Dokumentets dato
06 okt 2003
Dato for offentliggørelse
06 okt 2003 14:10
Cirkulærets nummer
2003-25
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/02-4751-00302
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter
8. oktober 2003: Der er i punkterne 5, 6 og 7 vedrørende reglerne for genoptagelse, ordinær og ekstraordinær, ikke taget højde for den seneste ændring af skattestyrelsesloven. Nærværende cirkulære udgår derfor og erstattes af TSS-cirkulære 2003-26.
Reference(r)
Kursgevinstloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 A.D.2.15