Dokumentets dato
24 nov 2004
Dato for offentliggørelse
25 nov 2004 09:25
Cirkulærets nummer
2004-32
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Personbeskatningskontor II
Sagsnummer
99/04-4169-00164
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040011109-regl

Under Ligningslovens § 8 A, 1. afsnit, er 2003 rettet til 2004. I samme afsnit er TSS-cirkulære 2001-37 rettet til TSS-cirkulære 2004-08.
Under Ligningslovens § 12, stk. 3, 1. afsnit, er 2003 rettet til 2004.


 

Indledning

Dette cirkulære indeholder en liste med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

 

Ligningslovens § 8 A

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2004 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Godkendelsen er givet i henhold til cirkulære nr. 191 af 8. november 2001 (TSS-cirkulære 2004-08) om retningslinier for godkendelse af foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.

 

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

 

Ligningslovens § 12, stk. 3

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 2004 at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

 

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.


Boafgiftslovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f. Der skal derfor ikke indgives ansøgning til Region Bornholm for disse fonde mv.

 

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan modtage arv mv. afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f, se ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men alene med 1) og/eller 2).

 

Retningslinierne for optagelse på listen som boafgiftsfritaget er beskrevet i cirkulære nr. 77 af 7. juni 1999 (TSS-cirkulære 1999-22) om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

 


3i-fonden 1,2)

Aabenraa Friskole 1)

Aalborg Menigheds Center 1,2)

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service 1)

Aars Frikirke 1,2)

Aarup Kristne Fællesskab 1,2)

AC International Børnehjælp 1,2)

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen) 1)

AFS Interkultur 1)

AIDS Fondet 1,2)

Aktion Børnehjælp 1,2)

Aktiv Mission 1,2)

Alfa-1-foreningen 1)

Alfred Christensen og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden 3)

Alive Bible Congregation 1)

Als og Sundeveds Kattefond 1)

Alzheimerforeningen 1,2)

Amager Kristne Center 1,2)

Amnesty International 1,2)

Angstforeningen 1)

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond 3)

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond 2)

Apostolsk Kirke i Danmark 1,2)

Aqua Ferskvandsakvarium 1)

AQUA Feskvandsakvarium, Den selvejende institution 3)

Areopagos Danmark 1,2)

ASF - Dansk Folkehjælp 1,2)

Askov Møllehus 2)

Assalam Charity Society 1)

Association for Community Colleges (ACC) 1)

Astma-Allergi Forbundet 1,2)

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond 1,2)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1,2)

 

B 93s Ungdomsfond 1)

Balle Valgmenighed 1,2)

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund 1)

Baptistkirken Gandrup-Vodskov 1,2)

Baptistkirken i Danmark 1,2)

Baptistkirken i Esbjerg 1,2)

Baptistkirken i Nørresundby 1,2)

Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2)

Baptistmenigheden Allerød Frikirke 1,2)

Benchen Free Medical Foundation Denmark 2)

Bente og Ib Malgaard Lauridsens fond 2)

Bering Valgmenighed 1,2)

Betania KirkeCenter, Blåhøj 1,2)

Betesda Rehabilitering 1,2)

Bethaniakirken 1,2)

Bethaniakirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bethelkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2)

Bethlehemsfællesskabet 1,2)

Betlehem - Missionsforbundets Kirke 1,2)

Bharatiya Mandir 1,2)

Bibel  og Missionscentret 1,2)

Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2)

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3)

Blå Kors Danmark 1,2)

Boligfonden for Enlige Mødre og Fædre 1)

Bornholms Baptistmenighed 1,2)

Botosan Childrens Service Danmark 1,2)

Bovlund Frimenighed 2)

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2)

Brande Baptistmenighed 1,2)

Broderbaandet af 17. april 1917 1)

Broholmkirken, Hvidovre  Baptistkirke 1,2)

Brovst Baptistmenighed 1,2)

Brøchner-Mortensen Fonden 2)

Brødremenigheden 1,2)

Brødremenighedens Danske Mission 1,2)

Brønshøj Kristne Forsamling 1,2)

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1)

Bykirken 1,2)

Børne og Ungdoms Oase 1,2)

Børne-Centret SIV 1)

Børnecancerfonden 1,2)

Børnefonden 1,2)

Børnenes Kontor København 3)

Børnesagens Fællesråd 1)

Bøvling Valgmenighed 1,2)

 

Camilla Winklers Fond 2)

CARE Danmark 1,2)

Caritas Danmark 1,2)

Center for Sex og Sundhed 1)

