • Frikirken - En åben dør ¹,²)
 • Frikirken i Espergærde ¹)
 • Frikirken Troens Vej ¹)
 • Frikirken på Havnen ¹,²)
 • Frilandsmuseets Venner ¹)
 • Friluftsmissionen ¹,²)
 • Frimenigheden Kilden ²)
 • Friskolen på Vallekilde-Hørve egnen, Den selvejende institution ¹)
 • Fristedet i Køge ¹)
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF  ¹)
 • Frøstruphave Efterskole, Den selvejende institution ¹)
 • Fulton-Stiftelsen, Den selvejende institution ¹)
 • Fyns Kræftforskningsfond (Fonden af 1987til fremme af Cancerforskning) ¹,²)
 • Fælleskirkeligt Klosterhus i Norjylland ²)
 • Fælleskirken ¹,²)
G 
 • Gambias Venner, Foreningen ¹)
 • Gelsted-Kirk-Scherfig Fonden ¹)
 • Genforenings-/Grænsemuseums Fonden, Den selvejende institution ¹)
 • Gidionitternes Venner, Landsforeningen ²)
 • Gigtforeningen ¹,²)
 • Give Baptistmenighed ¹,²)
 • Give-Egnens Museum ¹)
 • Gjellerup Valgmenighed ¹,²)
 • Globorama Fond ¹)
 • Gratiakirken, Århus (Evangelisk-Lutherske Frikirke) ²)
 • Grundforskningsfonden ²)
 • Grænseforeningen ¹)
 • Græsted Fællesmenighed ¹,²)
 • Grønbjerg - 2000, Den selvejende institution ¹)
 • Grønlandske Børn, Foreningen ¹)
 • Guds Menighedsforsamling, Aalborg ¹)

H
 • Hals Baptistmenighed ¹,²)
 • Handelshøjskolen i København  ³)
 • Handicapcentret Nordjylland ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Handicappede Børns Ferierejser (HBF-Fonden), Den selvejende institution ¹)
 • Hanne Reintofts Hjælpefond ³)
 • Havrebjerg Valgmenighed ²)
 • Hedemølle, Efterskolen, Den selvejende institution ¹)
 • Hellig Kors Kloster's Fond ¹)
 • Heltklækkeri Ringkjøbing Fjord, den selvejende institution ²)
 • Henrik Henriksens Fond ²)
 • Herlev Baptistmenighed ²)
 • Hestens Værns Fond til fordel for Foreningen Hestens Værn ¹)
 • Himmelekspressens Komitès Fond ³)
 • Historisk Forening for Værløse Kommune (Værløse Museum) ¹)
 • Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte ¹,²)
 • Hjemløse Kattes Vel, Foreningen ³)
 • Hjerteforeningen ¹,²)
 • Hjorths Legat, Professor Dr. med. Niels ²)
 • Hjælp Barnet, Hjælpeorganisationen ¹) (godkendt til og med 1998)
 • Hjørring Baptistmenighed ¹,²)
 • Hjørring Menighed, Det Danske Missions forbund ¹,²)
 • Hobro Sygehus, Støtteforeningen for ¹)
 • Hobro-Terndrup Sygehus, Støtteforeningen for ¹)
 • Holbæk Baptistmenighed ¹,²)
 • Holstebro Baptistmenighed ¹,²)
 • Holstebro Frikirke ¹,²)
 • Holstebro Valgmenighed ¹,²)
 • Hospice-Center Sydjylland ¹,²)
 • Hovborg A.F.K. ¹)
 • Hovedcirklen (Landsforeningen af Støttegrupper for pludseligt hjerneskadede) ¹)
 • Husdyrenes Vel Fyn, Foreningen ¹)
 • Husfællesskabet i Aalborg ¹)
 • Højbjerg Frikirke ¹)
 • Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik ¹)
 • Høve Valgmenighed ¹,²)
 • Hårslevhallen, Den selvejende institution ¹)
I
 • IBIS, Foreningen ¹)
 • Ibra Radio Danmark, Foreningen ¹)
 • Ideer for Livet - Fonden ¹)
 • Indenlandsk Sømandsmission ¹,²)
 • Informations- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet (IKON), Foreningen ¹,²)
 • Inge Sørensens Kattehjems Fond ¹)
 • Ingstrup Baptistmenighed ¹,²)
 • Instituttet for Anvendt Datateknik, IFAD, Datateknologisk Fond, selvejende institution ²)
 • Inter Aid Danmark, den selvejende institution ¹,²)
 • International Børnehjælp ¹,²)
 • International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling ¹)
 • International Church of Copenhagen, The ¹)
 • International Harvest Christian Center ¹,²)
 • International Out-Reach ¹,²)
 • Iran Aid, Foreningen ¹,²)
 • Islamiske Trossamfund i Danmark, Det ¹,²)
 • Islamiske Trossamfund på Fyn, Det ¹)
 • Islams Ahmadiyya-Bevægelse i Danmark ²)
J
 • Jeg vil leve! - Center for retten til liv, Bevægelsen ¹)
 • Jehovas Vidners Rigssalsforening - Danmark ¹,²)
 • Jesu Hjerte Menighed (i Det Romersk Katolsk Trossamfund) ¹,²)
 • Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark ¹²)
 • Jesuskirken, Ringkøbing ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Jetsmark menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
 • Jetsmark-Vedsted Baptistmenighed ¹,²)
 • Josva - Fællesskabet i Aalborg ¹,²)
 • Jugend Musikfond, Nordschleswig ³)
 • Julemærkekomiteen ¹)
 • Jyske Musikkonservatorium, Det ³)

