DatoTitel
31-12-20Ændring til bekendtgørelse om registrering af køretøjer og bekendtgørelse om registreringsafgift
28-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-12-20Rettelse til Toldtariffen - ændring af toldsatser og nye opdelinger
23-12-20EU-Kommissionen indleder antidumpingprocedure vedrørende vindmølletårne af stål med oprindelse i Kina
23-12-20Antidumping- og udligningstold på varer, der tilgår kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone.
22-12-20Ny lovgivning – skærpet indsat mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.
22-12-20Ny lovgivning – bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbudspriser og salgspriser
22-12-20Ny release til Motorregistret
22-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-12-20Ny tariferingsforordning
21-12-20Rettelse til Toldtariffen - Afskaffelse af told på visse varer
21-12-20KN 2021 – ændringer
18-12-20Orientering om fremsættelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet – aftale om grøn omstilling af vejtransporten
17-12-20Ny tariferingsforordning
17-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-12-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
14-12-20Orientering om indgået politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten
10-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-12-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-12-20Udskydelse af varslet ændring i Motorregistret af servicen Sekundære Erhvervsaktører
30-11-20Varsel af ændringer i Motorregistret: Nye felter for leasing- og udlejningskøretøjer
20-11-20Tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
20-11-20Teknisk omlægning af Motorregistrets FTP-gateway
19-11-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-11-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
16-11-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-11-20Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
12-11-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
06-11-20Ny KN 2021
05-11-20Motorstyrelsen har ikke mulighed for at tilbagebetale gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2020
05-11-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
30-10-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
23-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-10-20Kørsel efter mad i mandskabsvogn
21-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-10-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
15-10-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
14-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-10-20Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
06-10-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-10-20Rettelse til Toldtariffen - ny opdelinger
30-09-20Ny release til Motorregistret
30-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-09-20Varsling af serviceændring i Motorregistret - Sekundære erhvervsaktører
18-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
10-09-20Motorstyrelsen retter forkerte oplysninger om brændstofforbrug i Motorregistret
07-09-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-08-20Vejledning til værdifastsættelse af motorkøretøjer
26-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-08-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
11-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-08-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-07-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
24-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
09-07-20Håndtering af leveringsomkostninger ift. registreringsafgift for brugte køretøjer
07-07-20Ophævelse af tariferingsforordning, nye tariferingsforordninger og ændring af forklarende bemærkninger
07-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-07-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-07-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-07-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
29-06-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
25-06-20Ny release til Motorregistret
23-06-20Gebyr for anmodning om eksportgodtgørelse stiger
19-06-20Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
19-06-20Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
16-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
15-06-20Fra den 1. juli 2020 er det ikke længere muligt at være selvanmelder ved eksport af køretøjer
12-06-20Motorekspedition i Høje Taastrup åbner igen den 22. juni
11-06-20Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
11-06-20Tariferingsforordninger, forklarende bemærkninger og ændring af teksten til KN
05-06-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
04-06-20Motorekspeditioner i Aalborg, Aarhus og Odense åbner igen den 10. juni 2020
28-05-20Nyt fra Motorstyrelsen: Bilag til nyhedsbrev - Eksempler på placering af sidemonterede nummerplader på motorcykler
28-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-05-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-05-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
18-05-20Udenlandske chauffører kan igen få prøvemærker til eksport
11-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-05-20Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
07-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-05-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-05-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-04-20Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
28-04-20Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-04-20Nye tariferingsforordninger og ændringer til forklarende bemærkninger til KN
22-04-20Nyt fra Motorstyrelsen: Sidemonterede nummerplader på motorcykler
17-04-20Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
14-04-20Rettelse til toldtariffen - tillægstold
08-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-04-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-04-20Nyt fra Motorstyrelsen: Registreringsafgift – dokumentation af fradrag for særlig anvendelse, fx udlejningskøretøjer
31-03-20Varsling af serviceændring i Motorregistret: Sekundære Erhvervsaktører
26-03-20Afgiften på råstoffer stiger
25-03-20Motorekspeditionerne forlænger midlertidig lukning
20-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Ændringer/henstand med betaling af leasingydelser
17-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Grænselukningernes betydning for import og eksport af køretøjer
17-03-20Nyt fra Motorstyrelsen: Køretøjer anmeldt til eksport skal fortsat udføres af landet indenfor de fastsatte frister
13-03-20Motorekspeditionerne lukker midlertidigt
06-03-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
05-03-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-03-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-03-20Nyhedsbrev fra Motorstyrelsen Eksport af køretøjer - spørgsmål/svar om krav til dokumentation
24-02-20Ny release til Motorregistret
24-02-20Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020
24-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
24-02-20Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
21-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-02-20Annullering af stigning i registreringsafgiften pr. 1. januar 2020 for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler
03-02-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-01-20Afgift af bæreposer og engangsservice sættes op.
31-01-20Indførsel af ny standardsats for E10 benzin
29-01-20Ny version af EMCS den 13. februar 2020
28-01-20Ny proces ved skrotning af køretøjer
28-01-20Nye regler for EU-salg uden moms
27-01-20Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
27-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-01-20Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-01-20Rettelelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-01-20Momsrefusion, Brexit og overgangsordningen
16-01-20Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
10-01-20Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger