Dato for udgivelse
03 Mar 2014 12:03
Til
I
Sagsnummer
14-0669578
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse mangandioxider med oprindelse i Sydafrika efter en udløbsundersøgelse.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 191/2014 offentliggjort i EU-tidende L 59 af 28. februar 2014 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse mangandioxider (toldtariffens pos. 2820 10 00 10) med oprindelse i Sydafrika (ZA) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 191/2014.

Forordningen trådte i kraft den 1. marts 2014.