Dato for udgivelse
07 Nov 2014 14:02
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-4889306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1195/2014 offentliggjort i EU-tidende L 319 af 6. november 2014 indført en midlertidig udligningstold på importen af visse former for regnbueørred (toldtariffens pos. 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 og ex 0305 43 00) med oprindelse i Tyrkiet (TR).

For så vidt angår den midlertidige udligningstold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1195/2014.

Forordningen træder i kraft den 7. november 2014.