DatoTitel
05-03-20Døgnsvar fra toldsystemerne
12-01-15Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2016
09-01-15Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 01.01.2015
23-12-14Valutakurser (toldkurser 31. december 2014 - 5 % udsving (RUB)
23-12-14Retningslinjer for fortoldning af ferskvandskrebs kogt i dild, frosne - varekode 1605 40 00 30
23-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-12-14Nye procedurekoder
22-12-14Mundtlig angivelse eksport - ændring af værdigrænse samt præcisering
22-12-14Ændringer i Momsloven 1. januar 2015
22-12-14Indberetning af kvartalvise renteudgifter i 2015
22-12-14Ændringer af forskellige afgiftslove i 2015
19-12-14GSP ordningen - Virkninger vedrørende fjernelse af lande, der falder ud af GSP ordningen pr. 1. januar 2015
19-12-14Ændring af registreringsafgiftsloven samt ny release til Motorregistret.
19-12-14Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-12-14Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2014 - 5% udsving (MXN)(NOK)(RUB)
17-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-12-14Ændringer af energiafgiftslovene pr. 1. januar 2015 – afgift på metanol og bioolier mv.
15-12-14Afgift på biogas mv. fra 1. januar 2015
15-12-14Satsændringer i motorlovgivningen pr. 1. januar 2015
12-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-12-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-12-14Kombinerede Nomenklatur (KN) for 2015
04-12-14Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2014 - 5 % udsving
27-11-14Release 2.9 og 2.10 til Motorregistret
23-11-14Åbning af FTPs Gatewayen for eKapital-indberetterne.
21-11-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-11-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
21-11-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-11-14Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2014 - 5% udsving (RUB)
19-11-14Tariferingsforordninger
18-11-14Release 2.9 til Motorregistret (DMR) udsættes
13-11-14Henvendelser om vareførselssystemerne – ændringer pr. 22. november 2014
11-11-14De gamle Digitale Signaturer bliver lukket i november – sådan får din virksomhed en ny signatur
10-11-14Form A oprindelsescertifikater udstedt i Mozambique
07-11-14Rettelse til toldtariffen - udligningstold
07-11-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
06-11-14Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2014 - 5% udsving (JPY) (RUB)
03-11-14FTPs Gatewayen for eKapital lukker d. 4. november 2014 kl. 08.00
02-11-14Anmeldelse af indberetningpligt efter skattekontrollovens § 8Å - USA FATCA
30-10-14Tariferingsudtalelser og ændringer af FBHS
30-10-14Orientering om ny bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter mm.
28-10-14Eksport – krav om udvidet registreringssyn for alle køretøjer
22-10-14Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
21-10-14Tariferingsforordninger
15-10-14Release 2.9 til Motorregistret
07-10-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
06-10-14Associeringsaftale med Georgien og Moldova - træder i kraft pr. 1. september 2014
02-10-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
30-09-14Rettelse til toldtariffen - Fejl ved indrykningsstreger i 7019 40
29-09-14Brugerbåndstest 2014 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel
29-09-14Tariferingsforordninger, FB til KN og fastlæggelse af refraktormetermetoden med tilhørende ændring af supplerende bestemmelse
26-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-09-14Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
16-09-14Forhøjelse af afgiften på spildevand pr. 1. oktober 2014
10-09-14Spørgeskema til momsregistrerede enkeltmandsejede virksomheder
10-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
09-09-14Release 2.8 til Motorregistret
08-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
08-09-14Listning af hajer og djævlerokker på CITES liste II/EUs bilag B pr. 14. september 2014
05-09-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-09-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
04-09-14Fristen for ansøgning om momsrefusion nærmer sig
01-09-14Spørgeskema til momsregistrerede enkeltmandsejede virksomheder
28-08-14Ny supplerende bestemmelse til KN
26-08-14Nyt fra Motor - August 2014
26-08-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
25-08-14Ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN
22-08-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-08-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-08-14Udskiftning af certifikat til webservice vedr. pensionsafgifter
18-08-14Tariferingsforordninger
15-08-14EU-Kommissionens informationsdokument vedr. handelsmæssige risici i forbindelse med den økonomiske og finansielle situation i Krim/Sevastopol
08-08-14Forbud på eksport af nøgleudstyr og-teknologi til Krim eller Sevastopol
05-08-14PAL-skat for personer bosat i Grønland
01-08-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-07-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-07-14Ændring af certifikatkode ved import til end use
24-07-14Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2014 - 5% udsving (IDR)
22-07-14Tariferingsforordninger
17-07-14Tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
09-07-14Forbud på import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol
04-07-14De autonome EU-toldkontingenter og suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser
04-07-14Told våger døgnet rundt
02-07-14Timebaseret opgørelse for kraftvarmeværker
02-07-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-06-14Investeringsgoder og elektroniske ydelser
30-06-14Selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014.