City Kirken (Herning) 1,2)

City Kirken (Taastrup) 1,2)

Colitis-Crohn Foreningen 1)

Cool Sorption Fond af 1988 2)

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1)

Cornerstone Church 1)

Counsil Center 1,2)

 

DAMP-Foreningen 1)

Danadopt 1)

Danavox Jubilæumsfond 2)

Danmark-Amerika Fondet 1)

Danmarks Basketball-Forbund 1)

Danmarks Bløderforening 1,2)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2)

Danmarks Jægerforbund 1)

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2)

Danmarks Lungeforening 1,2)

Danmarks Naturfond 1,2)

Danmarks Naturfredningsforening 1,2)

Danmarks Psoriasis Forening 1,2)

Danmission ( fusion af tidligere Det Danske Missionsselskab og Santalmission) 1,2)

Dansk - Georgisk Venskabsforening Mission til Georgien 1,2)

Dansk - Indisk Børnehjælp 1)

Dansk Armeniermission 1,2)

Dansk Bibel-Institut 1,2)

Dansk Blindesamfund 1,2)

Dansk Børnefond 1,2)

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) 1)

Dansk Cyklist Forbund 1)

Dansk Dyreværn Århus 1,2)

Dansk Dyreværn, Aalborg 3)

Dansk Dyreværns Odense Komité 3)

Dansk Epilepsiforening 1,2)

Dansk Ethioper Mission 1,2)

Dansk Europamission 1,2)

Dansk Firmaidrætsforbund 1)

Dansk Flygtningehjælp 1,2)

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2)

Dansk Forening for Rosport 1)

Dansk Forening for Videnskab og Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation 1)

Dansk Friskoleforening 1)

Dansk Handicap Forbund 1,2)

Dansk Handicap Idræts-Forbund 1)

Dansk Islamisk Begravelsesfond 1)

Dansk Jernbane-Klub 1)

Dansk Kennel Klub 1)

Dansk Kherwara-Mission 1,2)

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2)

Dansk Kræftforskningsfond 1,2)

Dansk Kvindesamfund 1)

Dansk Laksefond 1,2)

Dansk Missionsråd 1,2)

Dansk Oase 1,2)

Dansk Oftalmologisk Selskab 3)

Dansk Ornitologisk Forening 1,2)

Dansk Parkinsonforening 1,2)

Dansk Præmatur Forening 1)

Dansk Rotarys Hjælpefond 1)

Dansk Røde Kors 1,2)

Dansk Selskab for Otolaryngologi - Hoved & Halskirurgi 3)

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur 1,2)

Dansk Skytte Union 1)

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig 3)

Dansk Svæveflyver Union 1)

Dansk Teltmissions Menighed 1)

Dansk Veteranflysamling 1)

Danske Baptisters Kvindeforbund 1)

Danske Døves Landsforbund 1,2)

Danske Flyveres Fond 3)

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) 1)

Danske Kirkers Råd 1,2)

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det 3)

Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2)

Darum Fritidscenter 1)

De Døves Menighed i København m.fl. 1)

De Små Glæders Legat 3)

Den Almennyttige Støttefond af 02.02.2002 1)

Den Danske Diakonissestiftelse 1,2)

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet 1)

Den Danske Israelindsamling 1,2)

Den Danske Israelmission 1,2)

Den Danske Pattaya-Fond af 2003 1,2)

Den erhvervsdrivende fond Global Care 1)

Den Evangelisk-Lutherske  Frikirke 1,2)

Den Evangeliske Frikirke Randers Nord 1,2)

Den Evangeliske Frikirke, Randers 1,2)

Den Fransk-Reformerte Kirke i København 2)

Den Fri Hestehaveskoles Støtteforening 1)

Den Frie Universelle Kirke (Liberal Katolsk Kirke) i Danmark 1,2)

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen 1,2)

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1)

Den Koptisk-Ortodoxe Kirke, St. Maria og St. Marcus 1,2)

Den Kristne Forsamling 1)

Den Kristne Menighed 1,2)

Den Kristne Menighed i Holstebro 1,2)

Den Nyapostolske Kirke i Danmark 2)

Den protestantiske Baptistmenighed 1)

Den Reformerte Menighed 2)

Den Russisk Ortodokse (Moskvapatriarkatet) Kirke 1,2)

Den Russiske Kirke, Alexander Nevsky Kirken i København 1,2)

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland 1)

Den selvejende institution Givskud Zoo 1,2)

Den Tyske Reformerte Kirke i København 1)

