Dato for udgivelse
24 Mar 2015 15:03
Til
Virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
14-0621899
Resumé

Release 2.11 til Motorregistret er implementeret med virkning fra d. 25/3-2015.


Release 2.11 til Motorregistret er blevet implementeret, så ændringerne har virkning fra d. 25/3-2015. Indholdet af releasen er ikke ændret i forhold til beskrivelsen i nyhedsbrev af 12/2-2015.

Med release 2.11 afsluttes SKATs DMR II projekt, og SKAT vil analysere mulighederne for den videre udvikling af Motorregistret. 

SKAT takker for den hjælp som eksterne interessenter har ydet i forbindelse med afklaring og test af diverse ændringer i løbet af projektet - særlig tak til:

  • Trafikstyrelsen
  • De Danske Bil Importører
  • Rigspolitiet
  • Forsikring & Pension (herunder også repræsentanter fra forsikringsselskaber)
  • Finans & Leasing
  • Erfagruppen Bilsyn

Med venlig hilsen

SKAT