Dokumentets dato
11 Nov 2003
Dato for offentliggørelse
13 Nov 2003 11:16
Cirkulærets nummer
2003-31
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Personbeskatningskontor II
Sagsnummer
99/03-4169-00110
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030013509-regl

Indledning

Dette cirkulære indeholder en liste med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

Ligningslovens § 8 A

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2003 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Godkendelsen er givet i henhold til cirkulære nr. 191 af 8. november 2001 (TSS-cirkulære 2001-37) om retningslinier for godkendelse af foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Ligningslovens § 12, stk. 3

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 2003 at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Boafgiftslovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f. Der skal derfor ikke indgives ansøgning til Region Bornholm for disse fonde mv.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan modtage arv mv. afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f, se ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men alene med 1) og/eller 2).

Retningslinierne for optagelse på listen som boafgiftsfritaget er beskrevet i cirkulære nr. 77 af 7. juni 1999 (TSS-cirkulære 1999-22) om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

3i-fonden ¹,²)

Aabenraa Friskole ¹)

Aalborg Menigheds Center ¹,²)

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service ¹)

Aars Frikirke ¹,²)

Aarup Kristne Fællesskab ¹,²)

AC International Børnehjælp ¹,²)

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen) ¹,²)

Aids-Info/ Fyn ¹)

Aksfællseskabet i Odder (Odder Frimenighed) ¹,²)

Aktion Børnehjælp ¹,²)

Aktiv Mission ¹,²)

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden ³)

Als og Sundeveds Kattefond ¹)

Alzheimerforeningen ¹,²)

Amager Kristne Center ¹,²)

Amagermuseet ¹)

Amnesty International ¹,²)

Angstforeningen ¹)

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond ³)

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond ²)

Apostolsk Kirke i Danmark ¹,²)

AQUA Feskvandsakvarium, Den selvejende institution ³)

Areopagos Danmark ¹,²)

ASF - Dansk Folkehjælp ¹,²)

Askov Møllehus ²)

Association for Community Colleges (ACC) ¹)

Astma-Allergi Forbundet ¹,²)

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond ¹,²)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ²)

B 93s Ungdomsfond ¹)

Balle Valgmenighed ¹,²)

Baptistkirken Gandrup-Vodskov ¹,²)

Baptistkirken i Danmark ¹,²)

Baptistkirken i Esbjerg ¹,²)

Baptistkirken i Nørresundby ¹,²)

Baptistkirken Pandrup-Birkelse ¹,²)

Baptistmenigheden Allerød Frikirke ¹,²)

Benchen Free Medical Foundation Denmark ²)

Bering Valgmenighed ¹,²)

Betania KirkeCenter, Blåhøj ¹,²)

Betesda Rehabilitering ¹,²)

Bethaniakirken ¹,²)

Bethaniakirken, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Bethelkirkens Baptistmenighed ¹,²)

Bethlehems Fællesskabet ¹,²)

Betlehem - Missionsforbundets Kirke ¹,²)

Bharatiya Mandir ¹,²)

Bibel og Missionscentret ¹,²)

Bibellæser-Ringen i Danmark ¹,²)

Billund Frikirke ¹,²)

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde ³)

Blå Kors Danmark ¹,²)

Boligfonden for Enlige Mødre og Fædre ¹)

Bornholms Baptistmenighed ¹,²)

Botosan Childrens Service Danmark ¹,²)

Bovlund Frimenighed ²)

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet ¹,²)

Brande Baptistmenighed ¹,²)

Broderbaandet af 17. april 1917 ¹)

Broholmkirken, Hvidovre Baptistkirke ¹,²)

Brovst Baptistmenighed ¹,²)

Brøchner-Mortensen Fonden ²)

Brødremenigheden ¹,²)

Brødremenighedens Danske Mission ¹,²)

Brønshøj Kristne Forsamling ¹,²)

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler ¹)

Bykirken ¹,²)

Børne og Ungdoms Oase ¹,²)

Børne-Centret SIV ¹)

Børnecancerfonden ¹,²)

Børnefonden ¹,²)

Børnenes Kontor København ³)

Børnesagens Fællesråd ¹)

Bøvling Valgmenighed ¹,²)

Cafe Charity ¹)

Camilla Winklers Fond ²)

CARE Danmark ¹,²)

Caritas Danmark ¹,²)

City Kirken (Herning) ¹,²)

City Kirken (Taastrup) ¹,²)

Colitis-Crohn Foreningen ¹)

Cool Sorption Fond af 1988 ²)

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church ¹)

Counsil Center ¹,²)

DAMP-Foreningen ¹)

Danadopt ¹,²)

Danavox Jubilæumsfond ²)

Danmark-Amerika Fondet ¹)

Danmarks Basketball-Forbund ¹)

Danmarks Bløderforening ¹,²)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ¹,²)

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center ¹)

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse ¹,²)

Danmarks Lungeforening ¹,²)

Danmarks Naturfond ¹,²)

Danmarks Naturfredningsforening ¹,²)

Danmarks Psoriasis Forening ¹,²)

Danmission ( fusion af tidligere Det Danske Missionsselskab og Santalmission) ¹,²)

Dansk - Georgisk Venskabsforening Mission til Georgien ¹,²)

Dansk Armenermission ¹,²)

Dansk Bibel-Institut ¹,²)

Dansk Blindesamfund ¹,²)

Dansk Børnefond ¹,²)

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) ¹)

Dansk Cyklist Forbund ¹)

Dansk Dyreværn Århus ¹,²)

Dansk Dyreværn, Aalborg ³)

Dansk Dyreværns Odens Komité ³)

Dansk Epilepsiforening ¹,²)

Dansk Ethioper Mission ¹,²)

Dansk Europamission ¹,²)

Dansk Firmaidrætsforbund ¹)

Dansk Flygtningehjælp ¹,²)

Dansk Forening for Neurofibromatosis Reckling-hausen ¹,²)

Dansk Forening for Rosport ¹)

Dansk Forening for Videnskab og Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation ¹)

Dansk Friskoleforening ¹)

Dansk Handicap Forbund ¹,²)

Dansk Handicap Idræts-Forbund ¹)

Dansk Jernbane-Klub ¹)

Dansk Kennel Klub ¹)

Dansk Kherwara-Mission ¹,²)

Dansk Kirke i Udlandet ¹,²)

Dansk Kristelig Sygeplejeforening ¹,²)

Dansk Kræftforsknings Fond ¹,²)

Dansk Kvindesamfund ¹)

Dansk Laksefond ¹,²)

Dansk Missionsråd ¹,²)

Dansk Oase ¹,²)

Dansk Oftalmologisk Selskab ³)

Dansk Ornitologisk Forening ¹,²)

Dansk Parkinsonforening ²)

Dansk Rotarys Hjælpefond ¹)

Dansk Røde Kors ¹,²)

Dansk Selskab for Otolaryngologi - Hoved & Halskirurgi ³)

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur ¹,²)

Dansk Skytte Union ¹)

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig ³)

Dansk Svæveflyver Union ¹)

Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne ¹,²)

Dansk Teltmissions Menighed ¹)

Dansk Veteranflysamling ¹)

Danske Baptisters Kvindeforbund ¹)

Danske Døves Landsforbund ¹,²)

Danske Flyveres Fond ³)

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) ¹)

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det ³)

De Døves Menighed i København m.fl. ¹)

De Små Glæders Legat ³)

Den Danske Diakonissestiftelse ¹,²)

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet ¹)

Den Danske Israelindsamling ¹,²)

Den Danske Israelmission ¹,²)

Den Danske Pattaya-Fond af 2003 ¹)

Den erhvervsdrivende fond Global Care ¹)

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark ¹,²)

Den Evangeliske Frikirke, Randers ¹,²)

Den Evangeliske Frikirke Randers Nord ¹,²)

Den Fransk-Reformerte Kirke i København ²)

Den Fri Hestehaveskoles Støtteforening ¹)

Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark ¹,²)

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen ¹,²)

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond ¹)

Den Koptisk-Ortodoxe Kirke, St. Maria og St. Marcus ¹,²)

Den Kristne Forsamling ¹)

Den Kristne Menighed ¹,²)

Den Kristne Menighed i Holstebro ¹,²)

Den Nyapostolske Kirke i Danmark ²)

Den Reformerte Menighed ²)

Den Russisk Ortodokse (Moskvapatriarkatet)

Kirke ¹,²)

Den Russiske Kirke, Alexander Nevsky Kirken i København ²)

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland ¹)

Den selvejende institution Givskud Zoo ¹,²)

Den Tyske Reformerte Kirke i København ¹)

Den Vietnamesiske Baptistmenighed, Slagelse ¹,²)

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark ¹,²)

Den Vietnamesiske Evangeliske Baptist Menighed, Herning/Jylland ¹,²)

Det Danske Bibelselskab ¹,²)

Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed ¹,²)

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted ¹,²)

Det Danske Spejderkorps ¹)

Det Europæiske Hus ¹,²)

Det Gyldne Rosenkreuz Internationale Skole ¹,²)

Det Islamiske Forbund i Danmark ¹)

Det Islamiske Trossamfund i Danmark ¹)

Det Islamiske Trossamfund på Fyn ¹)

Det Kgl. Vajsenhus ¹)

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården ¹,²)

Det Mosaiske Trossamfund i København ¹,²)

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark ¹,²)

Det Serbiske Ortodokse Sankt Georg Sogn i Danmark ¹,²)

Det Økologiske Råd ¹,²)

Det Økumeniske Fællesråd i Danmark ¹,²)

Det Økumeniske Studie- og Kontaktcenter ¹,²)

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) ¹,²)

Diakonhøjskolen i Århus ¹)

Diakonhøjskolens Diakonforbund ¹,²)

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen ¹,²)

Dialogcentret ¹,²)

Dienesmindes Venner ¹)

Din Frikirke i Haderslev ¹,²)

Direktør H. Obbekjer og Hustru Marie Obbekjers Legat ³)

Drachmanns Hus på Skagen ³)

Dragør Museum ¹)

Dyrefondet ¹)

Dyrenes Beskyttelse ¹)

Dyrenes Dags Komité ¹)

Dyrenes Venner ¹)

Døvefonden ¹,²)

EDTA - Patientforeningen ¹,²)

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark ¹)

En God Start i Livet, Fonden ¹,²)

Endometriose Foreningen ¹,²)

Engholmlegatet ³)

Esbjerg Havneservice ¹)

Esrum Kloster og Møllegård ¹)

Eva og Henry Frænkels Mindefond ³)

Eva og Robert Foss Hansens Fond ³)

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) ¹,²)

Evangeliekirken Pinsekirken i Varde ¹,²)

Evangeliemenigheden på Langeland ²)

Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør ¹,²)

Evangelisk Alliance i Danmark ¹)

Evangelisk Børnemission ¹,²)

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i

Danmark ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening på

Bornholm ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening,

København ¹,²)

Evangelisk Musik Forening Bornholm ¹,²)

Exodus- Kirken ²)

Falsters Baptistmenighed ¹,²)

Farsø Evangeliecenter ¹,²)

Farsø Frimenighed ²)

Finansforbundets Centrale Hjælpefond ³)

Fiskeri- og Søfartsmuseet ¹)

Fiskeriets Hus, Den selvejende Institution, Fonden ¹)

Fjellerup Valgmenighed ¹,²)

Folk & Forsvar ¹)

Folkekirkens Dagligstue ³)

Folkekirkens Nødhjælp ¹,²)

Fonden Bystævneparkens Venner ³)

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 ¹)

Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling ¹)

Fonden De Stille Stuer ¹)

Fonden Den Økologiske Have ¹)

Fonden for Dronninglund Kunstcenter ¹)

Fonden for Focolare-Bevægelsen ²)

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark ¹)

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup ¹)

Fonden for Træer og Miljø ¹)

Fonden Fyntour ¹)

Fonden Lolwe ²)

Fonden Poul la Cour Projektet ²)

Fonden Silkeborg Teaterbygning ¹)

Fonden Skandinavisk Børnemission ¹,²)

Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærde ¹)

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed ¹,²)

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål ²)

Fonden Tranekær Danmark ¹)

Fonden Troens Bevis ¹,²)

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning ²)

Fondet til bekæmpelse af AIDS ¹,²)

Foreningen Nydansker ¹)

Foreningen af Danske Døvblinde ¹)

Foreningen af Kristne Friskoler ¹)

Foreningen Agape ¹,²)

Foreningen Cancerramte Børn ¹)

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab ¹,²)

Foreningen Evangelist ¹,²)

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig ¹,²)

Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) ¹)

Foreningen Gambias Venner ¹,²)

Foreningen Grønlandske Børn ¹)

Foreningen Heltklækkeri, Ringkøbing Fjord ²)

Foreningen Hjælp til Danske Børns Kamp mod Autisme ¹)

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn ¹)

Foreningen KKL - Det Jødiske Nationalfond ¹)

Foreningen Retten Til Liv ¹)

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr ¹)

Foreningen U-Landsimporten ¹)

Foreningen Ørslev Kloster ¹)

Forældreforeningen Børn og Unge Med Kræft ¹,²)

Forældreforeningen Vi har mistet et Barn ¹)

Fredebo ¹,²)

Fredericia Baptistmenighed ¹,²)

Frederiksborg Valgmenighed ²)

Frederikshavn Baptistmenighed ¹,²)

Frederikssund Husmenighed ¹,²)

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg ¹)

Frelsens Hær ¹,²)

Frikirken - En Åben Dør ¹,²)

Frikirken - tilsluttet Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Frikirken Brønderslev ¹,²)

Frikirken i Aabenraa, Missionsforbundet ¹,²)

Frikirken på Havnen ¹,²)

Frikirken Troens Vej ¹)

Frikirken, Det danske Missionsforbund,

Espergærde ¹,²)

Frilandsmuseets Venner ¹)

Friluftsmissionen ¹,²)

Frimenigheden i Nakskov ¹)

Frimenigheden Kilden ¹,²)

Frimenigheden Kristent Fællesskab ¹,²)

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) ¹)

Frøstruphave Efterskole ¹)

Fulton-Stiftelsen ¹)

Fynbo Fonden ²)

Fyns Kræftforskningsfond ¹,²)

Fællesgårdens Plejehjemsfond ³)

Fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland ¹)

Fælleskirken ¹,²)

Genforenings- og Grænsemuseumsfonden ¹)

GIC-Fonden ¹)

Gigtforeningen ¹,²)

Gildecenterfonden ¹)

Give Baptistmenighed ¹,²)

Give-Egnens Museum ¹)

Gjellerup Valgmenighed ¹,²)

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed ¹,²)

Gotvedskolen ¹)

Grænseforeningen ¹)

Græsted Frikirke ¹,²)

Haderslev Dyre - og Aktivitetshave ¹)

Handelshøjskolen i København ³)

Handicapcentret Kronjylland ¹)

Handicappede Børns Ferierejser ¹)

Hanne Reintofts Hjælpefond ³)

Haslev udvidede Højskoles Elevforening ¹)

Havrebjerg Valgmenighed ²)

Hedemølle Efterskole ¹)

Hellig Kors Klosters Fond ¹)

Herlev Baptistmenighed, Korskirken ¹,²)

Herlufsholm-Fonden ³)

Herning Frikirke ¹)

Herning Valgmenighed ²)

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" ¹)

Himmelekspressens Komitès Fond ³)

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center ¹)

Hjemløse Kattes Vel, Foreningen ³)

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte ¹,²)

Hjerneskadeforeningen ¹)

Hjerteforeningen ¹,²)

Hjørring Baptistkirke ¹,²)

Holbæk Baptistmenighed, Kløvermarkskirken ¹,²)

Holstebro Baptistmenighed ¹,²)

Holstebro Valgmenighed ¹,²)

Horsens Bibelcenter ¹,²)

Hospice på Djursland ¹,²)

Hvolris Området (Hvolris Jernalderlandsby) ¹)

Højbjerg Frikirke ¹,²)

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik ¹)

Høve Valgmenighed ¹,²)

I Mesterens Lys ¹,²)

IDFAD Antidiskriminationsforbund i Danmark ¹,²)

IKON-Danmark ¹,²)

Indenlandsk Sømandsmission ¹,²)

Independent Scandinavian Relief Agency (ISRA) ¹,²)

Inge Sørensens Kattehjems Fond ¹)

Ingstrup Baptistmenighed ¹,²)

Initiativfonden af 23. marts 1994 ¹)

Institutionen Moralsk Oprustning ¹,²)

Institutionen Perlen ¹)

Instituttet for Anvendt Datateknik (IFAD) ²)

Inter Aid Danmark ¹,²)

International Børnehjælp ¹,²)

International Christian Community ( ICC) ¹,²)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling ¹,²)

International City Baptist Church i Danmark c/o Citykirken ¹)

International Harvest Christian Center ¹,²)

International Out-Reach ¹,²)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) ¹,²)

Iran Aid - Danmark ¹,²)

Islams Ahmadiyya Bevægelse ²)

Jehovas Vidners Rigssalsforening ¹,²)

Jehovas Vidners Rigssalsforening for Bornholm ¹,²)

Jesu Hjerte Menighed ¹,²)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I

Danmark ¹,²)

Jesus Huset ¹,²)

JesusKirken - Ringkøbing ¹,²)

Josva Fællesskabet i Aalborg ¹,²)

Jugend Musikfond, Nordschleswig ³)

Julemærkefonden ¹)

Jyske Musikkonservatorium, Det ³)

Jægernes Naturfond ¹)

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Karisma Center København ¹,²)

Karla Johansens Mindelegat ²)

Karma Kadjy Skolen ¹)

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund ¹,²)

Karmelkirken ¹,²)

Kattens Værn ¹)

Kerteminde-Dalby Valgmenighed ²)

KFUKs Sociale Arbejde ¹,²)

KFUM og KFUK i Danmark ¹,²)

KFUM-Spejderne i Danmark ¹)

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark ¹,²)

Kgl. Vajsenhus, Det ³)

Kildekirken ¹,²)

KirkeCentret ¹,²)

Kirkefondet ¹,²)

Kirkeklokkens Missions Indsamling (KMI) ¹,²)

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i

Danmark ¹,²)

Kirkeligt Centrum ¹)

Kirkeligt Samfund, Vartov ¹)

Kirkens Korshær ¹,²)

Kiropraktik og Sundhed ¹,²)

Kjellerup & Omegns Valgmenighed ¹,²)

Klim Valgmenighed ¹,²)

Klostermarksskolen i Aalborg ¹)

Kofoeds Skole ¹,²)

Koldinghusmuseets Venner ¹)

Kolonien Filadelfia, Kirke og Institut for Diakoni og Sjælesorg ¹,²)

Komiteen mod Dyreforsøg - Dyrenes Ret ³)

Komitéen til indsamling af pengemidler til fordel for Museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnet ¹)

Kontaktcenter Klippen ¹)

Kontinensforeningen ¹)

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp ²)

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn ¹,²)

KRIS, Landsorganisationen ¹)

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark ¹,²)

Kristelig Handicapforening i Danmark ¹,²)

Kristelig Lægeforening ¹,²)

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde ¹)

Kristeligt Forbund for Studerende ¹,²)

Kristeligt Pressebureau ¹)

Kristen Flygtningehjælp ¹,²)

Kristen Videnskabs Kirke i København ¹,²)

Kristen Videnskabs Kirke i Århus ¹)

Kristensamfundet i Danmark ¹,²)

Kristent Bibel - og Konferencecenter ¹,²)

Kristent Center Midt-Vest ¹,²)

Kristent Center, Menigheden ¹,²)

Kristent Centrum ¹,²)

Kristent Fællesskab, Nordsjælland ¹,²)

Kristent Medie Netværk ¹)

Kristent Pædagogisk Institut ¹,²)

Kristi Kirke, København ¹)

Kristus Kirken i Vejen ¹,²)

Kristuskirken, Rødding ¹,²)

Kristuskirkens Baptistmenighed ¹,²)

Kronjyllands Valgmenighed ¹,²)

Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865 ¹)

Kræftens Bekæmpelse ¹,²)

Kræfter til Kræft , Patient- & Støtteforening ¹)

Kræftforeningen Tidslerne ¹)

Kultur- og Litteraturorientering ( KLO) ¹)

KunstCentret Silkeborg Bad ¹)

Kvindecenterfonden Dannerhuset ¹)

Kvindehjemmet i København ³)

Kvinderådet ¹)

Kærlighedens Missionærer ¹)

Kærnehuset, Vor Frelsers Kirke i Vejle ¹,²)

Københavnerkirken ¹,²)

Københavns Bibeltrænings Center ¹,²)

Københavns Frimenighed ¹,²)

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer ³)

Københavns Miljø-og Energikontor ¹)

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond ¹)

Københavns Valgmenighed ¹,²)

Københavns Vineyard ¹,²)

Købnerkirkens Baptistmenighed ¹,²)

Købstadsmuseet "Den Gamle By" ¹)

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv ¹)

Landsbyfonden ¹)

Landsforeningen Aktive Kristnes

Omsorgsarbejde ¹,²)

Landsforeningen Aktive Kvinder i Danmark ¹)

Landsforeningen Arbejde Adler ¹)

Landsforeningen Bedre Psykiatri ¹)

Landsforeningen Dansk Senior Dans ¹)

Landsforeningen Danske Folkedansere ¹)

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond ¹,²)

Landsforeningen for Bedre Hørelse ¹,²)

Landsforeningen for Bygnings- og

Landskabskultur ¹)

Landsforeningen For Marfan Syndrom ¹)

Landsforeningen for Økosamfund ¹)

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn ³)

Landsforeningen KLF, Kirke og Medier ¹,²)

Landsforeningen Lev ¹,²)

Landsforeningen Lænken ¹)

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ¹,²)

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser ¹,²)

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom ¹)

Landsforeningen Praktisk Økologi ¹,²)

Landsforeningen Ring i Ring ¹)

Landsforeningen Sathya Sai Baba ¹,²)

Landsforeningen Sind/ Sindslidende Vel ¹,²)

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk

Fibrose ¹,²)

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme ¹)

Landsforeningen til Forebyggelse Af Kræft ¹,²)

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød ¹)

Landsforeningen Ønskefonden ¹)

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam ¹)

Landsorganisationen Børns Vilkår ¹,²)

Landsorganisationen Red Barnet ¹,²)

Landsudvalget for KFUMs Soldatermission i Danmark ¹,²)

LAP (Landsforeningen Af næværende og tidligere Psykiatribrugere) ¹)

Lemvig og Omegns Valgmenighed ¹,²)

Leve Børnene ¹)

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark ¹,²)

Liselundfonden ¹)

Livets Kilde ¹,²)

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn ¹)

LOKK (Landsorganisationen af

Kvindekrisecentre) ¹)

Lollands Baptistmenighed ¹,²)

Louisiana - Museum for Moderne kunst ³)

Lunderskov Efterskole ¹)

Lungeforeningen Boserup Minde ¹)

Luthersk Missionsforening ¹,²)

Luthersk Missionsforening Vestjylland ¹)

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling ¹)

Luthersk Missionsforening, Københavns

Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster

Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands

Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands

Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Vestsjællands

Afdeling ¹)

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling ¹)

Lyngby Baptistmenighed ¹,²)

Lægeforeningens Forskningsfond ³)

Læger Uden Grænsers Fond ¹,²)

Lærernes Missions Forening ¹,²)

Løgstør Baptistmenighed ¹,²)

Løgumkloster Refugium ¹)

Machsike Hadas ¹,²)

MAF Danmark ¹,²)

Malantschuk Mindefondet til støtte for Kierkegaardforskning ³)

Maran-Ata , Menigheden ²)

Maran-Ata, Menigheden i Blåkildekirken ²)

Marjattahjemmenes Støttefond ¹,²)

Martinus Ideal Fonden ³)

Martyrernes Røst, Kristen Mission ¹,²)

Mellemfolkeligt Samvirke ¹,²)

Mellerup Valgmenighed ²)

Meniére og Tinnitus Fonden ¹)

Mènière og Tinnitus Foreningen ¹)

Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster ¹,²)

Menigheden Faderhuset ¹,²)

Menigheden Hjørnestenen ¹,²)

Menighedsfakultetet i Danmark ¹,²)

Menighedsfællesskabet Fisken ¹,²)

Merkurfonden ¹)

Metodistkirken i Danmark ¹,²)

Metodistkirkens Sociale Arbejde

( Centralmissionen) ¹,²)

Midtsjællands Baptistmenighed ¹,²)

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde ³)

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster ³)

Miron Eleonora Christensens Fond ³)

Mission Danmark ¹,²)

Mission Øst ¹,²)

Missionaires of Charity ³)

Missionen blandt Hjemløse ¹)

Missionsfonden af 4.5.1964 ¹,²)

Missionsforbundet Frikirken "Salem" ¹,²)

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)

Mogens Andreassen Fonden c/o Rigshospitalet ²)

Morslands Historiske Museum ¹)

Morsø Frimenighed ¹,²)

Moving School ¹)

Musisk Center Danmarks Fond ¹)

Muskelsvindfonden ¹)

Mødrehjælpen af 1983 ¹,²)

Møltrup Optagelseshjem ¹)

Nationalmuseet ¹)

Nazaræerens Kirke, Greve Menighed ¹,²)

Nazaræerens Kirke, Rødovre Menighed ¹,²)

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og

Praksis ¹)

New Life Outreach ¹,²)

Nexø Frikirke ¹,²)

Nibe Baptistmenighed ¹,²)

NOAH, Den selvejende institution ¹,²)

Norddjurslands Valgmenighed ¹,²)

Nordjysk Humanitærhjælp ¹)

Nordschleswigsche Gemeinde ¹,²)

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi ¹)

Norske Forening av 1863, Den ³)

Nr. Nissum Efterskoles Elevforening ¹)

Nyreforeningen ¹,²)

Nyreforeningens Forskningsfond ³)

Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark ¹,²)

Næstved Kristne Center ¹)

Oasefællesskabet i Ikast ¹,²)

Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed ¹,²)

OCD-foreningen ¹)

Odd Fellow Fonden ³)

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond ¹,²)

Odder Valgmenighed

Odense Baptistmenighed ¹,²)

Odense Hospice Støtteforening ¹)

Odense Valgmenighed ¹,²)

Odense Vækkelses Center ¹,²)

OK-Fonden ³)

Operaens Venners Fond af 1984 ¹)

Operation Mission ¹,²)

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark ¹)

Ordet og Israel ¹,²)

Organisationen for Vedvarende Energi ¹)

Osted Valgmenighed ¹,²)

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) ¹)

Oure Baptistmenighed ¹,²)

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat ³)

Pindsvinevennerne i Danmark ¹)

Pinsekirken Haderslev ¹,²)

Pinsekirken Rønne ¹,²)

Pinsekirken ( Pinsemenigheden i Mariager) ¹,²)

Pinsekirken Amager ¹,²)

Pinsekirken Elim, Horsens ¹,²)

Pinsekirken Elim, Tejn ¹,²)

Pinsekirken Hillerød ¹,²)

Pinsekirken Hobro ¹,²)

Pinsekirken i Hjørring ¹,²)

Pinsekirken i Ålborg ¹,²)

Pinsekirken i Brovst ¹,²)

Pinsekirken i Fredericia ¹,²)

Pinsekirken i Frederikshavn ¹,²)

Pinsekirken i Grenå ¹,²)

Pinsekirken i Grindsted ¹,²)

Pinsekirken i Kolding ¹,²)

Pinsekirken i Køge ¹,²)

Pinsekirken i Lyngby ¹)

Pinsekirken i Stege ¹,²)

Pinsekirken i Thisted ¹,²)

Pinsekirken i Vejle ¹,²)

Pinsekirken i Viborg ¹,²)

Pinsekirken Kalundborg ¹,²)

Pinsekirken København ¹,²)

Pinsekirken Nykøbing F. ¹,²)

Pinsekirken Nyt Håb ¹,²)

Pinsekirken Randers ¹,²)

Pinsekirken, Esbjerg ¹,²)

Pinsekirken, Holstebro ¹,²)

Pinsekirken, Odense ¹,²)

Pinsekirken, Roskilde ¹,²)

Pinsekirken, Silkeborg ¹,²)

Pinsekirken, Århus ¹,²)

Pinsemenigheden Smyrna, Herning ¹,²)

Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA ¹)

Plan International Danmark ¹,²)

Porto Novo Missionen ¹)

Pro Patria Fonden - Køge ¹)

Projekt Genesis ¹)

Projekt Øst Skt. Petersborg ¹,²)

Psoriasis Forskningsfond ¹)

Psykiatrifonden ¹,²)

Psykiatrisk Forskningsfond ²)

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede ¹,²)

Quo Vadis, Foreningen ¹,²)

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Kommunehospital ³)

Raffens Børnefond ¹)

Randers Baptistmenighed ¹,²)

Randers Frimenighed ¹,²)

Redningsteknisk Samling, Fonden ³)

Refugiefonden, Løgumkloster ³)

Refugiets Venners Støttekreds, Løgumkloster ³)

Regnskovsgruppen Nepenthes ¹,²)

Rehabiliterings - og Forskningscenter for

Torturofre ¹,²)

Ribe Golf Klub ¹)

Ronald McDonald Børnefond ¹,²)

Roskilde Baptistmenighed ¹,²)

Rotary International - Polio Plus ¹)

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen ¹)

Rudolf Steiner Skolen i Århus ³)

Rudolf Steiner Skolen på Midtsjællland ¹)

Rumæniensprojektet af 1992 ¹,²)

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 ¹)

Ryslinge Frimenighed ¹,²)

Ryslinge Valgmenighed ²)

Rødding Frimenighed ¹,²)

Rødding-Hallerne ¹)

Røde Kors Hjemmet i Løgstør ³)

Rønde Rotary Klub`s Pattaya Fond ¹,²)

Rørlandskirken, Missionsforbundet ¹,²)

Sahva Fonden ³)

Sammenslutningen af Afasi - & Apopleksiforeninger i Danmark ¹)

Samvirkende Menighedsplejer ¹,²)

Sankt Lioba Kloster ²)

Sankt Vincent Grupperne ¹,²)

Saronkirken (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter ¹,²)

Scleroseforeningen ¹,²)

Sct. Bernhards Stiftelse ¹,²)

Sct. Maria Hospice Center ¹)

Sct. Maria Stiftelse ¹,²)

Sct. Markus-Tjenesten ¹,²)

Sdr. Nærå Valgmenighed ²)

Selskabet Lysglimt ¹)

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke ¹,²)

Shalom ¹,²)

Shri Ram Chandra Mission ¹,²)

Siemensfonden ²)

Silkeborg Baptistmenighed ¹,²)

Sindal Baptistmenighed ¹,²)

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen ¹)

Sjølundkirken Næstved ¹,²)

Skanderup Valgmenighed ¹,²)

Skjern Kirkecenter ¹,²)

Skodsborg Observationsspædbørnehjem ³)

Skovhuset, Den selvejende institution ¹)

Skuespillerforeningen af 1879 ¹)

Slesvig Ligaen ¹)

Slesvigsk Samfund ¹)

Solhvervfonden, c/o adv. U. Paabøl &

K. Foldschack ¹)

Solvognen, Kunst- og Filosofcentret ¹)

Sons of David and Daughters of Zion ( med tilnavn: Helliget Herren) ¹,²)

Soransk Samfunds Boligfond ³)

SOS-Børnebyerne, Danmark ¹,²)

Sozialdienst Nordschleswig ³)

Spastikerforeningen ¹)

Spedalskhedsmissionen ¹,²)

Sponsor- Støtteforeningen Zoo 2010 ¹,²)

Sporvejshistorisk Selskab ¹)

St. Alban`s Church, Copenhagen ¹,²)

St. Petri Menighedsråd ¹)

Statens Arkiver ²)

Stenlille Frikirke ¹)

Stevns Valgmenighed ¹,²)

Stiftelsen Georg Stages Minde ¹)

Stiftelsen Jon og Dittes Hus ¹,²)

Stomiforeningen COPA ¹)

Strandkirkefællesskabet ¹,²)

Studentermenigheden i Århus ¹)

Støt Tuzlas Skoler ¹,²)

Støtteforeningen Danmark mod Landminer ¹)

Støtteforeningen for Blinde i Århus ³)

Støtteforeningen for Skive Sygehus ³)

Støtteforeningen for Usa River Børnehus ¹,²)

Støtteforeningen Musikhusets Venner ¹)

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmelands Sygehus i Farsø ¹)

Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika ¹,²)

Summit Lighthouse, Kirkesamfundet ¹,²)

Sunnataram Copenhagen ¹)

Svendborg Baptistmenighed ¹,²)

Svendborg Menighedscenter ¹,²)

Svendborg Søfartsskole ¹)

Svenska Gustafskyrkan ¹,²)

Sydvestjyllands Efterskole ¹)

Sygeplejerskernes Missionsforbund ¹,²)

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark ¹,²)

Sæby Baptistmenighed ¹,²)

Sømandsstiftelsen Bombebøssen ³)

Sønderholm Centeret - Det Levende Håb ¹,²)

Sønderjyllands Baptistmenighed ¹,²)

Sønderskovhjemmet ¹)

Tadre Mølle Museum og Naturcenter ¹)

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya ¹,²)

Teen Challenge Danmark ¹,²)

Terre des Hommes, Danmark ¹,²)

The Laodicean Era of the Church of God ¹,²)

Thisted Baptistkirke ¹,²)

Thorsted Frimenighed ¹,²)

Thylands Menighed, Det danske

Missionsforbund ¹,²)

Tibet Charity ¹,²)

Trankebarfondet ¹,²)

Trapholtfonden ³)

Treenigheden ¹,²)

Troens Ord ¹,²)

Trængstrup Frimenighed ¹,²)

Turistgruppen Vestjylland ("Incitamentspuljen Vestjylland") ¹)

Tværkulturelt Center ¹,²)

Tølløse Baptistmenighed ¹,²)

Tønder Frikirke ¹,²)

Tåsinge Frimenighed ²)

Tåstrup Menighedshus ¹)

U-Landsforeningen Ibis ¹)

U-Landshjælp Til Selvhjælp ¹,²)

Ubberup Valgmenighed ¹,²)

Ungdom Med Opgave ¹,²)

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg ³)

Unge Hjem - En folkekirkelig bevægelse for hele familien ¹)

Unicef Danmark ¹,²)

Unite2Help Fonden ¹)

 

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) ¹,²)

 

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab ¹,²)

Vallekilde Valgmenighed, Korskirken ¹,²)

Vanførefonden ³)

Vartov Valgmenighed ¹,²)

Vejen Sports College ¹)

Vejstrup Valgmenighed ¹,²)

Vennernes Religiøse Samfund - Kvækerne ¹,²)

Verdensdiabetesfonden ¹,²)

Verdensnaturfonden WWF ¹,²)

Vesterkirken i Stenum ¹,²)

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted ¹,²)

Vesthimmerlands Frimenighed ²)

Viborg Baptistmenighed ¹,²)

Voldhøj Valgmenighed ¹,²)

Vrå Baptistmenighed ¹,²)

Vrå Valgmenighed ¹,²)

Whiplashforeningen ¹)

Wizo i Danmark ¹)

World Vision Denmark Fonden ¹)

WSPA Danmark ¹,²)

Wycliffe Bibeloversættere i Danmark ¹,²)

Youth for Christ - Danmark ¹,²)

Zion Menigheden ¹,²)

Ældre Fonden (EGV-Fonden) ³)

Ældre Sagen, Landsforeningen ¹)

Øjenfonden ³)

Øjenforeningen Værn om Synet ¹)

Økumenisk Ungdom ¹,²)

Ølgod Valgmenighed ¹,²)

Øst-Hjælp ¹,²)

Østervrå Baptistmenighed ¹,²)

Østhimmerlands Baptistmenighed ¹,²)

Åbne Døre ¹,²)

Ågård Frimenighed ¹,²)

Århus Baptistmenighed ¹,²)

Århus Frikirke ¹,²)

Århus Symfoniorkesters Fond af 13.4.1983 ¹)

Århus Valgmenighed ¹,²)

 

Ole Kjær

 

/Carsten Vesterø Jensen

Reference(r)

Ligningsloven § 8 A
Ligningsloven § 12, stk. 3
Boafgiftsloven § 3, stk. 2
Boafgiftsloven § 3, stk. 1 litra f

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 A.F.4, A.F.5