Dato for udgivelse
25 Mar 2015 15:21
Til
Alle som skal indberette til Pensionsstatistikken i CPS
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Testperioden for indberetning til pensionsstatistikken udvides med en ekstra kørsel tirsdag den 31. marts. 


Tidsplan for test og produktion

Testperioden udvides med en yderligere kørsel tirsdag, den 31. marts 2015.

Resterende tidsplan for test

Indgangstest (for data modtaget inden kl. 08:00)

24. marts

Kvittering (fra 24. marts)

26. marts

Indgangstest (for data modtaget inden kl. 08:00) - NYT

31. marts

Kvittering (fra 31. marts) - NYT

1. april  

Testperioden lukkes

1. april

Tidsplan for produktion

Åbnes for indberetning

6. april

Sidste frist for indberetning

30. april

Alle data, som er indberettet til Pensionsstatistikken (kun individ 2252) i perioden frem til og med 1. april, anses fortsat som test-indberetninger og vil blive slettet efter testperioden.

Skulle der ved en fejl blive indberettet produktionsdata (kun individ 2252) i testperioden, vil de blive slettet sammen med testdata, og genindberetning vil derfor være nødvendig.

Testen omfatter ikke indberetning af arbejdsgiveradministrerede- og privattegnede pensionsordninger i individerne 2250 og 2251. Indberetninger med individerne 2250 og 2251 foregår som normalt i testperioden, og behandles som produktionsdata. 

Ofte sete fejl

Fejl i CPRNR (fejl nr. 603)

Indberetning til pensionsstatistikken kan kun ske med gyldigt CPR-nr. Statistikken vedrører danske forhold, og der skal derfor ikke indberettes om valutariske udlændinge.

Hvis der indberettes med blank eller 0000000000 vil indberetningen blive afvist.

0'er i beløbsfelter (fejl nr. 623-634)

I de kombinationer hvor et beløbsfelt ikke er krævet, må beløbsfeltet ikke udfyldes med nuller. Ikke krævede felter skal holdes blanke i indberetningen.

Om et felt er krævet eller ej kan læses i variabellisten som findes i INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL PENSIONSSTATISTIK.

Negative beløb uden rettekode 0 (fejl nr. 616)

Hvis der til en ordinær indberetning med rettekode 0 indgår beløb med negative værdier, skal værdien erstattes med et 0.

Indberetning af negative beløb kan kun ske med rettekode 1 eller 2. 

Support

I testperioden anvendes den eksisterende supportkæde, som også vil være gældende efter testen.

Spørgsmål om indberetningstekniske udfordringer: SKATs center for eKapital, tlf. 72 38 02 10 eller mail ekapital@skat.dk.

Indholdsmæssige spørgsmål: Nationalbanken, Stinne Skriver, tlf. 33 63 68 34 eller mail pension@nationalbanken.dk.

Spørgsmål om datavalidering og kvalitetssikring: Danmarks Statistik, Bo Møller, tlf. 39 17 31 04 eller mail bom@dst.dk