K
 • Karisma Center, København ¹)
 • Karlslunde Strandkirkes Initiativfond ¹,²)
 • Karma-Kadjypa Skolen for tibetansk buddhisme/Lamafonden ¹,²)
 • Karmapa Trust - Det Danske Religiøse Samfund ¹)
 • Karmelkirkens Baptistmenighed, Aalborg  ¹,²)
 • Katolske Menighedsplejer, Den selvejende institution ¹)
 • Kattegatcentrets Driftsfond ¹)
 • Kattegatcentrets Ejendomsfond ¹)
 • Kattens Værn ¹)
 • Kerteminde-Dalby Valgmenighed ²)
 • KFUKs sociale arbejde ¹,²)
 • KFUM og K i Danmark, Fællesbestyrelsen for ¹)
 • KFUM og KFUK i Danmark ²)
 • KFUM-Spejderne i Danmark ¹)
 • KFUMs Idrætsforbund i Danmark ¹)
 • KFUMs sociale arbejde i Danmark ¹,²)
 • KFUMs Soldatermission i Danmark, Landsudvalget for ¹,²)
 • Kherwara-Missionen ¹,²)
 • Kildegården, Det kristne Hjælpecenter ¹,²)
 • Kilden, Frimenigheden ¹)
 • Kirkefondet ¹,²)
 • Kirkeklokkens Missions Indsamling Den selvejende institution ¹,²)
 • Kirkekomiteen for Herlev sogns vestre distrikt ¹)
 • Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark ¹,²)
 • Kirkeligt Centrum ¹)
 • Kirkens Korshær ¹,²)
 • Kirkesagen på Østerbro, Nykøbing F ¹)
 • Kirkesamfundet Summit Lighthouse i Danmark ²)
 • Kirketjenesten i Danmark ¹,²)
 • Kiropraktikkens Fremme, Landsforeningen ¹,²)
 • Kjellerup og Omegns Valgmenighed ¹,²)
 • Klejtrup Musikefterskole, Den selvejende institution ¹)
 • Klim Valgmenighed ¹,²)
 • Klostermarksskolen Aalborg ¹)
 • Kofoeds Skole ¹,²)
 • Kolonien Filadelfia ¹,²)
 • Kolonien Filadelfias Videnskabelige Fond, Den selvejende institution ²)
 • Komiteen Mod Dyreforsøg ³)
 • Komiteen til indsamling af pengemidler til fordel for museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnets historie ¹)
 • Kong Haakons Kirkes Venner, Foreningen ¹)
 • Kongelig Dansk Aeroklub ¹)
 • Kongelige Livgardes Officerskorps Fond, Den ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner, Den, Selskabet ¹)
 • Kgl. Vajsenhus, Det ³)
 • Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Den ¹)
 • Kongens Ø, Den selvejende institution ²)
 • Kongensgård Landbrugsskole ¹)
 • Kopps Legat, Speciallæge Henrich ²)
 • Koptisk-Ortodokse Kirke, Sankt Maria & Sankt Marcus Kirke i Danmark, Den ¹,²)
 • Korsevadskolens Støttefond ¹)
 • Korskirken, Herlev Baptistmenighed ¹)
 • KRIS, Landsorganisationen ¹)
 • Krishnabevægelsen Iskcon i Danmark ¹,²)
 • Kristelig Handicapforening ¹,²)
 • Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, Kirke og Medier, Landsforeningen ¹,²)
 • Kristelig Lægeforening ²)
 • Kristelig Lægeforenings Fond for Lægemission ²)
 • Kristeligt Arbejde blandt Blinde ¹)
 • Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom ¹,²)
 • Kristeligt Pressebureau ¹)
 • Kristen Flygtningehjælp, selskabet ¹,²)
 • Kristen Videnskabs Kirke i København ¹)
 • Kristen Videnskabs Kirke i Århus ¹)
 • Kristen Videnskabs Kirken (Christian Science), København, (hjemsted Frederiksberg) ²)
 • Kristen Videnskabs Kirken (Christian Science), Århus ²)
 • Kristensamfundet i Danmark (Kristensamfundets Fremme), Foreningen til fremme af den religiøse bevægelse ¹,²)
 • Kristent Bibel- og Konferencecenter, Den selvejende institution ¹,²)
 • Kristent Center Herning, Menighed ¹,²)
 • Kristent Centrum, Den selvejende institution ¹,²)
 • Kristent Fællesskab, Frimenigheden, København ¹,²)
 • Kristent Fællesskab, Frimenigheden, Nordsjælland ¹,²)
 • Kristent Pædagogisk Institut ¹,²)
 • Kristi Kirke i København ¹)
 • Kristne Friskoler/Skoleforeningen, Foreningen af ¹)
 • Kristne Hjælpecenter Kildegården, Det ²)
 • Kristne Menighed, Den ¹,²)
 • Kristne Menighed for Holstebro og Omegn, Den ¹,²)
 • Kristus Kirken, Rødding ¹,²)
 • Kristuskirkens Baptistmenighed ¹,²)
 • Kromosomforskningsfonden ²)
 • Kronjyllands Valgmenighed ¹,²)
 • Kræfter til Kræft, Patient- og Støtteforeningen ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til ¹,²)
 • Kræftens Forebyggelse, Landsforeningen til ¹,²)
 • Kræftforeningen Tidslerne
 • Kvindecenterfonden, Dannerhuset  ¹)
 • Kvækerne - Vennernes Samfund ²)
 • Kærnehuset, Vor Frelsers Sogn Vejle ¹,²)
 • Københavns Bibeltrænings Center, Menigheden ¹,²)
 • Københavns Evangelisk-Lutherske Frimenighed ¹²)
 • Københavns Praktiserende Lægers Børnefond ¹)
 • Københavns Valgmenighed ¹,²)
 • Købnerkirkens Baptistmenighed ¹,²)
 • Købstadsmuseet Den Gamle By ¹)
 • Køge Kulturfond ¹)
 L
 • Landsbyfonden ¹)
 • Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ¹,²)
 • Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam ¹)
 • Lassen, Anders, Fond ¹)
 • Lemvig og Omegns Valgmenighed ¹,²)
 • Lev, Landsforeningen  ¹,²)
 • Leve Børnene, Fonden ¹)
 • Ligeværd, Landsforeningen ¹)
 • Lingvistisk-logopædisk studielegat ²)
 • Lions Clubs International Multipeldistrikt 106, Danmark ¹)
 • Lipperts Fond, Søster og Verner ²)
 • Liselundfonden ¹)
 • Livets Kilde, Menigheden ¹,²)
 • Livets Træ, Menigheden ¹) (godkendt til og med 1998)
 • Livslinien, Fonden ¹)
 • Lohals Kirke, Langeland (Evangelisk-Lutherske Frikirke) ²)
 • Lokalhistorisk arkiv for Fredericia og Omegn ¹)
 • Lollands Baptistmenighed ¹,²)
 • Lousiana, Museum for Moderne kunst ³)
 • Lundbeck, Poul, civilingeniør og hustrus fond til fremme af radio-logien i Danmark ²)
 • Lunderskov Efterskole, Den selvejende institution ¹)
 • Luthersk Missionsforening ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Københavns afdeling ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster afdeling ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Nordsjællands afdeling ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands afdeling ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Vestjylland afdeling ¹,²)
 • Luthersk Missionsforening, Vestsjælland afdeling ¹)
 • Luthersk Missionsforening, Østjylland afdeling ¹,²)
 • Lyngby Baptistmenighed ¹,²)
 • Lægeforeningens forskningsfond ²)
 • Læger Uden Grænsers Fond ¹,²)
 • Lænken, Landsforeningen ¹)
 • Lærernes Missions Forening ¹,²)
 • Løgstør Baptistmenighed ¹,²)
 • Løgumkloster Refugium ¹)
 • Løsning menighed (Evangelisk-Lutherske Frikirke) ²)
 • Løvenholm Fonden ²)

