Dokumentets dato
03 Apr 2005
Dato for offentliggørelse
13 Apr 2005 11:37
Cirkulærets nummer
2005-09
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen, Planlægningskontoret
Sagsnummer
99/05-0511-00074
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050002509-regl

I sidste linje er ordene "om selskabsligning - store selskaber" tilføjet.

I medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning bestemmes det hermed, at ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

 

Cirkulæret træder i kraft 1. april 2005.

 

Samtidig ophæves cirkulære nr. 1 af 1. januar 2005 om selskabsligning - store selskaber (TSS-cirkulære 2005-01).

 

Told- og Skattestyrelsen, den

 

Ole Kjær

 

                                                                    /Susanne Reinholdt Andersen

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 15, jf. §§ 38 A, stk. 1, og 12 A, stk. 1.
Sagsudlægningsbekendtgørelsen § 29

Henvisning
Processuelle regler på ToldSkats område 2005-1 A