Dato for udgivelse
06 May 2015 11:03
Til
Selskaber, fonde og foreninger
Sagsnummer
.
Resumé

Et brev fra 5. maj i e-Boks til selskaber, foreninger mv. med information om selvangivelsen for 2014 kan have forkert modtagernavn og adresse samt evt. forkert information.


SKAT udsendte den 5. maj 2015 et brev til selskaber og foreninger mv. via e-Boks, hvor vi informerede om selvangivelsen for 2014. På grund af en flettefejl kan brevene have forkert modtagernavn og adresse samt evt. forkert information. Brevene indeholder kun offentlig tilgængelig information.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte SKAT på tlf. 72 22 28 82.

Vi beklager fejlen og vil udsende nye breve.