Dokumentets dato
01 Jan 2005
Dato for offentliggørelse
03 Jan 2005 14:00
Cirkulærets nummer
2005-01
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen, Planlægningskontoret
Sagsnummer
99/04-0511-00073
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050000109-regl

I medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning bestemmes det hermed, at ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

 

Cirkulæret træder i kraft 1. januar 2005.

 

Samtidig ophæves cirkulære nr. 91 af 12. oktober 2004 (TSS-cirkulære 2004-25).

 

Told- og Skattestyrelsen, den 1. januar 2005

 

 

Ole Kjær

 

                                                             /Susanne Reinholdt Andersen

 

Reference(r)
Skattestyrelsesloven
Sagsudlægningsbekendtgørelsen § 29
Henvisning
Processuelle regler på ToldSkats område 2004-4 A