26-06-14Nye regler for moms på salg af elektroniske ydelser
24-06-14Tariferingsforordninger og supplerende bestemmelse til KN
23-06-14Ændring af kravet om forudanmeldelse; Tilladelse til godkendt afsender og modtager samt bevilling til godkendt frembydelsessted - udførsel
10-06-14Tariferingsudtalelser og FB-ændringer
10-06-14Ændringer til Motorregistret (release 2.7)
06-06-14Opfølgende information om udlægningen på Toldsystemerne den 5. juni 2014
04-06-14Supplerende information om udlægning på toldsystemerne den 5. juni 2014
03-06-14Særregel om udenlandske turistbusser ophæves 1. juli 2014
28-05-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
28-05-14Valutakurser - told
28-05-14Information om ændringer i Toldsystemerne den 5. juni
20-05-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
20-05-14Flytning af toldekspeditionen i Fredericia
15-05-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
15-05-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-05-14Ny blanket til brug for angivelse af afgift af ufordelte midler
14-05-14Har du fået brevet: SKAT mangler din betaling?
13-05-14Tariferingsforordninger
06-05-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
30-04-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
29-04-14Rettelse til toldtariffen - Supplerende bestemmelser
28-04-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-04-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
11-04-14Ansøgninger om toldsuspensioner med virkning fra 01.01.2015
11-04-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-04-14Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2014 - 5% udsving (BRL)
03-04-14Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2014 - 5% udsving (TRY)
02-04-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
01-04-14Release 2.7 til Motorregistret
28-03-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
27-03-14Rettelse til toldtariffen - tillægstold
14-03-14Månedsangivelsen - registreringsafgift af motorkøretøjer
10-03-14Adressegodkendelse vedrørende de godkendte ordninger
04-03-14SKAT målretter kontrolindsatsen mod fejltarifering hos danske importører
03-03-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-03-14Rettelse til toldtariffen - udligningstold
03-03-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-03-14On-line betalingsløsning for betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
20-02-14Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2014 - 5% udsving (RUB)
18-02-14Orientering om ændringer til Importsystemet
14-02-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
13-02-14Statslig inddragelse af uidentificerede konti med indestående - Indsendelse af reviderede og nye lister
07-02-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
06-02-14Du kan ikke benytte vores digitale løsninger og skat.dk søndag den 9. februar
04-02-14Præcisering i nyhedsbrevet af 28. januar 2014 (Vægtbaseret emballageafgift)
29-01-14Driftsforstyrrelser i TastSelv Erhverv fredag-søndag
28-01-14Indberetningsfrist til PERE er forlænget
28-01-14Nu får din virksomhed breve fra SKAT i den digitale postkasse
28-01-14Ændringer af satser for godtgørelse af energiafgifter, fremrykning af afskaffelsen af vægtbaserede emballageafgift samt af forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder
24-01-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
20-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-01-14Ansøgninger om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 01.01.2015.
17-01-14Rettelse til nyhedsbrev: SKATs digitale løsninger opdateres
16-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-01-14Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2014 - 5% udsving (TRY)
16-01-14SKATs digitale løsninger opdateres natten til lørdag
13-01-14Genåbning af eKapital-systemer på FTPS Gateway
10-01-14Lukning for eKapital-systemer på FTPS Gatewayen
07-01-14Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
02-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
02-01-14Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold