SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
Ikke nummereretSambeskatning med russisk datterselskab - afvigende regnskabsår29-02-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretKapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.29-02-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretAnpartsombytning - afslag - tilbagesalg af anparter til holdingselskab - 10% vederlagskrav28-03-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretSkattefri aktieombytning13-04-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretGoodwill - værdiansættelse - bindende forhåndsbesked14-04-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretFremførsel af underskud - bindende forhåndsbesked26-04-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretSkattefri udbytteudlodning - bindende forhåndsbesked26-04-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretAfskrivning på pc'er - bindende forhåndsbesked28-04-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretTvungen sambeskatning - finansiel virksomhed - bindende forhåndsbesked09-06-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretSkattefri spaltning - gren af en virksomhed - datterselskabsaktier09-06-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretUdbytteskat - videreudlodning af udbytte - indirekte ejerskab19-09-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiepost - erhvervsmæssig tilknytning19-09-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretBeskatning af affindelssum - bindende forhåndsbesked19-09-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretIndustriel skovdrift - pensionsafkastbeskatningsloven - bindende forhåndsbesked19-09-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretBeskatning af sommerbolig - bindende forhåndsbesked19-09-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer06-10-00 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
Ikke nummereretSkattefri fusion - unormal samhandel - vilkår06-10-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretGrenspaltning - gren af virksomhed - aktieportefølje - investeringsforening06-10-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretOffentlig ansat - udstationering - bindende forhåndsbesked06-10-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretEjendomsavancebeskatningsloven - salg - grundareal - skattefrit - EBL § 8, stk. 1, nr. 206-10-00 SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme Afgørelse
Ikke nummereretSelvstændig erhvervsdrivendes standardfradrag for rejseudgifter i udlandet10-10-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretMedlemmer af andelsboligforeninger -nedsættelse af boligafgift - bindende forhåndsbesked11-10-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretSponsorstøtte - fast pris på de enkelte reklameydelser - bindende forhåndsbesked18-10-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretSambeskatning - fusion med tilbagevirkende kraft - tidspunkt for aktieerhvervelse.29-11-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretSambeskatning - fornyet eller ny sambeskatning.29-11-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretUdbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til lønmodtager der har lejet/leaset bil07-12-00 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
Ikke nummereretSpaltning - Novo Nordisk A/S - Fordeling af aktiernes anskaffelsessum - Indsendelse af opgørelse af aktiernes anskaffelsessum20-12-00 SKAT internt Afgørelse
Ikke nummereretSkattelempelse - udsendte offentligt ansatte20-12-00 SKAT internt Afgørelse