Dokumentets dato
16 Aug 2004
Dato for offentliggørelse
16 Aug 2004 13:54
Cirkulærets nummer
2004-19
Ansvarlig fagkontor
Borger- og Erhvervsservice, Vurderingscentret
Sagsnummer
99/04-7050-00274
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2004 til 5 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040007109-regl

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2004 til 5 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Ole Kjær

/Jens Perch Nielsen

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 E.G.2.10