DatoTitel
28-12-18Emballageafgift på pvc-folier afskaffes den 1. januar 2019
28-12-18Afgiften på el og elvarme sættes ned
28-12-18Afgiften på øl sættes ned den 1. januar 2019 for mindre bryg-gerier
28-12-18Afgiften på pvc afskaffes den 1. januar 2019
28-12-18Fra årsskiftet stiger progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil
28-12-18Bundgrænsen for afgift af varegevinster sættes op
27-12-18L 120 Ændring af registreringsafgiftsloven vedrørende elbiler
27-12-18L 103 Ændring af vægtafgiftsloven vedrørende visse traktorer
20-12-18Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN
17-12-18Tillægstold ved import af stål: Husk at der i mange tilfælde er mulighed for nedsat toldbetaling
17-12-18L 29 A Forslag til lov om ændring af bl.a. registreringsloven, registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven er vedtaget
14-12-18Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk jul og nytår 2018
14-12-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-12-18TORO - Opdateret blanket og nyt ansøgningsskema
06-12-18Momsrefusion før, under og efter brexit
05-12-18Til virksomheder med eksport af varer til Sydkorea
30-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-11-18Tariferingsforordninger
19-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-11-18Kombinerede nomenklatur (KN) for 2019
15-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-11-18Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
12-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-11-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-10-18Danske virksomheder har mulighed for at gøre indsigelse mod en ønsket toldsuspension eller et toldkontingent, hvis de fremstiller tilsvarende eller lignende produkter
05-10-18Oprindelse - opdatering af listen med postnumre - Israel
04-10-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-10-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-10-18Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
03-10-18Rykker for manglende genberegning af udlejnings/leasingkøretøjer
02-10-18Morarenter ved opkrævning af told ved straksafgørelser
01-10-18eIndkomst: Slut med sporadisk indberetning af løn pr. 1. januar 2019
28-09-18Varsel af ændring i Motorregistret - Nye brændstofforbrugsmålinger (WLTP)
28-09-18Varsel af ændring i Motorregistret – Forsikringsophørs-årsag til understøttelse af DFIMs nye opgave
28-09-18En præcisering af bestemmelserne om omladning i henhold til forsendelsesproceduren
27-09-18EU-domstolens dom i sagerne C-397/17 og C 398/17 om støbejern og begrebet ”deformerbart støbejern
26-09-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-09-18Anvendelse af toldproceduren forsendelse
24-09-18Toldbevillinger, der skal gælde i flere lande, skal nu søges online
24-09-18Tariferingsforordning og FBKN
18-09-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-09-18Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget for biler
17-09-18Orientering om brugen af prøveskilte
17-09-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-09-18Anvendelsen af den regionale konvention om Pan-Euro-Middelhavsregler (PEM-konventionen) for præferenceoprindelse - diagonal kumulation
12-09-18Lovændringer for præferenceoprindelse
10-09-18Ændring af betingelserne for nedsættelse af samlet sikkerhedsstillelse for told og fritagelse for sikkerhedsstillelse
07-09-18PAL skat for pensionsinstitutter med grønlandske kunder - listen er nu udsendt
07-09-18Lov om ændring af momsloven - Godtgørelse af moms for godtgjorte energiafgifter
31-08-18Alle eksportkøretøjer skal til udvidet registreringssyn (Toldsyn)
31-08-18Tariferingsforordning og Forklarende bemærkning
28-08-18Ny release til Motorregistret
14-08-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-08-18Implementering af automatisk kontrol af REX numre
03-08-18Anvendelse af REX systemet - GSP lande
24-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-07-18Manglende underskrifter på certifikater fra Tyrkiet
23-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-07-18Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
17-07-18Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. juli 2019
11-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-07-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
04-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-07-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-07-18Indførsel af flyttegods
02-07-18Ny release til Motorregistret
27-06-18Meddelelse til importører om anvendelse af REX systemet i forhold til GSP lande.
27-06-18Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. juli 2018
18-06-18Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-06-18Tariferingsforordninger samt Forklarende Bemærkning til KN
12-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-06-18Nedsættelse af satsen for elvarmeafgift
01-06-18Præferenceoprindelse - spørgeskema og testversion fra Kommissionen
01-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-06-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-06-18Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
01-06-18Tonnageskat - Fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
28-05-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-05-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-05-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
18-05-18Præcisering af reglerne for udstedelse og attestering af bl.a. EUR.1 certifikater for brugte biler
18-05-18Nedsættelse af satsen for elvarmeafgift
18-05-18Tyrkiet har udviklet et nyt system for certifikater
14-05-18Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk pinsen 2018
14-05-18Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 60. session)
09-05-18Ny release til Motorregistret
08-05-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-05-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
04-05-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-05-18Importlicens ved indførsel af visse aluminiumsvarer fra tredjelande
30-04-18Lovændringer for præferenceoprindelse herunder nyt ansøgningsskema for REX (registrerede eksportører)
26-04-18Tilbagebetalingsordning vedr. afskaffelse af afgiften for registreringer i de danske skibsregistre
26-04-18Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
25-04-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
23-04-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-04-18Mulighed for indsigelse til ansøgninger om suspension/kontingent
12-04-18Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KN
11-04-18Toldværdi
11-04-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-04-18Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KN
28-03-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-03-18Anvendelse af Elektronisk Transport Dokument som en forsendelsesangivelse
23-03-18Ændring af minimumssikkerhedsstillelsen på spiritusafgift
23-03-18Rettelse til nyhedsbrev om ”Nye afgiftsregler for el, vand, øl, spiritus og lightergas”
23-03-18Nyt fra SKAT vedrørende strejke/lockout på toldområdet
20-03-18Åbningstiden for toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2018
15-03-18Supplerende bestemmelse til KN
09-03-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-03-18EU´s forsendelsesordning – Godkendt modtager
07-03-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-03-18Bilpakken - spørgsmål/svar katalog om genberegning af afgift
02-03-18Opfølgning på status på implementering af Bilpakken (L4)
27-02-18Tariferingsforordning
26-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
23-02-18Ophævelse af tariferingsforordning og Forklarende Bemærkning til KN
20-02-18Rettelse til toldtariffen - tillægstold (Erstatter nyhedsbrev af 19. februar 2018)
19-02-18Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
14-02-18EMCS ny version den 15. februar 2018
13-02-18Nye afgiftsregler for el, vand, øl, spiritus og lightergas
13-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-02-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-02-18Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-02-18Nogle GSP-lande anvender ikke REX-systemet og kan ikke udstede FORM A eller udtalelse om oprindelse
02-02-18Forklarende Bemærkning til KN
31-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-01-18Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg
30-01-18Anvendelse af REX systemet for GSP-lande - ophørsdato for udstedelse af FORM A certifikater
29-01-18Supplerende bestemmelse til KN og Forklarende Bemærkning til KN
23-01-18Status på implementering af Bilpakken (L4) mv.
18-01-18Nye Tariferingsforordninger
16-01-18Status på reviderede EoL (Exchange of Letter) mellem EU, Norge og Schweiz for GSP ordningen
16-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-01-18Ansøgning om toldsuspension eller toldkontingent med virkning fra 1. januar 2019
11-01-18Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2018
11-01-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-01-18Ukraine er ikke længere en del af GSP ordningen
04-01-18Beregning af sikkerhedsstillelsesbeløbet for forsendelsesproceduren