Dato for udgivelse
17 Mar 2015 10:11
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
15-0965410
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/428 af 10. marts 2015 er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EFT L 70, 2015/03/14, s. 12).


Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/428 af 10. marts 2015 er blevet offentliggjort  i Den Europæiske Unions Tidende (EFT L 70, 2015/03/14, s. 12).

Forordningen træder i kraft lørdag den 21 marts 2015 ved undtagelse af ændringen af artikel 74 og 97L, som gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.

Forordningen kan ses på følgende link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_070_R_0002&from=DA