Dokumentets dato
29 jul 2002
Dato for offentliggørelse
02 aug 2002 11:55
Cirkulærets nummer
2002-24
Ansvarlig fagkontor
Administrationsafdelingen, Ejendomsvurderingskontoret
Sagsnummer
99/98-7050-49
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20020008309-regl

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2002 til 6 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Ole Kjær

/Jens Perch Nielsen