M
 • Machsike Hadas, Foreningen ¹,²)
 • Maran-Ata Menigheden i Jylland ²)
 • Maran-Ata Menigheden i København ²)
 • Marjattahjemmenes Støttefond, Den selvejende institution ¹,²)
 • Martinskirken, København (Evangelisk-Lutherske Frikirke) ²)
 • Martyrernes Røst, Kristen Mission ¹,²)
 • Mellemamerika Indsamlingen ²)
 • Mellemfolkeligt Samvirke ¹,²)
 • Mellerup Valgmenighed ²)
 • Menighedsfakultetet, Århus ¹,²)
 • Menighedsfællesskabet Fisken ¹,²)
 • Menighedsplejen i Slagelse ¹)
 • Menighedsplejen Sønder Tranders sogn ¹)
 • Merkur-Fonden ¹)
 • Metodistkirken i Danmark ¹,²)
 • Midtsjællands Baptistmenighed ¹,²)
 • Mindefond for fru Karla Johnsen, St.Heddinge ²)
 • Mission Danmark ¹,²)
 • Missionen blandt Hjemløse ¹)
 • Missionsfonden af 4. maj 1964 ¹,²)
 • Missionsforbundets Børn og Unge ¹)
 • Missionsforbundets Kirke, Espergærde, (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)
 • Missionsfællesskabet Mission Øst ¹,²)
 • Missionskirken, Osted (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Missionskirken, Rønne, (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Moralsk Oprustning, Institutionen ¹,²)
 • Morslands Historiske Museum ¹)
 • Morsø Frimenighed ¹,²)
 • Mosaiske Trossamfund, Det ¹,²)
 • Multihallen ¹)
 • Museumsforeningen for Holbæk og Omegn ¹)
 • Muskelsvindfonden ¹)
 • Mødrehjælpen af 1983, Den selvejende institution ¹,²)
 • Møllehus Kirken ¹,²)
 • Møltrup Optagelseshjem ²)
 • Møltrup Optagelseshjem, Støttefonden for ¹,²)
 • Mørks Skole, M., Den selvejende institution ¹)

N
 • Nationale Åndelige Råd for BAHA'I i Danmark, Det ¹,²)
 • Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme ¹,²)
 • Nationalmuseet ¹)
 • Nazaræerens Kirke, Greve Menighed ¹,²)
 • Nazaræerens Kirke, Køge Menighed ²)
 • Nazaræerens Kirke, Rødovre Menighed ¹,²)
 • Nazaræerens Kirke, Solrød Menighed ²)
 • Nibe Baptistmenighed ¹,²)
 • Nicaragua-Indsamlingen ¹)
 • NOAH, Den selvejende institution ¹,²)
 • Norddjurslands Valgmenighed ¹,²)
 • Nordiske Kristne Buddhistmission, Den, danske afdeling ¹,²)
 • Nordjysk Bibelcenter (NBC) ¹,²)
 • Nordjysk Humanitærhjælp ¹,²) (§ 8A-godkendt fra og med 1999)
 • Nordschleswigsche Gemeinde ¹,²)
 • Nordsjællands Grundskole og Gymnasium ¹)
 • Norske Forening av 1863, Den ³)
 • Nyreforeningen ¹,²)
 • Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark ¹,²)
 • Næstved Baptistmenighed ¹,²)
 • Nødhjælp til Kosovo ¹)
 • Nørre Nissum Højskole og Efterskole ¹)
 • Nørresundby Baptistmenighed ¹,²)

O
 • Oasefællesskabet i Silkeborg Kirke ¹,²)
 • Odd Fellow Ordenen ³)
 • Odder Valgmenighed ¹,²)
 • Odense Baptistmenighed ¹,²)
 • Odense Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
 • Odense Valgmenighed ¹,²)
 • OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft, Foreningen ¹)
 • Operaens Venner's Fond af 1984 ¹)
 • Operation Mission ¹,²)
 • Ordet og Israel ¹,²)
 • Organisationen for Vedvarende Energi, Foreningen ¹)
 • Ortopæd-Kirurgisk Forskningsfond i Århus ²)
 • Osted Fri- og Efterskole ¹)
 • Osted Menighed, Det Danske Missions forbund ¹)
 • Osted Valgmenighed ¹,²)
 • Osteoporoseforeningen ¹)
 • Oure Baptistmenighed ¹,²)