Den Vietnamesiske Baptistmenighed, Slagelse 1,2)

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark 1,2)

Den Vietnamesiske Evangeliske Baptist Menighed, Herning/Jylland 1,2)

Det Danske Bibelselskab 1,2)

Det Danske Missionsforbund 1,2)

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed 1,2)

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted 1,2)

Det Danske Spejderkorps 1,2)

Det Europæiske Hus 1,2)

Det Gyldne Rosenkreuz Internationale Skole 1,2)

Det Islamiske Forbund i Danmark 1)

Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1)

Det Islamiske Trossamfund på Fyn 1)

Det Kgl. Vajsenhus 1)

Det Kgl. Vajsenhus' Jubilæumsfond 3)

Det Kongelige Bibliotek 1)

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2)

Det Mosaiske Trossamfund i København 1,2)

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark 1,2)

Det Økologiske Råd 1,2)

Det Økumeniske Center 1,2)

Diabetesforeningen (Landsforeningen For Sukkersyge) 1,2)

Diakonhøjskolen i  Århus 1)

Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2)

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2)

Dialogcentret Danmark 1,2)

Dienesmindes Venner 1)

Din Frikirke i Haderslev 1,2)

Direktør H. Obbekjer og Hustru Marie Obbekjers Legat 3)

Drachmanns Hus på Skagen 3)

Dyrefondet 1)

Dyrenes Beskyttelse 1)

Dyrenes Dags Komité 1)

Dyrenes Venner 1)

Døvefonden 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Danmark 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Fyn 1,2)

Døves Kristne Fællesskab København 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Sønderjylland 1,2)

Døves Kristne Fællesskab Vejle 1,2)

 

EDTA - Patientforeningen 1,2)

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1)

En God Start i Livet, Fonden 1,2)

Endometriose Foreningen 1,2)

Engholmlegatet 3)

Esbjerg Havneservice 1)

Esrum Kloster og Møllegård 1)

Eva og Henry Frænkels Mindefond 3)

Eva og Robert Foss Hansens Fond 3)

Evangeliekirken (Pinsekirken på Frederiksberg) 1,2)

Evangeliemenigheden på Langeland 2)

Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør 1,2)

Evangelisk Alliance i Danmark 1)

Evangelisk Børnemission 1,2)

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening, København 1,2)

Exodus- Kirken 2)

 

Falsters Baptistmenighed 1,2)

Familier med kræftramte børn 1,2)

Farsø Evangeliecenter 1,2)

Farsø Frimenighed 2)

Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3)

First International Baptist Church (FIBC) i Danmark 1)

Fjellerup Valgmenighed 1,2)

Folk & Forsvar 1)

Folkekirkens Dagligstue 3)

Folkekirkens Nødhjælp 1,2)

Fonden Bystævneparkens Venner 3)

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 1)

Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling 1)

Fonden De Stille Stuer 1)

Fonden Den Økologiske Have 1)

Fonden for Dronninglund Kunstcenter 1)

Fonden for Focolare-Bevægelsen 2)

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark 1)

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1)

Fonden for Socialt Ansvar 1)

Fonden for Træer og Miljø 1)

Fonden Fyntour 1)

Fonden Lolwe 2)

Fonden Oluf Høst Museet 3)

Fonden Poul la Cour Projektet 2)

Fonden Silkeborg Teaterbygning 1)

Fonden Skandinavisk Børnemission 1,2)

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed 1,2)

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål 2)

Fonden Tranekær Danmark 1)

Fonden Troens Bevis 1,2)

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning 2)

Foreningen af Danske Døvblinde 1)

Foreningen af evangelisk-lutherske valgmenigheder i Danmark 1)

Foreningen af Kristne Friskoler 1)

Foreningen Agape 1,2)

Foreningen Børnelejren på Langeland 1)

Foreningen Cancerramte Børn 1)

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab 1,2)

Foreningen Evangelist 1,2)

Foreningen Familiecentret La Vida 1)

Foreningen for Breklum Missionens Venner i Nordslesvig 1,2)

Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) 1)

Foreningen Gambias Venner 1,2)

Foreningen Grønlandske Børn 1,2)

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn 1)

Foreningen KKL - Det Jødiske Nationalfond 1)

Foreningen Retten Til Liv 1)

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1)

Foreningen U-Landsimporten 1)

Foreningen Zoos Dyrefond 1)

Forn Sidr, Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1)

Forældreforeningen Vi har mistet et Barn 1)

Fredebo 1,2)

Fredericia Baptistmenighed 1,2)

