Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen. Området persondatabeskyttelse er desuden henlagt til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.    

Skattestyrelsen er ansvarlig for afsnit A.A, bortset fra følgende afsnit, der hører under andre styrelser:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

 • Afsnit A.A.6.3 Indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
 • Afsnit A.A.6.4 Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Toldstyrelsen

Motorstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.5.4 Høring - Motor
 • Afsnit A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer.

Vurderingsstyrelsen

 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 

Se også

Se også

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver handler om:

 • Myndighedsstruktur og kompetence (A.A.1)
 • Afgørelser kontra vejledning (A.A.2)
 • Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger (A.A.3)
 • Fastlæggelse og ændring af administrativ praksis (A.A.4)
 • Tilbagekaldelse og annullation af afgørelser (A.A.5)
 • Offentlighed og tavshedspligt (A.A.6)
 • Sagsbehandling (A.A.7)
 • Fristregler (A.A.8)
 • Forældelse af fordringer (A.A.9)
 • Klage og domstolsprøvelse (A.A.10)
 • Syn og skøn (A.A.11)
 • Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling (A.A.12)
 • Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager (A.A.13)
 • Omgørelse, selvangivelsesomvalg og skatteforbehold (A.A.14)
 • Forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav (A.A.15).
Tema(er)
Myndighedsstruktur og kompetence Bindende svar samt bindende tariferingsoplysninger og bindende oprindelsesoplysninger Offentlighed og tavshedspligt Sagsbehandlingesregler Fristregler og forældelse Klage og domstolsprøvelse
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love m.v.:

L 9 A Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven. (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.). vedtaget 23. november 2023, er indarbejdet i afsnit A.A.12.1 samt i afsnit A.A.9.6.

Bekendtgørelse af kildeskatteloven, LBK nr. 1330 af 20/11/2023, Afsnit A.A.9

Lov nr. 679 af 3. juni 2023 § 14 vedrørende ændring til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 3. juni 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 905 af 21. juni 2022, er indarbejdet overalt i afsnit A.A., hvor det er relevant. Loven har virkning fra og med 1. januar 2024.

Lovændringen medfører følgende:

Overalt i loven ændres »indkomst- eller ejendomsværdiskat« til: »indkomstskat, ejendomsværdiskat, grundskyld eller dækningsafgift«. 

Bemærk, at kun brødtekst er ændret i afsnit A.A. Der linkes fortsat til lovbekendtgørelse nr. 835 af 3. juni 2022. 

Lov nr. 679 af 3. juni 2023, § 14, nr. 6, forlænger fristen for at anmode om ordinær genoptagelse af visse vurderinger efter SFL § 33, stk. 1, og er beskrevet i afsnit A.A.8.4.1.5.2.

Lov nr. 1796 af 28. december 2023 om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven og skatteforvaltningsloven, er indarbejdet i afsnit A.A.8.2.2.1.2.9 for så vidt angår ændringen i skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 og § 34 a, stk. 2. 

Afsnittet omhandler adgangen til genoptagelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, når den skattepligtige har fremsat en anmodning om gensidig aftaleprocedure, og der ikke bliver indgået en aftale ved forhandlingen.

Afsnit A.A.8.2.1.1.4 om kort frist for borgere med enkle økonomiske forhold er omskrevet.

Oversigt over indarbejdede domme, afgørelser, styresignaler, SKM-meddelelser mv. 

I denne udgave af vejledningen er tilføjet følgende domme, afgørelser, styresignaler, SKM-meddelelser mv.: 

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.634.BR A.A.7.4.3
SKM2023.631.BR A.A.8.2.2.2.2.8
SKM2023.630.BR

A.A.7.4.7

A.A.8.2.1.1.4

A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2023.625.BR A.A.8.2.1.1.4
SKM2023.624.LSR A.A.8.2.2.1.2.5
SKM2023.619.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5

SKM2023.617.LSR

A.A.8.2.2.1.2.5

A.A.7.4.3

A.A.8.2.1.1.4

SKM2023.614.LSR

A.A.8.3.2.2.2.1

A.A.8.3.2.2.2.1.1

SKM2023.612.ØLR

A.A.11.2.4.

SKM2023.611.BR

A.A.11.2.4.

SKM2023.602.BR A.A.13.4
SKM2023.601.BR A.A.13.4
SKM2023.596.ØLR A.A.8.2.2.1.4
SKM2023.563.LSR A.A.9.6
SKM2023.559.LSR A.A.13.6
SKM2023.554.BR  A.A.9.5.1.8
SKM2023.504.LSR

A.A.8.3.2.1.2.3

SKM2023.500.LSR

A.A.7.4.5.1

A.A.7.4.6

A.A.13.4

SKM2023.494.BR A.A.8.2.2.1.4
SKM2023.475.LSR A.A.14.1.1
SKM2023.474.LSR A.A.8.3.2.2
SKM2023.455.LSR A.A.7.4.3
SKM2023.413.LSR A.A.13.4
SKM2023.410.LSR

A.A.7.4.7

A.A.8.2.1.2.2

SKM2023.403.BR

A.A.7.4.7

A.A.8.2.1.5

SKM2023.399.LSR A.A.12.3
SKM2023.397.BR A.A.8.3.2.1.2.3
SKM2023.384.BR A.A.8.2.2.2.2.8
SKM2023.380.ØLR A.A.14.1.1
SKM2023.376.BR

A.A.8.2.2.2.2.8

SKM2023.364.BR

A.A.7.4.5.1

SKM2023.359.BR

A.A.8.3.2.1.4

SKM2023.357.BR

A.A.9.5.1.8

SKM2023.353.ØLR A.A.14.1.2
SKM2023.352.BR

A.A.7.4.5.1

SKM2023.344.HR

A.A.8.2.1.5

A.A.8.2.2.1.2.7

A.A.8.2.2.2.2.7

A.A.8.2.2.2.2.8

SKM2023.446.ØLR

A.A.4.1

SKM2023.341.ØLR

A.A.4.1

SKM2023.340.VLR

A.A.4.1

SKM2023.334.BR

A.A.7.3.1

SKM2023.330.BR A.A.8.4.2.1
SKM2023.322.BR A.A.12.1.
SKM2023.321.BR A.A.7.4.5.1
SKM2023.18.ØLR A.A.4.1
SKM2022.534.SR

A.A.9.9

Oversigt over indarbejdede udtalelser fra Folketingets ombudsmand og Datatilsynet

I denne udgave af vejledningen er tilføjet følgende udtalelser og afgørelser: 

FOU-nr.

Afsnit

FOU 2023.30 A.A.7.4.2.1
FOB 2023-24 A.A.7.3.1
FOU 1998.68 A.A.7.4.2.1
  åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.