P
 • Perlen - Huset i Øsløs, Den selvejende institution ¹)
 • Pindsvinevennerne i Danmark ¹)
 • Pinsekirken, Amager ¹,²)
 • Pinsekirken, Herlev  ¹,²)
 • Pinsekirken, Holstebro ¹,²)
 • Pinsekirken, København ¹,²)
 • Pinsekirken, Nykøbing F ¹,²)
 • Pinsekirken, Silkeborg ²)
 • Pinsekirken, Tønder ²)
 • Pinsekirken Elim, Horsens ¹,²)
 • Pinsekirken Elim, Roskilde ²)
 • Pinsekirken Elim, Rønne ¹,²)
 • Pinsekirken Esbjerg ¹,²)
 • Pinsekirken Filadelfia, Århus ¹,²)
 • Pinsekirken i Brovst ¹,²)
 • Pinsekirken i Grindsted ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Pinsekirken i Haderslev ¹,²)
 • Pinsekirken i Hillerød ¹,²)
 • Pinsekirken i Mariager ¹)
 • Pinsekirken i Roskilde ¹)
 • Pinsekirken i Silkeborg ¹,²)
 • Pinsekirken i Tønder ¹)
 • Pinsekirken i Vejle ¹,²)
 • Pinsekirken Smyrna, Randers ¹)
 • Pinsemenigheden Elim, Allinge ¹,²)
 • Pinsemenigheden Elim, Hjørring ¹,²)
 • Pinsemenigheden Elim, Horsens ¹)
 • Pinsemenigheden Elim, Tejn ²)
 • Pinsemenigheden Elim, Thisted ¹,²)
 • Pinsemenigheden Elim, Aalborg ¹,²)
 • Pinsemenigheden i Mariager ²)
 • Pinsemenigheden Tabor, Svendborg ¹,²)
 • Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA, Den selvejende institution ¹)
 • Plan International Danmark ¹)
 • Plesners Mindefond, Ane Cathrine ²)
 • Plums Økologifond ²)
 • Porto Novo Missionen i Danmark ¹)
 • Prader-Willi Syndrom, Landsforeningen ¹)
 • Praktisk Økologi, Landsforeningen ¹,²)
 • Projekt Børn, Fonden ¹,²)
 • Projekt Oscar ²)
 • Projekt Øst - Skt. Petersborg ¹,²)
 • Psoriasis Forskningsfonden ¹,²)
 • Psykiatrifonden ¹,²)
 • Psykiatrisk Forskningsfond ²)
 • Psykotiske Børns Vel, Landsforeningen ²)
 • PTU, Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede ¹,²)
 • Pårørende til Sindslidende, Landsforeningen ¹,²)

Q
 • Quo Vadis, Foreningen ¹,²)

R
 • Randers Valgmenighed af 1993  ¹,²)
 • Red Barnet, Landsorganisationen ¹,²)
 • Redningsteknisk Samling, Fonden ³)
 • Reformerte Menighed i Fredericia, Den ²)
 • Refugiefonden, Løgumkloster ³)
 • Refugiets Venners Støttekreds, Løgumkloster ³)
 • Regnskovsgruppen Nepenthes, Foreningen ¹,²)
 • Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), Den selvejende institution ¹,²)
 • Rehabiliteringsgården Korsly ¹)
 • Respekt for Menneskeliv, Landsbevægelsen ¹)
 • Rhema Bibelcenter ¹,²)
 • Rigsbibliotekarembedet ¹)
 • Rigshospitalets Forsknings- og Udviklingsfond, Den selvejende institution ²)
 • Rigssalsforeningen på Bornholm ¹,²)
 • Riis´ Minde, Den selvejende institution, Johan ¹)
 • Ring i Ring, Landsforeningen ²)
 • Rosenkreuzets Internationale skole ¹,²)
 • Roskilde Baptistmenighed ¹,²)
 • Roskilde private Realskole, Den selvejende institution ¹)
 • Rumæniensprojektet af 1992, Landsorganisation til støtte af rumænske børnehjem i Banat provinsen  ¹)
 • Rumænsk-Ortodokse Sogn i Danmark Gudmoders Fødsel - Viborg, Det ¹)
 • Ryslinge Frimenighed ¹,²)
 • Ryslinge Valgmenighed ²)
 • Rødding Frimenighed ¹,²)
 • Rønde Rotary Klub's Pattaya Fond ¹,²)

S
 • Salem-Kirken - Frederiksværk (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Samvirkende Danske Husholdningsforeninger, De ¹)
 • Samvirkende Menighedsplejer, De, København ¹)
 • Sankt Lioba Kloster (Den selvejende institution Benediktinerinderne af den hellige Liobas Kongregation i Danmark) ²)
 • Sankt Vincent Grupperne ¹)
 • Saron Slettes Missionsselskab Det sidste Udkald ¹,²)
 • Saronkirken - Århus, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
 • Sathya Sai Baba Landsforeningen (SSBL) ¹,²)
 • Sct. Maria Stiftelsen ¹,²)
 • Sct. Maris Hospice Center, Den selvejende institution ¹)
 • Sct. Markustjenesten v/Sct. Markus Kirken i Aalborg ¹,²)
 • Sct. Olavs Kirkjulid/Hitt Føroyska Kirkjulidid i Keupmannahavn (Den færøske kirke i København), Foreningen ²)
 • Scleroseforeningen ¹,²)
 • SE OG HØRS GUNNAR-NU-FOND ¹)
 • Selskabet Lysglimt ¹)
 • Selskabet til støtte for Pakistans Kirke (Church of Pakistan) ¹,²)
 • Shalom - behandlingscenter, forening ¹,²)
 • Shri Ram Chandra Mission, foreningen ¹)
 • Siemensfonden, selvejende institution ²)
 • Silkeborg Baptistmenighed ¹,²)
 • SILM Fonden ¹)
 • Sindal Baptistmenighed ¹,²)
 • Sindslidendes Fond ²)
 • Sind/Sindslidendes Vel, Landsforeningen ¹,²)
 • Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen ¹)
 • Skanderup Ungdomsskole ¹)
 • Skanderup Valgmenighed ¹,²)
 • Skandinavisk Børnemission, Fonden ¹,²)
 • Skomagergården ¹)
 • Skolen på Hindholm, Den selvejende institution ¹)
 • Skovhuset, Den selvejende institution ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Skuespillerforeningen af 1879 ¹)
 • Slesvig-Ligaen ¹)
 • Slesvigsk Samfund ¹)
 • Smertefris Fond til bevarelse af laksen i Gudenå og Randers Fjord, Peder ¹)
 • Smyrnakirken, Herning ¹,²)
 • Små Glæders Legat, De ²)
 • Social-Økonomisk Forsknings-Bibliotek Henry George Biblioteket ¹)
 • Solhverv Fonden ²)
 • Solvognen, Kunst- & Filosoficentret, Den selvejende institution ¹)
 • Sommerlejren Lyngsbo ¹,²)
 • Sommersted Ungdomsskole ¹)
 • Soransk Samfunds Boligfond ¹)
 • Sorø menighed - Det Danske Missionsforbund ¹)
 • Sorø-Stenstrup Menighed (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • SOS Baby Hjælps Fonden ¹) (godkendt til og med 8. juni 1998)
 • SOS-Børnebyerne, Danmark, Fonden ¹,²)
 • Sozialdienst Nordschleswig ³)
 • Spastikerforeningen ¹)
 • Sporvejshistorisk Selskab ¹)
 • Spædbarnsdød, Landsforeningen ¹)
 • Sri Lanka Denmark Family Aid Association ¹)
 • Sri Lanka Hjælpen ²)
 • St. Alban's church, Copenhagen ¹,²)
 • St. Petri Tyske Kirke ¹,²)
 • Statens Arkiver ²)
 • Statsautoriserede Revisorers Studiefond, Foreningen af ¹)
 • Steiner-Skoler, Byggefonden for, Rudolf ¹)
 • Steiner Skolen i Hjortespring, Rudolf ¹)
 • Steiner Skolen på Midtsjælland ¹)
 • Stenlille Frikirke ¹,²)
 • Stevns Valgmenighed ¹,²)
 • Stille Stuer, De ¹)
 • Storstrøms Helsecenter ¹)
 • Strandfællesskabet ¹)
 • Studentergården ¹)
 • Studentermenigheden i Århus ¹)
 • Støtteforeningen for Blinde i Århus ³)
 • Støttefonden af 1993 for HIV-Positive ¹) (godkendt til og med 1998)
 • Støtteforeningen for Farsø Sygehus ¹,²)
 • Støtteforeningen for Skive Sygehus  ³)
 • Støt Tuzlas Skoler ¹)
 • Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika ¹,²)
 • Summit Lighthouse i Danmark, Kirkesamfundet ¹)
 • Sundby Fælled, Den selvejende institution ¹)
 • Sunnataram Copenhagen ¹)
 • Svendborg Amts Museum ¹)
 • Svendborg Baptistmenighed ¹,²)
 • Svendborg Søfartsskole ¹)
 • Svenska Gustafsförsamlingen i Köpenhamn ¹,²)
 • Sydjysk Rudolf Steiner Forældre- og Støtteforening, selvejende institution ¹)
 • Sydvestjyllands Efterskole ¹)
 • Sygeplejerskernes Missionsforbund ¹,²)
 • Syvende Dags Adventistsamfund, Danmark ¹,²)
 • Syvende Dags Adventistsamfundets Spejder og Ungdomslejr ¹)
 • Sæby Baptistmenighed ¹,²)
 • Sønderborg Pinsemenighed ¹,²)
 • Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ¹ )
 • Sønderholm Centret - Det Levende Håb ¹)
 • Sønderjyllands Baptistmenighed ¹,²)
 • Sønderjyllands Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
 • Sønderskovhjemmet ¹)
 • Sdr. Bork Efterskole, Den selvejende institution ¹)
 • Sdr. Nærå Valgmenighed ²)
 • Søtoftegård Højskole ¹)

