Dato for udgivelse
02 Jun 2015 14:35
Til
Momsregistrerede virksomheder eller deres repræsentanter
Sagsnummer
-
Resumé

1. juli 2015 indskrænkes fritagelsen for importmoms ved import af magasiner mv. Der indføres samtidig omvendt betalingspligt for elektricitet, gas og grønne certifikater.


Import af magasiner mv.

Fra 1. juli 2015 omfatter fritagelsen for importmoms ved import af "småforsendelser" (når varens samlede værdi er under 80 kr.) ikke længere dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende, der sendes til Danmark fra lande uden for EU, uanset om magasinet mv. bliver sendt til en privatperson eller til andre, f.eks. virksomheder. Tilsvarende gælder for magasiner, tidsskrifter og lignende, der efter trykning i et EU-land sendes ud af EU for derefter at blive sendt til Danmark.

Omvendt betalingspligt

Den 1. juli 2015 indføres omvendt betalingspligt for "grønne certifikater" (el- og gascertifikater) ved danske virksomheders salg til momspligtige personer. Der indføres samtidig omvendt betalingspligt for gas og elektricitet ved danske virksomheders salg til videreforhandlere. Hvis salget sker til en videreforhandlers aftagernummer eller målersted som defineret i reglerne om gasforsyning og elforsyning, er salget dog ikke omfattet af omvendt betalingspligt, medmindre sælger er en udenlandsk virksomhed, og køber er momsregistreret. SKAT kan på visse betingelser fritage køber fra den omvendte betalingspligt. Det kræver, at der er tale om en momspligtig person, som har flere virksomheder, og at virksomhederne efter anmodning til SKAT er registreret hver for sig.