Dokumentets dato
16 Dec 2004
Dato for offentliggørelse
16 Dec 2004 12:04
Cirkulærets nummer
2004-37
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
001009/04-001069
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040012009-regl

Ligningsrådet har til brug ved skatteansættelsen for landbrugere mv. for indkomståret 2004, jf. skattestyrelseslovens § 13, fastsat nedenstående satser for normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser:

a. Normalhandelsværdier

Husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

For landbrugere er fastsat følgende normalhandelsværdier pr. 31. december 2004:

Normalhandelsværdier (ekskl. moms):

Kvæg, store racer

 

Over 2 år:

4.800 kr.

1-2 år:

3.800 kr.

0-1 år:

1.700 kr.

 

Jersey

 

Over 2 år:

3.200 kr.

1-2 år:

2.400 kr.

0-1 år:

900 kr.

 

Kødkvæg

 

Over 2 år:

4.800 kr.

1-2 år:

4.700 kr.

0-1 år:

2.000 kr.

 

Får og lam:

560 kr.

 

Heste

 

Over 2 år:

6.500 kr.

Små heste og plage:

4.600 kr.

Føl:

2.600 kr.

 

 Svin 

 

 Søer og orner (avlsdyr):

 2.300 kr.

 Fedesvin 0-30 kg:

 260 kr.

 Fedesvin 30-60 kg:

 430 kr.

 Fedesvin over 60 kg:

 610 kr.


b. Beregnet handelsværdi af tyre på tyrestationer (ekskl. moms).

Husdyrbesætningslovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 962 af 20. december 1999.

For landbrugere er fastsat følgende beregnede handelsværdier pr. 31. december 2004:

 

RDM/SDM/DRK

JERSEY

Værdi 0-1 år

16.000 kr.

9.700 kr.

Værdi 1-2 år

33.600 kr.

19.100 kr.

Værdi 2-3 år

44.500 kr.

27.700 kr.

Værdi 3-4 år

55.200 kr.

36.200 kr.

Værdi 4-5 år

65.800 kr.

44.700 kr.

over 5 år

76.600 kr.

53.400 kr.

S-INDEKS

 

 

103-106

76.600 kr.

45.800 kr.

107-113

153.500 kr.

92.000 kr.

over 114

230.200 kr.

138.200 kr.

 

c. Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993 som senest ændret ved lov nr. 434 af 26. juni 1998.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr:

950 kr.

Kronkalve:

550 kr.

Dådyr:

510 kr.

Dådyrkalve:

300 kr.

Mink, herunder avlsdyr,
dyr til pelsning samt skind:


106 kr.

Chinchilla:

92 kr.

Blå- og sølvræve, herunder
avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:


270 kr.

Unger under 3 mdr.:

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes.

Ligningsrådet har til brug for indkomståret 2005 fastsat nedenstående satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 410 af 2. juni 2003.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 49 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for to helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 410 af 2. juni 2003.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

 

ekskl. moms 

25% moms

 Okse- og kalvekød/pr. kg.:

   8,90 kr.

  2,25 kr.

 Svinekød/pr. kg.:

   5,80 kr.

  1,50 kr.

 Heste pr. kg.:

   6,00 kr.

  1,50 kr.

 Får og lam/pr. kg.:

 13,30 kr.

  3,25 kr.

 Fjerkræ og æg/pr. person:

145,00 kr.

36,25 kr.

 Mælk/pr. person:

145,00 kr.

36,25 kr.

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, også for børn, som ikke ved indkomstårets begyndelse er fyldt 14 år.

 

Ole Kjær

/Kim Lohse

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 E.E.1