T
 • Tabor Menigheden Næstved ¹,²)
 • Teddybjørnefonden ¹)
 • Terre des Hommes, Danmark ¹,²)
 • Textil- og Beklædningsindustriens Jubilæumsfond af 1995 ¹)
 • Thorsted Frimenighed ¹,²)
 • Thorum Gamle Købmandsgård ¹)
 • Thylands Baptistmenighed ¹,²)
 • Thylands Menighed - Det Danske Missionsforbund ¹)
 • Thylands Menighed Hørdum, (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Trankebarfondet ¹,²)
 • Transcendental Meditation, Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation, Centret for ¹)
 • Trapholtfonden ³)
 • Treenighedskirken, Haderslev (Evangelisk-Lutherske Frikirke) ²)
 • Troens Bevis, Fonden ¹)
 • Troens Ord, Brande Kristne Center ¹,²)
 • Trængstrup Frimenighed ¹,²)
 • TV Inter ¹)
 • Tværkulturelt Center, Netværk for tværkulturelt kristent arbejde ¹,²)
 • Tylstrup Menighed, Det Danske Missionsforbund ¹)
 • Tysk-Reformerte Kirke i København, Den ¹)
 • Tølløse Baptistmenighed ¹,²)
 • Tåsinge Frimenighed ²)
 • Tåstrup Menighedshus, Den selvejende institution ¹)

U
 • U-landsfonden af 1962 ¹,²)
 • U-Landshjælp til selvhjælp ¹,²)
 • U-Landsimporten, Foreningen ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Ubberup Valgmenighed ¹,²)
 • Ungdom med Opgave, Foreningen ¹,²)
 • Ungdomsskolen Øresund ¹)
 • Unge Hjem - en folkekirkelig bevægelse ¹)
 • Unitarisk Kirkesamfund ¹)

V
 • Vadum menighed (Det Danske Missionsforbund) ¹)
 • Vagttårnets Bibel og Traktatselskab, Foreningen ¹,²)
 • Valby Multihal ¹)
 • Vallekilde Valgmenighed ¹,²)
 • Vanførefonden ²)
 • Vartov Valgmenighed ¹,²)
 • Vejby-Tibirke Selskabet ¹) (godkendt til og med 1998)
 • Vejle Baptistmenighed ¹,²)
 • Vejlefjord-Fonden ²)
 • Vejstrup Valgmenighed ¹,²)
 • Vennernes Samfund i Danmark (Kvækerne), Menigheden ¹)
 • Venø Efterskole ¹)
 • Verdensnaturfonden, World Wildlife Fund Denmark ¹²)
 • Vesterkirken - Stenum (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Vestermarkskirken - Grindsted, Det Danske Missionsforbund ¹,²)
 • Vestfyns Hjemstavnsgård ¹)
 • Vesthimmerlands Frimenighed ²)
 • Viborg Baptistmenighed ¹,²)
 • Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark, Den  ¹,²)
 • Vietnamesiske Evangeliske Baptistmenighed i Slagelse, Den ¹,²)
 • Vissingslegat, Mogens og Jenny ²)
 • Wizo i Danmark ¹)
 • Voldhøj Valgmenighed ¹,²)
 • Vrå Baptistmenighed ¹,²)
 • Vrå Valgmenighed ¹,²)
 • Wycliffe Bibeloversættere i Danmark ²)
 • Værn for værgeløse Dyr, Foreningen til ¹)
 • Værn om Danmark, Foreningen ¹)
 • Værn om Synet, Landsforeningen ¹,²)

