Dokumentets dato
08 okt 2003
Dato for offentliggørelse
08 okt 2003 16:33
Cirkulærets nummer
2003-28
Ansvarlig fagkontor
Ret; Personbeskatning I
Sagsnummer
99/03-482-00608
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030011109-regl

1. Cirkulære nr. 49 af 28. maj 2002 om pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningsloven (TSS-cirkulære nr. 2002-18) ophæves med virkning for aftaler om afståelse af fast ejendom, der indgås den 11. oktober 2003 og senere.

2. Samtidig bortfalder SKM2002.323.TSS - Reguleringstal - pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningsloven.

3. Cirkulære nr. 49 af 28. maj 2002 (TSS-cirkulære nr. 2002-18) ophæves, da der ikke har været den fornødne hjemmel til praksis, som beskrevet i det nu ophævede cirkulære.

4. Nærværende cirkulære indskrives i Ligningsvejledningen 2004-1.

Ole Kjær

 

/Carsten Vesterø Jensen

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-1 E.J.2.2.2.1.1