Dato for udgivelse
14 Apr 2015 16:58
Til
Virksomheder med bevilling til Toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (end-use)
Sagsnummer
15-1348870
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT vil med dette nyhedsbrev præcisere kontroltoldstedet for bevillinger til toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (end-use)


På given foranledning skal  SKAT præcisere det gældende kontroltoldsted for bevillinger til toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (end-use).

Kontroltoldstedet, jf. bevillingens punkt 11.c), er herefter:

SKAT
Indsats
Told og Afgifter, Told 9
Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart

Dette nyhedsbrev bedes opbevaret sammen med bevillingen, idet det gælder som ændring af bevillingens punkt 11.c).

For bevillinger der udstedes fra d.d. vil ovennævnte kontroltoldsted fremgå af bevillingens punkt 11.c).