Dato for udgivelse
19. september 2000
SKM-nummer
Ikke nummereret
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4286-00067
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
SKAT internt
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Ligningsrådet fandt, at medarbejdere, hvis arbejdsgiver/selskab erhvervede brugsret til en lejlighed i en uge årligt, byttede denne brugsret til 4 uger i en billigere lejlighed og stillede disse 4 uger til disposition for medarbejderne, skulle beskattes af den sommerbolig, der rent faktisk blev stillet til rådighed og efter reglerne i LL § 16, stk. 5 om værdiansættelse af sommerboliger.
Redaktionelle noter
LL § 16, stk. 5 LV 1999 A.B.1.9.6

Spørgsmål
Såfremt et aktieselskab, der har erhvervet brugsret til en lejlighed i en uge årligt, bytter denne brugsret til 4 uger i en billigere lejlighed og stiller disse 4 uger til disposition for medarbejderne, er det da markedsværdien af brugsretten til den førstnævnte uge, der danner grundlag for beskatningen af de medarbejdere, der får stillet de 4 uger til disposition?

Svar
Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse.

I London er der i et gammelt pakhus, indrettet 14 lejligheder. Pakhuset er erhvervet af en klub på et såkaldt "Leashold" på 99 år. Medlemskab af klubben giver brugsret til ferielejlighederne. Der er to kategorier af medlemskaber:

  1. 238 stk. "fulde medlemskaber" - disse medlemskaber har som grundelement en brugsret i 3 uger årligt til en af lejlighederne. Dog er denne brugsret i de første 27 år af medlemskabet indskrænket til 1 uge, idet de 2 andre uger i denne periode står til rådighed for
  2. 476 stk. "medlemskab med begrænset brugsret", der giver brugsret til 1 uge årligt i 27 år.

De medlemmer, der ikke selv ønsker at benytte lejligheden, har mulighed for at bytte brugsretten til lejligheden i London med en ferielejlighed et andet sted i verden gennem en organisation, der formidler kontakt i sådanne situationer. De årlige udgifter ved medlemskabet er et service fee, der svarer til ca. 2.600 kr., samt et gebyr på 1.400 kr. for adgangen til at bytte gennem den omtalte organisation.

Da en ferielejlighed i London har stor bytteværdi, er det muligt at bytte 1 uge i London lige over med f.eks. 4 uger i en lejlighed i Spanien.

Brugsretten til lejligheden i Spanien stilles til rådighed for to medarbejdere, der hver får rådighed i 2 uger. Medarbejderne betaler selskabet udgiften til service fee kr. 2.600 samt byttegebyret på 1.400 kr., i alt kr. 4.000 eller 2.000 kr. pr. medarbejder.

Medarbejderens betaling for 14 dage vil således være 2.000 kr.

Det er spørgerens opfattelse, at markedsværdien af den ene uges brugsret, der byttes med flere ugers brugsret til en anden lejlighed, er grundlaget for beskatningen af de medarbejdere, der af selskabet får stillet sidstnævnte lejlighed til disposition.

Da medarbejderen betaler 2.000 kr. til selskabet, skal medarbejderen, der får brugsret til 2 uger af de 4 uger, beskattes af halvdelen af markedsværdien af brugsretten i en uge til lejligheden i London, med fradrag af egenbetaling på 2.000 kr.

Den kommunale ligningsmyndighed og told- og skatteregionen udtalte, at ifølge ligningslovens § 16, stk. 5, beskattes den ansatte af "værdi af en sommerbolig, der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver..." Medarbejderen vil herefter skulle beskattes af den sommerbolig, der rent faktisk stilles til rådighed og efter de om værdiansættelse af sommerboliger gældende regler, jf. ligningslovens § 16, stk. 5. Sommerboliger beliggende i udlandet værdiansættes af skattemyndighederne efter et skøn over boligens værdi ved årets begyndelse. Det er i relation til medarbejderen uden betydning, hvorledes arbejdsgiveren har "erhvervet" boligen, f.eks. i form af køb, leje eller som her tilbytning.

Ligningsrådet tilsluttede sig den lokale ligningsmyndighed og told- og skatteregionens indstilling.