Dato for udgivelse
29 Sep 2014 14:21
Til
Indberetningspligtige til eKapital
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Brugerbåndstesten foregår i ugerne  48, 49 og 50.Hvad kan jeg teste?

Næste års individstrukturer kan testes på følgende systemer: IRTE/OBLG, URTE, PANT, PADE, AKSA, FINK, IFPA, UDBY, BHOL, CPS og AKFA.

Pensionsstatistik der skal indberettes via CPS, kan IKKE testes i denne periode.

Hvornår kan jeg teste?

Brugerbåndstesten foregår i ugerne 48, 49 og 50.

Lukning af systemerne

Grundet omlægning af linjen mellem frontenden FTPs Gatewayen og backendsystemerne, er ALLE indberetningskanaler lukker efter produktionskørslen i uge 45, dvs. 04. november 2014 kl. 08.00 til og med ugerne 46 og 47. Det vil i praksis sige at indberetninger fra TastSelv Erhverv, TS-Tele, Gateway og fysiske medier mv ikke kan indtastes/indsendes i dette tidsrum.

Udfasning af indberetningskanal

I forbindelse med lukning af systemerne, bliver de såkaldte gamle datatransmissionslinjer (punkt-til-punkt forbindelser) lukket permanent. Alle brugere af disse kanaler er kontaktet og overgået til at bruge andre indberetningskanaler. Såfremt dette ikke skulle være tilfældet, kontaktes Center for eKapital, eKapital@skat.dk, for afklaring.

Testplan

Testdata som indsendes via Gateway testes mandag, onsdag og fredag. Data som indsendes via denne kanal, vil alt sammen bliver betragtet som test, når det modtages i de ovennævnte uger. Data skal være modtaget inden kl 08.00 for at indgå i testen samme dag. Testresultatet vil foreligge tirsdag, torsdag og mandag.

Testdata som indsendes på fysiske medier (CD´ere, DVD´er, USB-nøgle og kassetter), testes mandag, onsdag og fredag. Vær opmærksom på tydelig at markere de fysiske medier med "test", så det ikke bliver behandlet som produktionsdata.

Hvis der indsendes indberetninger på fysiske medier, og disse ønskes retur, skal der vedlægges en frankeret svarkuvert.

Årets sidste produktionskørsel

Sidste produktionskørsel inden brugerbåndstest bliver tirsdag den 04. november 2014. Sidsteproduktionskørsel efter brugerbåndstest og med kørsel i 2014 format er tirsdag den 16. december 2014. Al data skal derfor være modtaget senest tirsdag  den 16. december 2014 kl 08.00 på FTPs Gateway, og for andre medier er den den 15. december 2014.

Indberetninger til indkomståret 2012 lukkes den 04. november 2014, sidste indberetningsmulighed er derfor 03. november 2014, dog for CPS er det indkomståret 2010 der lukkes.

Fra den 15. december 2014 er der mulighed for at indberette indkomstår 2015.