TSS-cirkulærer fra 2005
DatoNummerOverskriftEmne
18-07-052005-172005-17: Kapitalafkastsatsen for 2005Virksomheder
12-01-052005-032005-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2005 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
10-01-052005-022005-02: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning
01-01-052005-012005-01: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
17-08-052005-202005-20: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemandStraf + Personlig indkomst + Generelt om punktafgifter
22-02-052005-072005-07: Strafbortfald ved ophævelse af opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 3Straf + Personlig indkomst
04-10-052005-252005-25: Selskabers modregning af indeholdt udbytteskat i indkomstskatten - Told- og Skattestyrelsens praksisændringPersonlig indkomst + Selskabsbeskatning
12-07-052005-152005-15: Godkendelsesproceduren - bindende ligningssvar - kontrollerede transaktioner - ændring af cirkulære nr. 94 af 14. oktober 2004 (TSS-cirkulære 2004-26)Selskabsbeskatning + Personlig indkomst
03-04-052005-092005-09: Cirkulære om selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
12-01-052005-032005-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2005 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
10-01-052005-022005-02: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning
01-01-052005-012005-01: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
04-10-052005-252005-25: Selskabers modregning af indeholdt udbytteskat i indkomstskatten - Told- og Skattestyrelsens praksisændringPersonlig indkomst + Selskabsbeskatning
26-08-052005-212005-21: Genoptagelse af den skattepligtige indkomst i tilfælde af flere personers rådighed over den samme bådPersonlig indkomst
17-08-052005-202005-20: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemandStraf + Personlig indkomst + Generelt om punktafgifter
21-07-052005-182005-18: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende beskatning af brobizz til benyttelse af Storebæltsforbindelsen og ØresundsforbindelsenPersonlig indkomst
15-07-052005-162005-16: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende skattefri rejsegodtgørelse, jf. ligningslovens § 9 A, og fradrag for rejseudgifter, hvor der ikke har været udgifter til sædvanlig boligPersonlig indkomst
12-07-052005-152005-15: Godkendelsesproceduren - bindende ligningssvar - kontrollerede transaktioner - ændring af cirkulære nr. 94 af 14. oktober 2004 (TSS-cirkulære 2004-26)Selskabsbeskatning + Personlig indkomst
22-06-052005-122005-12: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2005Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
16-06-052005-132005-13: Skatteansættende myndigheder for visse juridiske personer (TP-selskaber)Personlig indkomst
14-06-052005-112005-11: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2004 - 30/6 2005Personlig indkomst
22-02-052005-072005-07: Strafbortfald ved ophævelse af opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 3Straf + Personlig indkomst
26-01-052005-062005-06: Personligningsplanen for produktionsperioden 1. juli - 31. december 2005Personlig indkomst
12-01-052005-032005-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2005 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
10-01-052005-022005-02: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning
01-01-052005-012005-01: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
15-08-052005-192005-19: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende fradrag i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A for så vidt angår den del af indskuddet, der hidrører fra salg af omsætningsaktiverFradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
26-10-052005-262005-26: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om fradrag for moms af lejeudgifter m.v. efter ophør af virksomhed som følge af en uopsigelig lejekontraktOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
04-10-052005-242005-24: Ændring af praksis og genoptagelse af opgørelse af momstilsvaret vedr. fradragsret for indkøb mv. anvendt til brug for udstedelse af selskabsandeleOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
17-05-052005-102005-10: Ændring af praksis - momslovens § 34, stk. 1, nr. 9Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
22-02-052005-082005-08: Præcisering af den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af almene boligorganisationer og deres afdelinger - praksisændring med fremadrettet virkning vedrørende viceværtydelserOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
28-01-052005-052005-05: Ændring af praksis og genoptagelse af opgørelse af momstilsvaret vedrørende rykkergebyrer ved ikke-rettidig betaling af momspligtige leverancerOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
28-01-052005-042005-04: Ændring af TSS-cirkulære 2002-06 om den momsmæssige behandling af oprettelses- og rykkergebyrer opkrævet i forbindelse med finansiering af købekontrakter vedrørende salg på kredit og tilbagebetaling af uberettiget opkrævet momsOpgørelse, angivelse og betaling + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
17-08-052005-202005-20: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemandStraf + Personlig indkomst + Generelt om punktafgifter
15-08-052005-192005-19: Genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende fradrag i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A for så vidt angår den del af indskuddet, der hidrører fra salg af omsætningsaktiverFradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
05-07-052005-142005-14: Ændring af praksis og genoptagelse af sager om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof i forbindelse med indfangning og pakning af kyllinger mv.Energi og kuldioxid
12-01-052005-032005-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2005 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
10-01-052005-022005-02: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning
01-01-052005-012005-01: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
29-09-052005-232005-23: Ændring af praksis og genoptagelse af den momsmæssige vurdering og lønsumsafgiftsmæssige behandling af behandlingshjem for misbrugereByggeri
19-09-052005-222005-22: Ændring af TSS-cirkulære 2005-08 om præcisering af den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af almene boligorganisationer og deres afdelinger - praksisændring med fremadrettet virkning vedrørende viceværtydelserByggeri
22-06-052005-122005-12: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2005Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
12-01-052005-032005-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2005 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst
10-01-052005-022005-02: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10Selskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning
01-01-052005-012005-01: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst