Dato for udgivelse
29. februar 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00- 4330- 00088
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Ligningsrådet har vedtaget kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter.
Told- og Skattestyrelsen skal hermed meddele, at Ligningsrådet har vedtaget følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kursfaktorer har virkning fra offentliggørelsen i TfS.
 
Indtjeningsevne 8,0
Modificerede regel 4,0
Udbytte 36,5
Indre værdi 80 %

De ny faktorer anvendes i overensstemmelse med de retningslinier der fremgår af Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i TfS 1997, 599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier i visse overdragelsessituationer (arv og gave) efter gennemførelsen af lov nr. 1219 af 27/12 1996, (ændringer som følge af afskaffelse afformueskatten m.v.).