Frederiksborg Valgmenighed 2)

Frederikshavn Baptistmenighed 1,2)

Frederikshavn Kirkecenter 1,2)

Frederikssund Husmenighed 1,2)

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg 1)

Frelsens Hær 1,2)

Frikirken - En Åben Dør 1,2)

Frikirken - tilsluttet Det Danske Missionsforbund 1,2)

Frikirken Brønderslev 1,2)

Frikirken Helliget Herren 1,2)

Frikirken i Aabenraa, Missionsforbundet 1,2)

Frikirken i Varde 1,2)

Frikirken på Havnen 1,2)

Frikirken Troens Vej 1)

Frikirken, Det danske Missionsforbund, Espergærde 1,2)

Frilandsmuseets Venner 1)

Friluftsmissionen 1,2)

Frimenigheden Filadelfia 1)

Frimenigheden Kilden 1,2)

Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2)

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) 1)

Frøstruphave Efterskole 1)

Fulton-Stiftelsen 1)

Furesø Frimenighed 1,2)

Fynbo Fonden 2)

Fyns Kræftforskningsfond 1,2)

Fællesgårdens Plejehjemsfond 3)

Fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland 1)

Fælleskirken 1,2)

Fællesskab af kristne i Fjerritslev og Løgstør 1)

 

Genforenings- og Grænsemuseumsfonden 1)

GIC-Fonden 1)

Gigtforeningen 1,2)

Gildecenterfonden 1)

Give Baptistmenighed 1,2)

Give-Egnens Museum 1)

Gjellerup Valgmenighed 1,2)

Glasmuseets Venner 1)

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed 1,2)

Gotvedskolen 1)

Grænseforeningen 1)

Græsted Frikirke 1,2)

 

Haderslev Dyre - og Aktivitetshave 1)

Handelshøjskolen i København 3)

Handicapcentret Kronjylland 1)

Handicappede Børns Ferierejser 1)

Hanne Reintofts Hjælpefond 3)

Haslev udvidede Højskoles Elevforening 1)

Havrebjerg Valgmenighed 2)

Hedemølle Efterskole 1)

Helle Hallens Venner 1)

Hellig Kors Klosters  Fond 1)

Herlev Baptistmenighed, Korskirken 1,2)

Herlufsholm-Fonden 3)

Herlufsholms Kostskoles Fripladslegat 1)

Herning Frikirke 1,2)

Herning Valgmenighed 1,2)

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen "Hestens Værn" 1)

Himmelekspressens Komitès Fond 3)

Himmelekspressens Venner 1,2)

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations  Center 1)

Hjemløse Kattes Vel, Foreningen 3)

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte 1,2)

Hjerneskadeforeningen 1)

Hjerteforeningen 1,2)

Hjørring Baptistkirke 1,2)

Holbæk Baptistmenighed, Kløvermarkskirken 1,2)

Holstebro Baptistmenighed 1,2)

Holstebro Nødhjælp til Østeuropa 1)

Holstebro Valgmenighed 1,2)

Horsens Bibelcenter 1,2)

Hospice på Djursland 1,2)

Hvolris Området (Hvolris Jernalderlandsby) 1)

Højbjerg Frikirke 1,2)

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 1)

Høve Valgmenighed 1,2)

 

I Mesterens Lys 1,2)

IKON-Danmark 1,2)

Indenlandsk Sømandsmission 1,2)

Independent Scandinavian Relief Agency (ISRA) 1,2)

Inge Sørensens Kattehjems Fond 1)

Ingstrup Baptistmenighed 1,2)

Initiativfonden af 23. marts 1994 1)

Institutionen Moralsk Oprustning 1,2)

Institutionen Perlen 1)

Instituttet for Anvendt Datateknik (IFAD) 2)

InterAid Danmark 1,2)

International Børnehjælp 1,2)

International Christian Community ( ICC) 1,2)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling 1,2)

International City Baptist Church i Danmark c/o Citykirken 1,2)

International Harvest Christian Center 1,2)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 1,2)

Islams Ahmadiyya Bevægelse 2)

 

JDRF - Fonden for diabetesforskning 1)

Jehovas Vidners Rigssalsforening 1,2)

Jehovas Vidners Rigssalsforening for Bornholm 1,2)

Jesu Hjerte Menighed 1,2)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark 1,2)

Jesus Huset 1,2)

Jesus is Lord Church, Copenhagen 1)

JesusKirken - Ringkøbing 1,2)

Josva Fællesskabet i Aalborg 1,2)

Jugend Musikfond, Nordschleswig 3)

