Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
22-05-24SKM2024.285.BRFast ejendom – Momsreguleringsforpligtigelse – Momslovens § 43, stk. 3, nr. 4, sidste pkt.DomMomspligt
22-05-24 Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Østre Landsrets dom SKM2020.66.ØLR, vedrørende Motorstyrelsens praksis for værditabsberegninger ved ophør af leasingaftaleUdkast til styresignalMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
21-05-24SKM2024.284.SROverdragelse af anparter - efterfølgende aftale om regulering af afståelsesvederlagBindende svarVirksomheder
17-05-24SKM2024.283.BRDobbeltdomicil – hjemmehørende – registreringsbekendtgørelsens § 10DomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
17-05-24SKM2024.282.BRGodtgørelse af udførte brugte køretøjer – reglen om 15 pct.’s reduktion af godtgørelsenDomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
16-05-24SKM2024.281.VLRForening som skattesubjekt – foreningskonto – indsætninger – tilståelseDomForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomheder
15-05-24SKM2024.280.ØLRLigningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionærDomVirksomheder
15-05-24SKM2024.279.BROpgørelse af beskatningsgrundlag for fri bil – bevisspørgsmål om tidspunkt for ejendomsrettens overgang – lighedsgrundsætningenDomMotorkøretøjer
15-05-24SKM2024.278.SRMomsfritagelse - Levering af gentests og screeningerBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
15-05-24SKM2024.277.SRIkke skattepligtig ved modtagelse af tilskud ved skovrejsning, men skattepligtig af elproduktion med solcellerBindende svarSelskabsbeskatning
14-05-24 TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
14-05-24SKM2024.276.SREmballageafgift - Pose - taske - PP materialeBindende svarMiljøafgifter
13-05-24SKM2024.275.SRFritagelse for spiritusafgift af kemiprodukter indeholdende ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenterBindende svarØl, vin og spiritus
13-05-24SKM2024.274.SREmballageafgift - pose fremstillet af R-PET 160g/m2 (2)Bindende svarMiljøafgifter
13-05-24SKM2024.273.SREmballageafgift - pose fremstillet af R-PET 150g/m2 med lamineringBindende svarMiljøafgifter
13-05-24SKM2024.272.SRRejsegodtgørelse med standardsats for kost og småfornødenheder - Bygge- og anlægsarbejdeBindende svarPersonlig indkomst
10-05-24SKM2024.271.ØLROfficialprincippet – agterskrivelse - tilsvarende forholdDomNår man vil klage + Indberetning, regulering og efterangivelse + Fradrag og afskrivninger
10-05-24SKM2024.270.HRDagældende momslovs § 45, stk. 4 – opgørelsen af godtgørelse af moms for et forsikringsselskab med fast forretningssted i udlandDomVirksomheder + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
10-05-24SKM2024.269.ØLROverskud ved udlejning af ejendom og indsætninger på kontiDomEjendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Ejendomsskat
10-05-24SKM2024.268.ØLRVirksomhedsordningen – virksomhedsskatelovens § 2 – betingelser for anvendelse – væsentlige bogføringsmangler – beskatning af opsparet overskudDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
10-05-24SKM2024.267.BRIndsætninger på bankkonto – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhedDomNår man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse + Virksomheder
08-05-24SKM2024.266.VLRStraf – moms – brugtmoms – revisionsselskab – revisoransvar - medvirkenDomStraf
08-05-24SKM2024.265.ØLRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse var ikke en direkte følge af en ansættelse for et andet indkomstår og var derfor ikke omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. nr. 2.DomFradrag og afskrivninger
08-05-24SKM2024.264.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst med yderligere løn – Godskrivning af betalt A-skat og AM-bidragAfgørelsePersonlig indkomst
08-05-24SKM2024.263.LSRForhøjelse af momstilsvar - Ikke godkendt fradrag for indgående moms af udgifter til salg af kapitalandele i et datterselskabAfgørelseFradrag
07-05-24SKM2024.262.SRIndregning af tredjemands fremstillede varme ved vurdering af kraftvarmekapacitetskravetBindende svarEnergi og kuldioxid
07-05-24SKM2024.261.LSRBeskatning af værdi af fri bilAfgørelsePersonlig indkomst
07-05-24SKM2024.260.LSREjendomsværdi – Grundværdi - Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2019AfgørelseEjendomsvurdering
07-05-24SKM2024.259.LSRMoms – Leveringsstedet for fjernsalg – henvisning til transportører og fragtmændAfgørelseMomspligt
07-05-24SKM2024.258.SRKonkursbo - Moms - PeriodiseringBindende svarMomspligt
07-05-24 Udkast til styresignal - Genoptagelse af værdifastsættelser af brugte køretøjer til og med den 28. februar 2023Udkast til styresignalMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
06-05-24SKM2024.257.SRElafgift - leaset solcelleanlægBindende svarEnergi og kuldioxid
02-05-24SKM2024.256.BRGrov uagtsomhed – tidligere indkomstår – sygdomDomUdenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst
02-05-24SKM2024.255.HRTransfer pricing – kontrollerede transaktioner – transfer pricing dokumentationDomUdenlandsk indkomst + Virksomheder + Transfer pricing
01-05-24SKM2024.254.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – genoptagelse – befordringsgodtgørelseDomPersonlig indkomst
01-05-24SKM2024.253.BROmberegning af grundværdi – basisår - grundskatteloftDomEjendomsvurdering
01-05-24SKM2024.252.ØLRHævninger på selskabskonto – nulstilling af A-skatter og AM-bidragSystem tekniskVirksomheder
01-05-24SKM2024.251.SRGodtgørelse af elafgift - elektricitet anvendt i varmepumper - varme til medlemmer i en ejerforeningBindende svarEnergi og kuldioxid