DatoTitel
22-12-15Lovforslag L61 om afgift på el-biler og plug in hybrid biler er vedtaget
22-12-15Ændring af NOx-afgiften og indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme
22-12-15Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk julen 2015
22-12-15Lovforslag L69 om ændring af registreringsafgiftsloven (nedsættelse af 180 % afgiften til 150 %) er vedtaget
21-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-12-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
21-12-15Fortolkende meddelelse om oprindelsesangivelse for varer fra de områder, der har været besat af Israel siden juni 1967
21-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-12-15Ændring til udfyldelse af udførselsangivelsen (angivelsestyper/landekoder)
18-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-12-15Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2015 - 5% udsving (BRL)(CAD)(TRY)(ZAR)
16-12-15Information om EU's forsendelsesordning - godkendt afsender
16-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-12-15Niveaulisterne til brug for beregning af registreringsafgift for personbiler og motorcykler suspenderes
16-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-12-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
16-12-15Tariferingsforordninger
14-12-15Tariferingsforordninger
14-12-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-12-15Ukraine - Ikrafttrædelse af associeringsaftale / DCFTA
10-12-15Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående
10-12-15Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2015 - 5% udsving (RUB)
09-12-15Information om EU´s forsendelsesordning - alternativ dokumentation for procedurens ophør
09-12-15Mindskede stempelmærker på røgtobak og cigaretter
09-12-15Ændring af lov om afgifter på spil
01-12-15Ændringer i eksportsystemet
27-11-15Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående
27-11-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-11-15SKAT har opsagt aftale om reduceret indeholdelse af udbytteskat for udenlandske investorer (VP-ordningen)
19-11-15L nr. 61 om afgift på el-biler og plug-in-hybrid biler
19-11-15Varsling af udetid på FTPS GW på eKapital den 29. november 2015, kl. 10.00 - 14.00
19-11-15Valutakurser (toldkurser) 1. novemeber - 30. november 2015 - 5% udsving (ILS)(THB)
13-11-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-11-15Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2015 - 5% udsving (CNY)(HKD)(USD)
12-11-15Satsændringer i motorlovgivningen pr. 1. januar 2016
10-11-15Nye svartekstkoder i Importsystemet
05-11-15Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2015 - 5% udsving (BRL)(IDR)(MXN)(TRY)
04-11-15Kombinerede Nomenklatur (KN) for 2016
03-11-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
02-11-15Brugerbåndstest 2015 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
02-11-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
02-11-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
02-11-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-10-15Orientering vedr. indberetning af FATCA oplysninger (Udveksling af finansielle oplysninger med USA)
29-10-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-10-15Import af sælprodukter - certifikatkoder
28-10-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-10-15Ændringer til Køretøjsregistret (DMR)
27-10-15Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
21-10-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
21-10-15Fremover validerer PERE-systemet for korrekt opgørelsestidspunkt
16-10-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-10-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-10-15Tariferingsforordninger
09-10-15Nu kan du ringe direkte, hvis der sker fejl i brugen af Motorregistret
08-10-15Momsregistrering af konkursboer
07-10-15Valutakurser (toldkurser) 1. oktober - 31. oktober 2015 - 5 % udsving (IDR) (RUB)
30-09-15Fejl i indgangstest ved kvartalsvis indberetning af renteudgifter (Skattekontrollovens § 8O)
30-09-15Rettelse til toldtariffen - udligningstold
30-09-15Forklarende bemærkning til KN og tariferingsforordninger
24-09-15Teknisk omlægning af FTPs Gatewayen på eKapital
24-09-15Hjemmeside om den nye EU-toldkodeks
22-09-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-09-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
17-09-15Rettelse til toldtariffen - antidumping- og udligningstold
17-09-15Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2015 - 5% udsving (BRL)(IDR)(RUB)
11-09-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-09-15Selskaber kan søge om tilbagebetaling af frivillig acontoskat inden den 1. oktober 2015 og undgå negativ rente
04-09-15VIGTIGT - Implementering af nye ejerstatuskoder i eKapitals værdipapirsystemer pr. 1. januar 2016 berostilles
03-09-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-09-15Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2015 - 5% udsving (NZD)(ZAR)
02-09-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-08-15Varsling af ændringer af forbindelser til Køretøjsregistret
28-08-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
26-08-15Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2015 - 5% udsving (AUD)(BRL)(MYR)(MXN)(RUB)
20-08-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-08-15Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2015 - 5% udsving (TRY)
18-08-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-08-15Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2015 (MYR)(RUB)(ZAR)
07-08-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
07-08-15Rettelse til toldtariffen - udligningstold
05-08-15Status på EU-Vietnam Frihandelsaftale
29-07-15Valutakurser (toldkurser) 1. august -31. august 2015 - 5 % udsving
24-07-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-07-15Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2015 - 5 % udsving (TRY)
10-07-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
07-07-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-07-15Forklarende bemærkning til KN og ændring af analysemetoder
02-07-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-06-15Dokumentation ved eksport af køretøjer
26-06-15TIR-carneter - Underleverandører ved kørsel omfattet af TIR carneter
