Dato for udgivelse
29 Jun 2015 12:53
Til
Virksomheder registreret efter registreringsafgift, som anmelder køretøjer til eksport
Sagsnummer
15-1939927
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT vil have dokumentation for ejerforholdet, når du anmelder et køretøj til eksport og du ikke står registreret som ejer af køretøjet.


SKAT har ændret omfanget af den dokumentation, som virksomheder skal sende, til også at omfatte dokumentation for ejerskabet i de situationer, hvor den der eksporterer køretøjet ikke står som ejer af køretøjet.

Kravet er, at:

Hvis du ikke er registreret som ejer af køretøjet i Motorregistret, skal du indsende dokumentation for ejerskabet i form af slutseddel, købsfaktura eller lignende, der dokumentere virksomhedens ejeskab af køretøjet.

Det gælder senest fra 1. august 2015

Er dokumentationen ikke vedlagt, er anmeldelsen ikke fuldt oplyst, hvilket betyder, at SKAT ikke kan udbetale eksportgodtgørelsen.

Først når anmeldelsen er fuldt oplyst tæller udbetalingsfristen på de 21 dage.

Baggrunden for ændringen

Hjemlen til at kræve den yderligere dokumentation følger af Registreringsafgiftsloven § 7c, stk. 2, hvoraf det fremgår, at "afgiften udbetales til køretøjets ejer".

SKAT skal derfor sikre sig, at anmelderen er rette ejer af køretøjet på anmeldelsestidspunktet.

Er virksomheden tilmeldt autorisationsordningen (selvanmelder) skal dokumentationen bare opbevares i virksomheden ligesom det gælder, for den øvrige dokumentation.

Teksten på skat.dk er allerede ændret

Ændringen fremgår også af skat.dk/eksportbil   à 4 trin til at eksportere et køretøj à Trin 4. Indsend dokumentation til SKAT.