Y
 • Yeshuat Tsion, Den Messianske Synagoge I Danmark, ¹,²)
 • Youth for Christ - Danmark, Bevægelsen ¹,²)

Z
 • Zion Menigheden
 • Zionkirken - Brovst (Det Danske Missionsforbund) ²)
 • Zoologisk Have i København, Den selvejende institution ¹,²)

Æ
 • Ægteskabs- og Skilsmissehjælpen, Den selvejende institution ²)
 • Ældre Sagen, Landsforeningen ¹)

Ø
 • Øjenfonden ¹,²)
 • Økologiske Råd, Det ¹)
 • Økumeniske center, Det, Oikumene ²)
 • Økumeniske fællesråd i Danmark, Det ¹,²)
 • Økumeniske Studie- og Kontaktcenter, Det ¹,²)
 • Ølgod Hallen, Den selvejende institution ¹)
 • Ørslev Kloster, Foreningen ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Ørum-Hallen, Den selvejende institution ¹)
 • Øst-Hjælp ¹,²) (§ 8A-godkendt fra og med 1999)
 • Øster Vrå Baptistmenighed ¹,²)
 • Østhimmerlands Baptistmenighed ¹,²)
 • Østsjællandske Jernbaneklub ØSJK, Foreningen ¹)
 • Østvendsyssel, Hjemstavnsmuseet for ¹)

Å
 • Aabenraa Friskole, Den selvejende institution ¹)
 • Åbne Døre, Foreningen ¹,²)
 • Aagaard Frimenighed ¹,²)
 • Aalborg Kristne Center, Menigheden ¹,²)
 • Aalborg Menighedscenter ¹,²)
 • Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service ¹)
 • Aalborg Zoologiske Have, selvejende institution ²)
 • Århus Baptistmenighed ¹,²)
 • Århus Frimenighed ¹,²)
 • Århus Symfoniorkester ¹) (godkendt fra og med 1999)
 • Århus Sømandshjem ¹,²)
 • Århus Valgmenighed ¹,²)
 • Aars Vineyeard ¹,²)
 • Aarup Kristne Fællesskab ¹,²)

Andre almenvelgørende/almennyttige foreninger mv.Liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv. som har fået tilbagekaldt godkendelsen efter ligningslovens § 8 A fra og med 1996, 1997 eller 1998, fordi de ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse i Told Skat cirkulære nr. 1996-17 (efter 1. juli 1999 Told Skat cirkulære nr. 1999-21), typisk på grund af for få gavegivere, for få kontingentbetalende medlemmer eller en for lille bruttoindtægt eller formue. Foreninger mv. godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, som har fået tilbagekaldt godkendelsen, fordi foreningen mv. ikke modtager løbende ydelser, vil ligeledes stå opført på listen.

De foreninger mv., som tillige er godkendt efter en af de andre bestemmelser i cirkulæret, står dog alene opført på den ordinære liste.

-- oOo --

A
 • AGAPE, Den selvejende institution
 • Agerskov Kristne Friskole
 • Al´Huda Skolen, Den selvejende institution
 • Antikvariske Samling, Den
 • AOPA Danmarks Flyvesikkerhedsfond, Københavns lufthavn
 • Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet i Horsens
 • Ask Højskole, Den selvejende institution
 • Atlantsammenslutningen
 • Astma-Allergi Forbundet´s Rekreationsfond
 • Aulum Kristne Friskole, Den selvejende institution

B
 • Ballerup Ny Skole
 • Barnets Hus
 • Biologi Efterskolen i Nordjylland, Den selvejende institution
 • Birchs Legat for Bornholm, Johannes
 • Bjergnæsskolen, Den selvejende institition
 • Bjerringbroegnens Friskole, Den selvejende institution
 • Blangstedgårdsskolen, Den selvejende institution
 • Blidstrup Ungdomsskole, Den selvejende institution
 • Bogø Kostskole/Idrætsefterskolen Grønsund
 • Boligtrivsel i Centrum
 • Bornholms Folkehøjskole
 • Bornholms Kristne Friskole (Davidsskolen)
 • Bornholmernes Husfond
 • Brendrup Folkehøjskole
 • Børnehjælpsdagen i Svendborg
 • Børne- og Ungdomsfonden for Skals og Omegn

C
 • Callmann´s Fond, Elsa og Joakim, Arkitekterne
 • Castberggård, Døves Højskole
 • Christians Sogns Menighedspleje
 • Civilforsvarsforbundet
 • Claus Peter Christensens Mindelegat

D
 • Da´Capo, Haderslev Aktivitetsfond
 • Dagcentret Christianshøj
 • Danmarks Flyvemuseum
 • Danmarks Kirkelige Mediecenter (Fond), Den selvejende institution
 • Danmarksunionen af Sorooptimistklubber, organisation
 • Dansk AFS American Feild Service
 • Dansk Arbejde, Landsforeningen
 • Dansk Bueskytteforbund
 • Dansk center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA
 • Dansk Cøliaki Forening
 • Dansk Designråd´s Fond
 • Dansk Dyreværns Odense Komite
 • Dansk Døvblinde-Forening
 • Dansk Gerontologisk Institut, Indsamlingskomiteen
 • Dansk Golf Union
 • Dansk Horton Hovedpineforening
 • Dansk ICYE (International Christian Youth Exchange)
 • Dansk Rotarys Ungdomsfond
 • Dansk Vandrelaug, Landsforeningen
 • Danske Europabevægelse, Den
 • Danske Husflidshøjskole, Den
 • Danske Kunstindustrimuseum, Det
 • Danske Nationalkomite United World Colleges, Den
 • Digets Fond
 • Djursland Efterskole
 • Dyrlægernes Understøttelsesforening
 • Dyhrs Skole

E
 • Efterskolen på Lynghøj, Den selvejende institution
 • Ejendomsfonden for Rudolf Steiner Skoler i Danmark
 • Elbæk Folkehøjskole
 • Errindlev-Hallen, Den selvejende institution
 • Esbjerg Byfond
 • Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond
 • Esbjerg Højskole
 • EVÅ-Fonden

