Dokumentets dato
22 jun 2005
Dato for offentliggørelse
22 jun 2005 08:53
Cirkulærets nummer
2005-12
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/05-4750-00025
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20050004509-regl

1. Under henvisning til § 38, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 964 af 21. september 2004 (kursgevinstloven) meddeles det herved, at mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2005 udgør 2% p.a.

2. Tidligere gældende mindsterenter har udgjort følgende:

 

2. oktober 1985

-

1. april 1986

9% p.a.

2. april 1986

-

30. juni 1986

7% p.a.

1. juli 1986

-

31. december 1986

8% p.a.

1. januar 1987

-

30. juni 1988

10% p.a.

1. juli 1988

-

16. juni 1991

9% p.a.

17. juni1991

-

17. maj 1993

8% p.a.

18. maj 1993

-

30. juni 1993

7% p.a.

1. juli 1993

-

31. december 1993

6% p.a.

1. januar 1994

-

30. juni 1994

5% p.a.

1. juli 1994

-

31. december 1994

6% p.a.

1. januar 1995

-

21. december 1995

7% p.a.

22. december 1995

-

21. oktober 1996

6% p.a.

22. oktober 1996

-

30. juni 2000

4% p.a.

1. juli 2000

-

31. december 2000

5% p.a.

1. januar 2001

-

22. november 2001

4% p.a.

23. november 2001

-

31. december 2001

3% p.a.

1. januar 2002

-

9. oktober 2002

4% p.a.

10. oktober 2002

-

30. juni 2003

3% p.a.

1. juli 2003

-

31. december 2003

2% p.a.

1. januar 2004

-

30. juni 2005

3% p.a.

 

3. Dette cirkulære erstatter cirkulære nr. 131 af 22. december 2004 om mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2005 (TSS-cirkulære 2004-43).

Ole Kjær

/Henrik Møller Nielsen

Reference(r)
Kursgevinstloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 A.D.2.3.1