26-06-15Information om Makedoniens tiltrædelse af Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure - Sikkerhedsstillelse
25-06-15PAL-skat for personer bosat i Grønland
25-06-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-06-15Form A certifikater udstedt i Mozambique
19-06-15Fritagelse for omvendt betalingspligt - gas og elektricitet
18-06-15Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2015 - 5% udsving (MYR)(NZD)
17-06-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-06-15Rettelse til toldtariffen - suspension
11-06-15Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2015 - 5% udsving (TRY)(ZAR)
10-06-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-06-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-06-15Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
08-06-15Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
07-06-15SKATs Informationsmøde d. 18. juni 2015 vedr. Årsultimoindberetningen 2015, er aflyst
05-06-15Forlængelse af gyldighed for tilladelse til at afgive elektroniske oplysninger - NCTS
04-06-15Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2015 - 5% udsving (RUB)
02-06-15Ændringer i Momsloven 1. juli 2015
02-06-15Flytning af SKATs toldsystemer til ny leverandør 5. til 7. juni 2015
02-06-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
02-06-15Rettelse toldtariffen - nye opdelinger
27-05-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-05-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
22-05-15EU/Israel associeringsaftalen - Import fra israelske bosættelser - Opdatering af listen over postnumre
22-05-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-05-15Forklarende bemærkning til KN og afgørelse om gyldighed af visse BTOer
21-05-15Nye tariferingsforordninger
20-05-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-05-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-05-15Status for EU-toldkodeksen (UCC) og tilhørende gennemførelsesbestemmelser (DA/IA)
13-05-15Valutakurser (toldkurser) 1. maj - 31. maj 2015 - 5% udsving (KRW)
07-05-15Valutakurser (toldkurser) 1. maj - 31. maj 2015 - 5% udsving (BRL)(IDR)(INR)(NZD)(PHP)(THB)
06-05-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
06-05-15Fejl i brev om selvangivelse i TastSelv Selskabsskat
05-05-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
30-04-15Selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014
30-04-15Rettelse til toldtariffen - tillægstold
29-04-15Rettelse til "Varebestemmelser - integration i taric"
29-04-15Varebstemmelser - integration i taric
29-04-15HUSK - Frist for indberetning af FATCA oplysninger er den 4. maj 2014
28-04-15Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
24-04-15Nu er det muligt at rette en momsangivelse i TastSelv Erhverv
22-04-15Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2015 - 5 % udsving (RUB)
20-04-15EU's forsendelsesordning - bortfald af kravet om forudanmeldelse for godkendt afsender
17-04-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
16-04-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
15-04-15Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2015 - 5% udsving (BRL)(NOK)(RUB)
15-04-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-04-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
14-04-15Præcisering af kontroltoldstedet i bevillinger til toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (end-use)
14-04-15Korrekt angivelse af rubrikkerne 38 og 41 i toldangivelser
13-04-15Import fra Bangladesh under GSP ordningen - udstedelse af Form A efterfølgende
10-04-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
09-04-15Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2015 - 5% udsving (RUB)
08-04-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-04-15Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
01-04-15Nyhedsbrev vedrørende test af indberetning til UFO systemet (FATCA oplysninger)
26-03-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-03-15Indberetning til Pensionsstatistik for indkomståret 2014 - Ekstra testkørsel
24-03-15Release 2.11 til Motorregistret er implementeret
20-03-15Opdatering af FB til KN
19-03-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-03-15Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2015 - 5% udsving (BRL)
18-03-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-03-15Nyhedsbrev - Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/428 af 10. marts 2015
16-03-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-03-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
13-03-15Indberet og betal arbejdsmarkedsbidrag af pensionsordninger
12-03-15Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2015 - 5% udsving (AUD, CAD, CNY, HKD, IDR, INR, JPY, KRW, MYR, PHP, RUB, SGD, THB, USD)
12-03-15Tariferingsforordninger og ændringer af supplerende bestemmelser til KN
08-03-15Indberetning til Pensionsstatistik for indkomståret 2014
05-03-15Indberetning af negativ rente i eKapitals rentesystemer
03-03-15Rettelse til toldtariffen - udligningstold
27-02-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
19-02-15Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2015 (RUB)
17-02-15Ændringer af Motorregistret (Release 2.11)
16-02-15Ny tariferingsforordning
12-02-15Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2015 - 5% udsving (BRL)
10-02-15Nye tariferingsforordninger og ændringer af tidligere
09-02-15Momskompensation
05-02-15Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2015 - 5% udsving (CHF)
30-01-15Tariferingsforordninger
29-01-15Nye regler vedrørende jagttrofæer
28-01-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-01-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-01-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-01-15Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-01-15Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador
22-01-15Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2015 - 5% udsving (AUD)(CHF)(CNY)(HKD)(MXN)(PHP)(THB)(USD)(ZAR)
19-01-15Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
16-01-15Rettelse til toldtariffen - Antidumping
15-01-15Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2015 - 5% udsving (BRL)(INR)(JPY)(KRW)(TRY)
08-01-15Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2015 - 5% udsving (RUB)