Julemærkefonden 1)

Jyske Musikkonservatorium, Det 3)

Jægernes Naturfond 1)

 

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Kamillus, Støtteforening for Hospice 1)

Karisma Center København 1,2)

Karma Kadjy Skolen 1)

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund 1,2)

Karmelkirken 1,2)

Kattens Værn 1)

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 2)

KFUKs Sociale Arbejde 1,2)

KFUM og KFUK i Danmark 1,2)

KFUM-Spejderne i Danmark 1)

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark 1,2)

KFUMs Soldatermission i Danmark 1,2)

Kgl. Vajsenhus, Det 3)

Kildekirken 1,2)

KirkeCentret 1,2)

Kirkefondet 1,2)

Kirkeklokkens Missions Indsamling (KMI) 1,2)

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2)

Kirkeligt Centrum 1)

Kirkeligt Samfund, Vartov 1)

Kirkens Korshær 1,2)

Kiropraktik og Sundhed 1,2)

Kjellerup & Omegns Valgmenighed 1,2)

Klim Valgmenighed 1,2)

Kofoeds Skole 1,2)

Kolding Valgmenighed 1,2)

Kolonien Filadelfia, Kirke og Institut for Diakoni og Sjælesorg 1,2)

Komiteen mod Dyreforsøg 1)

Komitéen til indsamling af pengemidler til fordel for Museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnet 1)

Kontaktcenter Klippen 1)

Kontinensforeningen 1)

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp 2)

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn 1,2)

KRIS, Landsorganisationen 1)

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark 1,2)

Kristelig Handicapforening i Danmark 1,2)

Kristelig Lægeforening 1,2)

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1)

Kristeligt Forbund for Studerende 1,2)

Kristeligt Pressebureau 1)

Kristen Flygtningehjælp 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i København 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i Århus 1)

Kristensamfundet i Danmark 1,2)

Kristent Bibel- og Konferencecenter 1,2)

Kristent Center Midt-Vest 1,2)

Kristent Center, Menigheden 1,2)

Kristent Centrum 1,2)

Kristent Fællesskab, Nordsjælland 1,2)

Kristent Medie Netværk 1)

Kristent Pædagogisk Institut 1,2)

Kristi Kirke, København 1)

Kristus Kirken i Vejen 1,2)

Kristuskirken, Rødding 1,2)

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2)

Kronjyllands Valgmenighed 1,2)

Kræftens Bekæmpelse 1,2)

Kræfter til Kræft, Patient- & Støtteforening 1)

Kræftforeningen Tidslerne 1)

Kultur - og Litteraturorientering ( KLO) 1)

KunstCentret Silkeborg Bad 1)

Kvindecenterfonden Dannerhuset 1)

Kvindehjemmet i København 3)

Kvinderådet 1)

Kvækerne. Vennernes Religiøse Samfund i Danmark 1,2)

Kærlighedens Missionærer 1,2)

Kærnehuset,  Vor Frelsers Kirke i Vejle 1,2)

Københavnerkirken 1,2)

Københavns Bibeltrænings Center 1,2)

Københavns Frimenighed 1,2)

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer 3)

Københavns Miljø-og Energikontor 1)

Københavns Valgmenighed 1,2)

Københavns Vineyard 1,2)

Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2)

Købstadsmuseet "Den Gamle By" 1)

Køge Kristne Center 1)

 

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv 1)

Landsbyfonden 1)

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2)

Landsforeningen Aktive Kvinder i Danmark 1)

Landsforeningen Arbejde Adler 1)

Landsforeningen Bedre Psykiatri 1)

Landsforeningen Dansk Senior Dans 1)

Landsforeningen Danske Folkedansere 1)

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2)

Landsforeningen for Bedre Hørelse 1)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1)

Landsforeningen For Marfan Syndrom 1)

Landsforeningen for Økosamfund 1)

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 3)

Landsforeningen KLF, Kirke og Medier 1,2)

Landsforeningen Lev 1,2)

Landsforeningen Lænken 1)

Landsforeningen mod Brystkræft 1)

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1,2)

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser 1,2)

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom 1)

Landsforeningen Praktisk Økologi 1)

Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2)

Landsforeningen Sind/ Sindslidende Vel 1,2)

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose 1,2)

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme 1)

Landsforeningen til Forebyggelse Af Kræft 1,2)

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød 1)

Landsforeningen Ønskefonden 1,2)

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam 1)

Landsorganisationen Børns Vilkår 1,2)

Landsorganisationen Red Barnet 1,2)

LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) 1)

Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2)

Leve Børnene 1)

Levende Ord, Århus 1)

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark 1,2)

Liselundfonden 1)

Livets Kilde 1,2)

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn 1)

LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) 1)

Lollands Baptistmenighed 1,2)

Louisiana - Museum for Moderne kunst 3)

Lunderskov Efterskole 1)

Lungeforeningen Boserup Minde 1)

Luthersk Missions Ungdom 1)

Luthersk Missionsforening 1,2)

Luthersk Missionsforening Vestjylland 1)

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands Afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Vestsjællands Afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling 1)

Lyngby Baptistmenighed 1,2)

Lægeforeningens Forskningsfond 3)

Læger Uden Grænsers Fond 1,2)

Lærernes Missions Forening 1,2)

Løgstør Baptistmenighed 1,2)

Løgumkloster Refugium 1)

 

Machsike Hadas 1,2)

MAF Danmark 1,2)

Malantschuk Mindefondet til støtte for Kierkegaardforskning 3)

Maran-Ata , Menigheden 2)

Maran-Ata, Menigheden i Blåkildekirken 2)

Marjattahjemmenes Støttefond 1,2)

Martinus Ideal Fonden 3)

Martyrernes Røst, Kristen Mission 1,2)

Masters Ministries 1)

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2)

Mellerup Valgmenighed 2)

Mènière og Tinnitus Foreningen 1)

Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster 1,2)

Menigheden Faderhuset 1,2)

Menigheden Hjørnestenen 1,2)

Menighedsfakultetet i Danmark 1,2)

Menighedsfællesskabet Fisken 1,2)

Merkurfonden 1)

Metodistkirken i Danmark 1,2)

Metodistkirkens Sociale Arbejde (Centralmissionen) 1,2)

Midtjyllands Evangelisk Lutherske Frimenighed 1,2)

Midtjyllands Valgmenighed 1)

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2)

Mindefonden for lærerinde Karen Svankjær Yde 3)

Mindefonden for skovridder, godsforvalter A.R. Hansen, Holsted Kloster 3)

Miron Eleonora Christensens Fond 3)

Mission Danmark 1,2)

Mission Øst 1,2)

Missionaires of Charity 3)

Missionen blandt Hjemløse 1)

Missionsfonden af 4.5.1964 1,2)

Missionsforbundet Frikirken "Salem" 1,2)

Missionskirken, Rønne (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Mogens Andreassen Fonden c/o Rigshospitalet 2)

Morslands Historiske Museum 1)

Morsø Frimenighed 1,2)

Moving School 1,2)

Museet på Koldinghus 1)

Musikforeningen "Sela" 1)

Musisk Center Danmarks Fond 1)

Muskelsvindfonden 1)

Mødrehjælpen af 1983 1,2)

Møltrup Optagelseshjem 1)

 

Nationalmuseet 1)

Nazaræerens Kirke, Greve Menighed 1,2)

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis 1)

Netværkskirken 1)

New Life Outreach 1,2)

Nexø Frikirke 1,2)

Nibe Baptistmenighed 1,2)

NOAH, Den selvejende institution 1,2)

Norddjurslands Valgmenighed 1,2)

Nordfyns Valgmenighed 2)

Nordjysk Humanitærhjælp 1)

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2)

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi 1)

Norske Forening  av 1863, Den 3)

Nr. Nissum Efterskoles Elevforening 1)

Nyreforeningen 1,2)

Nyreforeningens Forskningsfond 3)

Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark 1,2)

Næstved Kristne Center 1,2)

 

Oasefællesskabet i Ikast 1,2)

Oasefællesskabet, Søhøjlandets Evang. Luth. Frimenighed 1,2)

OCD-foreningen 1)

Odd Fellow Fonden 3)

Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 1,2)

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 1,2)

Odder Frimenighed 1,2)

Odder Valgmenighed

Odense Baptistmenighed 1,2)

Odense Hospice Støtteforening 1)

Odense Valgmenighed 1,2)

Odense Vækkelses Center 1,2)

OK-Fonden 3)

Operaens Venners Fond af 1984 1)

Operation Mission 1,2)

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 1)

Ordet og Israel 1,2)

Organisationen for Vedvarende Energi 1)

Osted Valgmenighed 1,2)

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) 1)

Oure Baptistmenighed 1,2)

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat 3)

 

Pindstrup Centret 1,2)

Pindsvinevennerne i Danmark 1,2)

Pinsekirken ( Pinsemenigheden i Mariager) 1,2)

