Dato for udgivelse
05 Mar 2015 22:31
Til
Indberetningspligtige efter skattekontrollovens §§ 8 H, 8 O, 8 P og 8 Q.
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

SKAT udsendte fredag d. 27. februar 2015 et nyt styresignal SKM2015.160.skat, som fastslår, at negative renter skattemæssigt skal sidestilles med positive renter. En renteindtægt i form af en negativ rente er dermed skattepligtig for debitor efter statsskattelovens § 4 e, og en renteudgift i form af en negativ rente er  fradragsberettiget for kreditor efter statsskattelovens § 6 e.

Der er indført supplerende kvartalsvis indberetning af renteudgifter fra og med 2015. Pligten er indsat i skattekontrollovens § 8 O. SKAT er af den opfattelse, at negative renter i et låneforhold omfattet af skattekontrollovens §§ 8P og 8 Q er omfattet af indberetningspligten i skattekontrollovens § 8 O.

Det betyder, at SKAT vil tilrette eKapitals rentesystemer, så der kan indberettes negative renter i URTE (individ 2213), PANT (individ 2247), PADE (individ 2257) og IRTE (individ 2207).

SKAT har lavet en løsning, så det kun er indberetningspligtige, som har udlån/indlån med negativ rente, som behøver at tilrette deres systemer.


SKAT udsendte fredag d. 27. februar 2015 et nyt styresignal SKM2015.160.skat, som fastslår, at negative renter skattemæssigt skal sidestilles med positive renter. En renteindtægt i form af en negativ rente er dermed skattepligtig for debitor efter statsskattelovens § 4 e, og en renteudgift i form af en negativ rente er  fradragsberettiget for kreditor efter statsskattelovens § 6 e.

Der er indført supplerende kvartalsvis indberetning af renteudgifter fra og med 2015. Pligten er indsat i skattekontrollovens § 8 O. SKAT er af den opfattelse, at negative renter i et låneforhold omfattet af skattekontrollovens §§ 8P og 8 Q er omfattet af indberetningspligten i skattekontrollovens § 8 O.

Det betyder, at SKAT vil tilrette eKapitals rentesystemer, så der kan indberettes negative renter i URTE (individ 2213), PANT (individ 2247), PADE (individ 2257) og IRTE (individ 2207).

SKAT har lavet en løsning, så det kun er indberetningspligtige, som har udlån/indlån med negativ rente, som behøver at tilrette deres systemer.

Implementering af +/- fortegn i rentesystemerne

I dag indberettes beløbsfelter uden fortegn i den ordinære indberetning (rettekode 0). Fortegn anvendes kun i rettelsessituationen (rettekode 1 og 2).

SKAT vil implementere +/- fortegn i alle beløbsfelter i den ordinære indberetning til URTE, PANT og PADE fra den 1. april 2015 og i IRTE fra den 1. januar 2016.

Det betyder,

At ved indberetning i URTE, PANT og PADE skal negativ rente (renteindtægt) fra 1. april 2015, udfyldes med minus fortegn.  Der er ikke krav om at renteudgifter, skal indberettes med et plus. Hvis fortegn ikke er udfyldt, vil SKAT automatisk opsætte feltet med et plus.

At ved indberetning til i IRTE skal negativ rente (renteudgift) fra 1. januar 2016, udfyldes med minus fortegn. Der er ikke krav om at renteindtægter, skal indberettes med et plus. Hvis fortegn ikke er udfyldt, vil SKAT automatisk opsætte feltet med et plus.

Hvordan skal fortegn anvendes ved rettelse til tidligere indberetning?

Rettelsesproceduren skal følge samme principper som anvendes i dag. Dvs. rettelse kan ske ved nulstilling af tidligere indberetning som følges op med en ny totalindberetning, eller ved "differenceindberetning".

Eksempler differenceindberetning URTE (individ 2213):

Eks. 1. Der er i ordinær indberetning indberettet renteudgift med 10.000 kr. Beløbet skulle have været 15.000 kr.

Rettekode 1 anvendes og i rentebeløb indberettes +5.000

Eks. 2. Der er i ordinær indberetning indberettet negativ rente med -2.000 kr. (dvs. kunden har modtaget en rente for at låne penge i banken mv.). Beløbet skulle have været -5.000 kr.

Rettekode 1 anvendes og i rentebeløb indberettes -3.000

Eksempler differenceindberetning IRTE (individ 2207):

Eks. 1. Der er i ordinær indberetning indberettet renteindtægt med 10.000 kr. Beløbet skulle have været 1.000 kr.

Rettekode 1 anvendes og rentebeløb indberettes med -9.000

Eks. 2. Der er i ordinær indberetning indberettet negativ rente med -2.000 kr. (dvs. kunden har betalt en rente for at have penge i banken mv.). Beløbet skulle have været + 5.000 kr.

Rettekode 1 anvendes og i rentebeløb indberettes +7.000

Hvordan skal rettelser til tidligere år foretages?

Skal følge samme principper som anvendes i dag.

Hvilken betydning får indførelsen af fortegn for anvendelse af brutto- og nettoprincippet i indberetningen? (Vedrører kun pengeinstitutter)

Skal følge samme principper som anvendes i dag.

Hvis indberetningen om samme konto indsendes på to særskilte indberetninger, skal indberetning altid foretages i henholdsvis IRTE og URTE, selvom der er indført +/- fortegn i systemerne.

Hvornår kan der testes vedr. fortegn?

Test vedr. URTE (individ 2213), PANT (individ 2247) og PADE (individ 2257) vil på grund af den korte frist skulle foretages i produktion. Test vedr. IRTE (individ 2207) kan foretages i brugerbåndstesten i uge 47-50 2015.

De data som modtages i den kvartalsvise indberetning skal bruges til forbedring af forskudsprocessen. Da 2015 er det første år vi modtager kvartalsvise indberetninger, så vil data i 2015 primært anvendes til analyse af, hvordan data kan anvendes fremadrettet for at sikre en korrekt forskudsregistrering. Der forventes derfor tidligst, at der udsendes forskudsregistreringer, som baseres på de kvartalsvise indberetninger i september 2015.

SKAT vil opdatere indberetningsvejledning til URTE, PANT, PADE snarest muligt. Opdatering af indberetningsvejledning til IRTE,  vil blive foretaget sammen med årstilretning af vejledning i oktober 2015.