Dato for udgivelse
07 Jul 2015 11:09
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2050905
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Rusland


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1081 offentliggjort i EU-tidende L 175 af 4. juli 2015 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 19 10) med oprindelse i Rusland (RU).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2015/1081.

Forordningen trådte i kraft den 5. juli 2015.