Pinsekirken Amager 1,2)

Pinsekirken Elim, Horsens 1,2)

Pinsekirken Elim, Tejn 1,2)

Pinsekirken Haderslev 1,2)

Pinsekirken Hobro 1,2)

Pinsekirken i Brovst 1,2)

Pinsekirken i Fredericia 1,2)

Pinsekirken i Grenå 1,2)

Pinsekirken i Grindsted 1,2)

Pinsekirken i Hillerød 1,2)

Pinsekirken i Hjørring 1,2)

Pinsekirken i Kolding 1,2)

Pinsekirken i Køge 1,2)

Pinsekirken i Lyngby 1,2)

Pinsekirken i Stege 1,2)

Pinsekirken i Thisted 1,2)

Pinsekirken i Vejle 1,2)

Pinsekirken i Viborg 1,2)

Pinsekirken i Ålborg 1,2)

Pinsekirken Kalundborg 1,2)

Pinsekirken København 1,2)

Pinsekirken Nykøbing F. 1,2)

Pinsekirken Nyt Håb 1,2)

Pinsekirken Randers 1,2)

Pinsekirken Rønne 1,2)

Pinsekirken, Esbjerg 1,2)

Pinsekirken, Holstebro 1,2)

Pinsekirken, Odense 1,2)

Pinsekirken, Roskilde 1,2)

Pinsekirken, Silkeborg 1,2)

Pinsekirken, Århus 1,2)

Pinsemenigheden Herning 1,2)

Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA 1)

Plan International Danmark 1,2)

Porto Novo Missionen 1)

Projekt Genesis 1)

Projekt Øst Skt. Petersborg 1,2)

Psoriasis Forskningsfond 1)

Psykiatrifonden 1,2)

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2)

Pædagogisk Forening, Foreningen af Kristne Friskoler 1)

 

Quo Vadis, Foreningen 1,2)

 

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Kommunehospital 3)

Randers Baptistmenighed 1,2)

Randers Frimenighed 1,2)

Redningsteknisk Samling, Fonden 3)

Refugiefonden, Løgumkloster 3)

Refugiets Venners Støttekreds, Løgumkloster 3)

Regnskovsgruppen Nepenthes 1,2)

Rehabiliterings - og Forskningscenter for Torturofre 1,2)

Ribe Golf Klub 1)

Ronald McDonald Børnefond 1,2)

Roskilde Baptistmenighed 1,2)

Rotary International - Polio Plus 1)

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen 1)

Rudolf Steiner Skolen i Århus 3)

Rudolf Steiner Skolen på Midtsjællland 1)

Rumæniensprojektet af 1992 1,2)

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1)

Ryslinge Frimenighed 1,2)

Ryslinge Valgmenighed 2)

Rødding Frimenighed 1,2)

Røde Kors Hjemmet i Løgstør 3)

Rønde Rotary Klub`s Pattaya Fond 1,2)

Rørlandskirken, Missionsforbundet 1,2)

 

Sahva Fonden 3)

Samvirkende Menighedsplejer 1,2)

Sankt Lioba Kloster 2)

Sankt Vincent Grupperne 1,2)

Saronkirken (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter 1,2)

Scleroseforeningen 1,2)

Sct. Bernhards Stiftelse 1,2)

Sct. Maria Hospice Center 1)

Sct. Maria Stiftelse 1,2)

Sct. Markus-Tjenesten 1,2)

Sdr. Nærå Valgmenighed 2)

Selskabet Lysglimt 1)

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke 1,2)

Shalom 1,2)

Shir Hatzafon 1,2)

Shri Ram Chandra Mission 1)

Siemensfonden 2)

Silkeborg Baptistmenighed 1,2)

Sindal Baptistmenighed 1,2)

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen 1)

Sjølundkirken Næstved 1,2)

Skanderup Valgmenighed 1,2)

Skodsborg Observationsspædbørnehjem 3)

Skuespillerforeningen af 1879 1)

Slesvig Ligaen 1)

Solhvervfonden 1)

Solvognen, Kunst- og Filosofcentret 1)

Soransk Samfunds Boligfond 3)

SOS-Børnebyerne, Danmark 1,2)

Sozialdienst Nordschleswig 3)

Spastikerforeningen 1)

Spedalskhedsmissionen 1,2)

Sporvejshistorisk Selskab 1)

St. Alban`s Church, Copenhagen 1,2)

St. Petri Menighedsråd 1)

Stairway Danmark 1)

Statens Arkiver 2)

Stenlille Frikirke 1)

