Dato for udgivelse
07 Aug 2015 13:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
15-2273332
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1361 offentliggjort i EU-tidende L 210 af 7. august 2015 ophævet den endelige antidumpingtold på importen af  visse stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer (toldtariffens pos. 3406 00 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse  i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ophævelse af forordning henvises til teksten i (EU) 2015/1361.

Forordningen træder i kraft den 8. august 2015.