Dato for udgivelse
11 Sep 2015 13:09
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1507 offentliggjort i EU-tidende L 236 af 10. september 2015 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 og 7019 59 00 15) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2015/1507.

Forordningen træder i kraft den 11. september 2015.