Stevns Valgmenighed 1,2)

Stiftelsen Georg Stages Minde 1)

Stiftelsen Jon og Dittes Hus 1,2)

Stomiforeningen COPA 1)

Strandkirkefællesskabet 1,2)

Studentermenigheden i Århus 1)

Støt Tuzlas Skoler 1,2)

Støtteforeningen Danmark mod Landminer 1)

Støtteforeningen for Blinde i Århus 3)

Støtteforeningen for Skive Sygehus 3)

Støtteforeningen for Usa River Børnehus 1,2)

Støtteforeningen Musikhusets Venner 1)

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø 1)

Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika 1,2)

Summit Lighthouse, Kirkesamfundet 1,2)

Sundhedspersonalets Missionsforbund 1,2)

Sunnataram Copenhagen 1)

Svendborg Baptistmenighed 1,2)

Svendborg Menighedscenter 1,2)

Svendborg Søfartsskole 1)

Svenska Gustafskyrkan 1,2)

Sydvestjyllands Efterskole 1)

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark 1,2)

Sæby Baptistmenighed 1,2)

Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3)

Sønderholm Centeret - Det Levende Håb 1,2)

Sønderjyllands Baptistmenighed 1,2)

Sønderskovhjemmet 1)

 

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya 1,2)

Terre des Hommes, Danmark 1,2)

The Laodicean Era of the Church of God 1,2)

The Redeemed Christian Church of God Jesus Center, København 1)

Thisted Baptistkirke 1,2)

Thorsted Frimenighed 1,2)

Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund 1,2)

Tibet Charity 1,2)

Trankebarfondet 1,2)

Trapholtfonden 3)

Treenigheden 1,2)

Troens Ord 1,2)

Trængstrup Frimenighed 1,2)

Turistgruppen Vestjylland ("Incitamentspuljen Vestjylland") 1)

Tværkulturelt Center 1,2)

Tølløse Baptistmenighed 1,2)

Tønder Frikirke 1,2)

Tåsinge Frimenighed 2)

Tåstrup Menighedshus 1)

 

U-Landsforeningen Ibis 1)

U-Landshjælp Til Selvhjælp 1,2)

Ubberup Valgmenighed 1,2)

Ungdom Med Opgave 1,2)

Ungdommens Vel, KFUM og KFUK's børne og ungdomsforsorg 3)

Unge Hjem - En folkekirkelig bevægelse for hele familien 1)

UNIC - en kirke i tiden 1,2)

Unicef Danmark 1,2)

Unite2Help Fonden 1)

 

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2)

Valgmenigheden for Gl. Rye og Omegn 1,2)

Vallekilde Valgmenighed, Korskirken 1,2)

Vanførefonden 3)

Vartov Valgmenighed 1,2)

Vejstrup Valgmenighed 1,2)

Verdensdiabetesfonden 1,2)

Verdensnaturfonden WWF 1,2)

Vesterkirken  i Stenum 1,2)

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund-Grindsted 1,2)

Vesthimmerlands Frimenighed 2)

Viborg Baptistmenighed 1,2)

Voldhøj Valgmenighed 1,2)

Vrå Baptistmenighed 1,2)

Vrå Valgmenighed 1,2)

 

Whiplashforeningen 1)

Wizo i Danmark 1)

Word of Faith Missionary Church 1)

World  Vision Denmark Fonden 1)

WSPA Danmark 1,2)

Wycliffe Bibeloversættere i Danmark 1,2)

 

Youth for Christ - Danmark 1,2)

 

Zion Menighed 1,2)

Zoologisk Have i København 1)

Zoos Sponsor- og Støtteforening 1,2)

 

Ældre Fonden (EGV-Fonden) 3)

Ældre Sagen, Landsforeningen 1)

 

Øjenfonden 3)

Øjenforeningen Værn om Synet 1)

Ølgod Valgmenighed 1,2)

Øst-Hjælp 1,2)

Østervrå Baptistmenighed 1,2)

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2)

 

Åbne Døre 1,2)

Ågård Frimenighed 1,2)

Århus Baptistmenighed 1,2)

Århus Frikirke 1,2)

Århus Symfoniorkesters Fond af 13.4.1983 1)

Århus Valgmenighed 1,2)

 

 

 

 Ole Kjær

 

 

/Carsten Vesterø Jensen 

Reference(r)
Ligningsloven § 8 A
Ligningsloven § 12, stk. 3
Boafgiftsloven § 3, stk. 1, litra f
Boafgiftsloven § 3, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.F.4, A.F.5