F
 • Falsters Minder, Museet, Den selvejende institution
 • Familiehøjskolen Skærgården
 • Fannikerdagen, Foreningen
 • Fanø Kunstmuseum, Sønderho, Den selvejende institution
 • Farsø Højskole, Den selvejende institution
 • Farum Arkiver & Museer
 • Fattiges Juleglæde, Selskabet
 • Filipskolen, Aalborg, selvejende institution
 • Flyverhistorisk Samling
 • Folkehjem, Den selvejende institution
 • Fonden af 13. februar 1948 (I C Just´s Fond)
 • Fonden for Aktive Blinde
 • Fonden for Dansk Jødisk Museum
 • Fonden for International Forståelse
 • Fonden til bevarelse af Gamle Bygninger i Nykøbing Falster
 • Fonden til Erhvervelse, Bevarelse og Udstilling af Wørzner-Samlingen i Vejle Fonden til støtte for den kirkelig-diakonale undervisning på Kolonien Filadelfia
 • Fonden til støtte for Onkologisk afdeling ved Esbjerg Centralsygehus
 • Fonden til støtte for The Hyderabad Children´s Aid Society
 • Foreningen Flymuseets Venner
 • Forklarelsens Kirke
 • Forskerparken i Århus, Foreningen
 • Forskningshospitalet Niels Steensens Hospitals Sikkerhedsfond
 • Forældre og Fødsel
 • Fredericia Vold Fonden
 • Frihedsmuseets Venner
 • Frihedsmuseets Venners Fond
 • Friskolen i Skive
 • Friskolen i Tvind,  Den  selvejende institution
 • Fultons Venner, Foreningen
 • Funktionærforeningens Uddannelsesfond
 • Fynslund Hallen, Forening
 • Faaborg Museum for Fyens Malerkunst

G
 • Gammel Estrup Jyllaands Herregårdsmuseum
 • Gammel Sønderho, Fonden
 • Genner-Hallen, Den selvejende institution
 • Gentofte Børnevenner, Foreningen
 • Givskud Zoo, Den selvejende institution
 • Gjern Kultur- og Idrætscenter, Den selvejende institution
 • Gudmehallerne, Den selvejende institution
 • Gundeslevholm Idrætsefterskole, Den selvejende institution
 • Gylling Mølle, Den selvejende institution
 • Gørlev Idrætsefterskole, Den selvejende institution

H
 • Haderslev Krisecenter
 • Haderslev Realskole
 • Hammerum Fri- og Efterskole
 • Haslev Efterskole, Den selvejende institution
 • Haslev Udvidede Højskole
 • Haydid Fonden
 • Hestelund Efterskole, Den selvejende institution
 • Himmelekspressens Komité (Fond)
 • Himmerlands Kunstmuseum, Jens Nielsen-Fonden
 • Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
 • HIV BO-Projektet, Fonden
 • Hjerteambulance i Møn Kommune, Støttekreds for
 • Holstebro Aktivitetscenter
 • Holsted Hallen, Den selvejende institution
 • Hoptrup Folkehøjskole, Den selvejende institution
 • Horslunde Realskole
 • Hulvej Skole
 • Hundested Handicapgruppe
 • Husby Efterskole
 • Husmoderforeninger, De Danske
 • Hvilehjemmet Bennetgaard for Danske og Danske i Udlandet
 • Høje-Tåstrup Handicap Fond
 • Højskolen i Thy´s Støtteforening
 • Højskolen på Samsø
 • Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole, Den selvejende institution
 • Haastrup Friskole

I
 • Ingrid-Fondet for Sønderjylland
 • International Apostolsk Højskole og Efterskole
 • International Fond for Vandrer mod Lyset
 • International Højskole i Danmark, Den selvejende institution
 • Internationalt Forum
 • IWGIA-International Work Group For Indigenous Affairs

J
 • Jensens Ferieudflugter, Gabriel
 • Jinnah International School, Den selvejende institution
 • Jubilæumsfonden af 1986
 • Jysk Børneforsorg/Fredehjem
 • Jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, Den
 • Jægergården, Feriekolonien, Fonden, Den selvejende institution

K
 • Kalaallit Illuutaat, Grønlændernes Hus
 • Kalø Landboskole
 • Kattegatcentrets Venner
 • KFUK-Spejerne I Danmark
 • Kirkeligt Samfund
 • Kjelsø-Lejren, Den selvejende institution
 • KNO-Fonden, Kunstforeningen for Næstved og Omegns Kunstsamlingsfond
 • Kochs Skole, Århus, N.
 • Kolding Festspils Venner, Foreningen
 • Koldingegnens Idrætsefterskole, Den selvejende institution
 • Kolonien Filadelfias Dispositionsfond
 • Komiteen for Svagføreudflugten i Silkeborg
 • Komiteen til anskaffelse af klokkespil
 • Kongelige Bibliotek, Det
 • Kongelige Grønlandsfond, Det
 • Kongelige Livgardes Officerskorps´ Fond, Den
 • Kongskilde Friluftsgård
 • Kratholmskolen
 • Krisecenter for Kvinder, Den selvejende institution
 • Kristlig Lægemissions Fond for Lægemission
 • Kristligt Akademisk Forum
 • Kristligt Studenter Settlement
 • Kristne Friskole i Esbjerg, Den selvejende institution
 • Kristne Gymnasium, Det, Den selvejende institution
 • Kulturhistorisk Museum, Randers
 • Kunstbygningen i Vrå, Egelund-Samlingen, Den selvejende institution
 • Kvindernes U-landsudvalg
 • Københavns Kommunehospitals 100 års Jubilæumsfond til videnskabeligt arbejde
 • Københavns Kulturby Fond 96
 • Købmandsskolen i Aabenraa
 • Købstadsmuseet Den Gamle By

L
 • Landsforeningen af Kronisk Syge
 • Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet af 1948
 • Landsforeningen for Laryngectomerede (Strubeløse)
 • Landsforeningen Hjælp Voldsofre
 • Landsforeningen J.A.K. (Jord-Arbejde-Kapital) - Landsforeningen for økonomisk og menneskelig frigørelse
 • Landsforeningen J.A.K.´s Støttefond
 • Landsforeningen til støtte for sent udviklede
 • Langelands Folkehøjskole, Den selvejende institution
 • Langskovhallen, Foreningen
 • Lauget til bæltbåden Dannebrogs bevarelse
 • Lejbjergcentret
 • Liselundfondet
 • Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing Kommune
 • Lollands Højskole, Den selvejende institution
 • Lykkeskolen, Den selvejende instittution
 • Løgumkloster Højskole
 • Løkken Museumsforening

