Dato for udgivelse
23 Jan 2015 13:54
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-3938932
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Indonesien og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/84 offentliggjort i EU-tidende L 15 af 22. januar 2015 indført en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat (toldtariffens pos. 2922 42 00 10) med oprindelse i Indonesien (ID) og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) 2015/84.

Forordningen træder i kraft den 23. januar 2015.