Dato f.off.OverskriftEmneType
03-06-24Begrænset skattepligt - tilbagebetaling af nul-kuponlånSelskabsbeskatningBindende svar
03-06-24Pengetankreglen - bortforpagtning - afgrænsning af skovbrugsmæssig virksomhedAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
04-06-24Feriehytter skruet fast på fundament af pæle - afskrivningVirksomhederBindende svar
05-06-24Skattepligtig kompensation for tab af kvoteværdi i forbindelse med BrexitVirksomhederBindende svar
05-06-24Aktieløn LL § 7 P - opgørelse af årsløn ved flere ansættelser, fast og variabel lønPersonlig indkomstBindende svar
05-06-24Tilbagebetaling af elafgift efter særordningen for opladning af elbiler - krav til elmålere i ladestandereEnergi og kuldioxidBindende svar
06-06-24Mobilitetspakker til forskere fra fondPersonlig indkomstBindende svar
06-06-24Skal spørgers tokens beskattes som medarbejderaktier og spørgsmål til beskatningPersonlig indkomstBindende svar
10-06-24Forening - medlemskontingent - filantropi - momspligtMomspligtBindende svar
10-06-24Momsfritagelse af ydelser leveret i henhold til barnets lovMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
10-06-24Momsfradragsret og lønsumsafgift ved koncerninterne udlånFradragBindende svar
11-06-24Straf – momssvig – kildeskat – hovedselskaberStrafDom
11-06-24Maskeret udbytte og indeholdelse af udbytteskatSelskabsbeskatningDom
11-06-24Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – international trafik – fiskefartøj – lempelsePersonlig indkomstDom
11-06-24Skattefri virksomhedsomdannelse –stiftertilgodehavende –skiftende forklaringerVirksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
11-06-24Hestevognskørsel - momsfritaget kulturel aktivitetMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
11-06-24Skatte- og momsmæssig behandling af erstatning for pålæg af en deklaration, i forbindelse med op-førelse af solcelleparkEjendomsavancebeskatning + Andet om momsBindende svar
11-06-24Personalegode - beskatning af lejede ferieboliger efter LL § 16, stk. 5 - foreløbige ejendomsvurderingerPersonlig indkomstBindende svar
12-06-24Fradrag for månedlige gebyrerAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
12-06-24Ttrust - arv - båndlagt kapital uden kapitalejerAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
12-06-24Andelsforening kunne fortsat kooperationsbeskattes efter at have modtaget royaltybetalingerSelskabsbeskatningBindende svar
12-06-24eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
13-06-24Styresignal - genoptagelse - ændring af praksis - overgangsbestemmelse - beregning af overskudsvarmeafgift i 2022 og 2023, når overskudsvarmen afsættesEnergi og kuldioxidStyresignal
13-06-24Registreringsafgift - HæftelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
13-06-24Gæstestuderendefradrag som udenlandsk studerende fra Færøerne - Vederlag for tjenesteydelser - HonorarindkomstFradrag og afskrivningerAfgørelse
13-06-24Klage over Skattestyrelsens bindende svar - Ejendom ikke anset for omfattet af § 8 - Brugt i fritid og til hjemmearbejde under coronaEjendomsavancebeskatningAfgørelse
13-06-24Værdi af fri bilPersonlig indkomstAfgørelse
13-06-24Straffesag – forsvarer – salærstørrelse - stadfæstelseStrafKendelse
13-06-24Næringsbegrebet – ansættelsesfristerne fandt ikke anvendelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
13-06-24Moms og renovationsydelser - kommunalt eget aktieselskabMomspligtBindende svar
14-06-24Formidling af sommerhusudlejning - Særlige regler om rejsebureaumomsMomspligtAfgørelse
14-06-24Momsfrihed ved formidling af sommerhusudlejning - Sommerhusejer stiller en gratis oplevelse til rådighed for lejerneMomsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
14-06-24Forhøjelse af momstilsvar - Efterangivelse af fradrag for indgående moms af udgifter til køb af en ejendom og indretning af et erhvervslejemål blev ikke imødekommetFradragAfgørelse
14-06-24Moms - udbetaling af henlagt andelskapital - levering mod vederlagMomspligtBindende svar