M
 • Marie Kruses Skole, Den selvejende institution
 • Mariehjemmene
 • Marstal Søfartsmuseum
 • Mermaidfonden
 • Mindelegatet efter Niels Jacob Collerup-Jørgensen
 • Modersmål - Selskabet
 • Molshallen
 • Munkeruphus, Støtteforeningen
 • Museet for Besættelsen i Århus, selvejende institution
 • Museet på Koldinghus
 • Museumsforeningen for Dronninglund Kommune
 • Musikhusets Venner, Esbjerg, Foreningen
 • Mændenes Krisecenter for Mænd og Kvinder

N
 • Nationalforeningens fond til Bekæmpelse af Lungesygdomme
 • Nerthus-Stiftelsen
 • Nielsens Fond for Personer med Specielle Sindslidelser, Ivan
 • Nivaagaard Teglværks Ringovn, Den selvejende institution
 • Nordisk Kollegiums Støttefond
 • Nordmors Fritidscenter, Den selvejende institution
 • Nordvestjysk Fiskeriefterskole, Den selvejende institution
 • Nyreforeningens Forskningsfond

O
 • Odense Junior Klub
 • Odense Zoologiske Have
 • Ordblindesagen i Danmark, Landsforeningen for
 • Orlogsmuseets Venner, Selskabet Pan-Fonden
 • Pensionisthøjskolen Marielyst, Den selvejende institution
 • People to People - Danmark
 • Pindstrup Centret
 • Pinsevækkelsens Efterskole Frydensberg
 • Pinsevækkelsens Højskole og Efterskole
 • Privatskolen Als

R
 • Radiumstationens Forskningsfond
 • Refugiets Venners Støttekreds
 • Region Danmark under The Internataional Association of Y´s Men´s Club
 • Rehabiliteringscenter for Torturofre i Sønderjylland, selvejende institution
 • Religionspædagogisk Center, Den selvejende institution
 • Rhodosfonden
 • Ribe Kunstmuseum
 • Ringkjøbing Museum
 • Rudolf Steiner Skolen i Vejlby-Risskov
 • Rungstedlundfonden
 • Rækker Møllergård, Den selvejende institution
 • Rødding Hallerne
 • Rødding Højskole, Den selvejende institution
 • Røgfrit Miljø, Landsforeningen
 • Rør ved Verden
 • Rådet for større Badesikkerhed

S
 • Sammenslutningen af Danske Småøer
 • Samsø Museum, Den selvejende institution
 • Schølins Fond, Ebba og Aksel
 • Selam Friskole
 • Selskabet Handels- og Søfartsmuseets venner
 • Selskabet til resturering af Frihedsstøtten
 • Settlementet Askovgården, København
 • Settlementet Saxogaard
 • Skagen Fiskeriforenings understøttelses- og hjælpefond
 • Skagen Museum
 • Skanderborg Realskole
 • Skive Sygehus, Støtteforeningen for
 • Skovlunde Efterskole
 • Skovriddergaarden, Den selvejende institution
 • Skyum Idrætsefterskole, Den selvejende institution
 • Skælskør Folkehøjskole
 • Skørbæk-Ejdrup Friskole, Den selvejende institution
 • Slesvigsk Samfund
 • Slotsgade 25, Haderslev, Den selvejende institution
 • Sofievirksomhedernes Bygge- og Hjælpefond, Den selvejende institution
 • Spejderfonden, Fonden til støtte for arbejdet i Det Danske Spejderkorps
 • Sproghøjskolen på Kalø
 • Stages Minde, Stiftelsen, Georg
 • St. Andst Efterskole, Den selvejende institution
 • St. Johannes Plejehjem i København
 • Steiner -Hjemmet Elmehøjen, Rudolf , Den selvejende institution
 • Steiner Skolen i Vejle, Rudolf
 • Steiner Skolen i Vendsyssel, Rudolf
 • Steiner Skolen i Vordingborg, Rudolf
 • Stensballe Idrætsklubs Ungdomsfond, Den selvejende institution
 • Stiftelsen Addit Rundhøj
 • Stiftelsen Håbets Hjem, (fond)
 • Stomiforeningen COPA
 • Strandkirken, Marielyst, Den selvejende institution
 • Stridsholt Ungdomsskole
 • Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus, Apoteker S. C.
 • Straagaards Smedie, Den selvejende institution
 • Studenterforeningen, København
 • Støtte for Mødre og Børn, Foreningen til Støvring Højskole
 • Sundeved-Centret
 • Sydslesvigsk Studie og Hjælpefond
 • Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945
 • Sæby Fonden af 4/8-1984
 • Sæby Museum
 • Søfartens Bibliotek
 • Søndbjerg Ungdomsskole
 • Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Den, selvejende institution

T
 • Team Mission, Den selvejende institution
 • Teknisk Landsforbunds Ferie- og Rekreationslegat
 • Teknisk Museums Venner
 • Terndruplundfonden, Den selvejende institution
 • Thestrups Legat til Kræftforskning, Jens og Maren
 • Thorsgaard Efterskole
 • Thorstedlund Kunsthøjskole, Den selvejende institution
 • Thy Fonden
 • Tistruplundfonden
 • Trinbrættet, Den selvejende institution
 • Tøjhusmuseet

U
 • U-bådsfonden
 • U-Landshjælp fra Folk til Folk
 • Ungdomsringen, Landsforeningen
 • Unges Hjem, De, Den selvejende institution
 • Unge Hjems Efterskole  
 • Uniformerede Korps I Viborg, De, Den selvejende institution

V
 • Varde Bevaringsfond
 • Vejlefjordskolen
 • Vejle Fri Børneskole
 • Vestbirk Friskole, Den selvejende institution
 • Viborg Menighedspleje
 • V Thorup Efterskole
 • Vittrup Efterskole
 • Vrejlev-Hæstruphallen, Den selvejende institution, (Vrejlev-Hæstrupfonden)
 • Vaabenhistorisk Selskab

Ø
 • Økologisk Jordbrug, Landsforeningen
 • Østvendsyssel Ungdomsskole

Å
 • Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond
 • Aalborg Søfarts- og Marinemuseum
 • Aalborg Sportshøjskole


Frantz Howitz

/Finn Thrysøe