Dato for udgivelse
22 May 2015 10:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tilføjelse af en virksomhed vedrørende importen til Unionen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/782 offentliggjort i EU-tidende L 124 af 20. maj 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 917/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 10 00 00, 6907 90 20 00, 6907 90 80 00, 6908 10 00 00, 6908 90 11 00, 6908 90 20 00, 6908 90 31 00, 6908 90 51 00, 6908 90 91 00, 6908 90 93 00 og 6908 90 99 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) ved tilføjelse af en virksomhed til listen i bilag I over producenter fra Folkerepublikken Kina.

For så vidt angår tilføjelse af virksomhed henvises til teksten i forordning (EU) 2015/782.

Forordningen trådte i kraft den 21. maj 2015.