SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2002.683.TSSKapitaludvidelse med begrænset udbytteret efter skattefri aktieombytning23-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2002.682.TSSSkattefri ombytning af aktier med andele i et s.m.b.a.23-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2002.681.VLRAfskrivningssaldo - virksomhedsophør - realitetsgrundsætningen20-12-0227-06-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.680.ØLRSkattepligtigt koncerntilskud - lån fra moderselskab til datterselskab20-12-0211-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.679.ØLRGenoptagelse af landsskatteretskendelse - branderstatning - nye oplysninger20-12-0227-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.678.VLRUdbytteskat - morarenter - tilbagesalg til udstedende selskab - dispensation - forventning20-12-0205-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.677.VLRFinansielle arrangementer - fradrag for renteudgifter - retsbeskyttet forventning19-12-0210-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.676.VLRMoms - ejendomsmæglerfirma - rådgivning - salg af aktier og fast ejendom19-12-0227-11-02Moms og lønsumsafgift Dom
SKM2002.675.ØLRGrundværdi - havnearealer - vurderingsprincip19-12-0216-12-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.674.LRAndelsboligforening - ophør og delvis ophør af skattepligt18-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.673.LSRSkattearrangement - lånefinansieret investering - fradrag - renter mv.18-12-0207-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.672.LSRFast ejendom - fortjeneste ved salg - pristalsregulering - parcelhusreglen18-12-0211-09-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.671.ØLRFiktive containere - suspension af ansættelsesfrist18-12-0204-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.670.VLRMineralolie- og CO2 afgiftsgodtgørelse - rengøring af containere18-12-0202-12-02Afgifter Dom
SKM2002.669.VLRLærer - fradrag befordring og kursusudgifter - videreuddannelse eller efteruddannelse18-12-0226-11-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.668.VLRKommanditanparter - resultatopgørelse18-12-0204-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.667.ØLRKonkurs - indskud på ratepension - omstødelse18-12-0229-05-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.666.VLRStraffesag - skattesvig - afskrivninger på fiktive køb - passivitet18-12-0226-11-02Straf Dom
SKM2002.665.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser - manglende momsangivelser18-12-0225-11-02Straf Dom
SKM2002.664.LSREfteropkrævning af moms - engelsk selskab, der har drevet momspligtig uregistreret virksomhed i Danmark - registreringspligt - kompetence17-12-0213-11-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.663.LSRMomspligt - rådgivningsydelser fra engelsk selskab - leveringssted17-12-0230-10-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.662.LSRFradrag for moms - virksomhed med udlejning af musik- og dansestudie samt værelser evt. med forplejning17-12-0201-11-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.661.LRReduktion af antal køberetter ved anvendelse af vækstfondsmodellen17-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.660.LRAktieløn - køberet eller udlodning af aktier17-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.659.LRSambeskatning af selskaber - datterselskaber i Tyskland og USA - kapitalforhøjelse uden aktieemission17-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.658.LRAktieløn - annullering af køberetter - supplerende tegningsretter17-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.657.LSROphør af erhvervsmæssig virksomhed - andelsboligforenings sidste lejemål overgået fra erhvervsmæssig til skattefri anvendelse17-12-0225-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.656.LSROverskud ved teatervirksomhed - tilskud - erhvervsmæssig indkomst17-12-0213-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.655.LSROverdragelse af virksomhed - knowhow - værdiansættelse17-12-0214-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.654.LSRDriftsomkostninger - fradrag for underskud - forsøgs- og forskingsudgifter - bopæl i Schweitz - fast driftssted - værdi af aktiver ved tilbageflytning til Danmark17-12-0214-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.653.LSRBetalingsforpligtelse - sekundær justering - anmodning om genoptagelse17-12-0228-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.652.LSRUnderskud af virksomhed - kommanditist - fradrag - renter16-12-0219-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.651.LSRErstatning ydet af revisors forsikringsselskab for fejlrådgivning - skattebetaling af et påtænkt salg af fast ejendom16-12-0202-12-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.650.LSRArvet ejendom solgt efter skæringsdato i dødsbo16-12-0227-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.649.LSRBefordringsfradrag - politibetjent under uddannelse - bopæl16-12-0215-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.648.LSRBegrænset skattepligt i 11 dage - konkret helårsindkomst afviger fra omregnet helårsindkomst16-12-0201-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.647.LSRStraksfradrag - landbrug - tilbygning eller nybygning af stald - gyllebeholder16-12-0207-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.646.LSREDB-software - straksafskrivning - byggesæt - spilleautomater16-12-0227-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.645.LSRTidspunkt for indeholdelse af A-skat i forbindelse med ferie - ferieløn på baggrund af hele foregående års indtjening16-12-0225-11-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.644.LSRSkattefri anpartsombytning - afslag på tilladelse16-12-0225-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.643.LSRChokolade- og sukkervarer mm. - dækningsafgift - peanutsringe med jordnøddemasse/pasta13-12-0226-11-02Afgifter Kendelse
SKM2002.642.LSROlie- og CO2-afgift - godtgørelse - import og opdræt af akvariefisk til engrossalg13-12-0213-11-02Afgifter Kendelse
SKM2002.641.ØLRTold - EU's præferenceaftale med Polen - metervarer genindført - oprindelseskriterier13-12-0203-12-02Told Dom
SKM2002.640.VLRVirksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning - uberettiget anvendelse13-12-0222-11-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.639.ØLRErhvervsindkomst - udlån - bevis11-12-0226-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.638.BRAmbi - tilbagebetaling - import ctr. produktion11-12-0230-10-02Afgifter Dom
SKM2002.637.HRAmbi - tilbagebetalingskrav forældet11-12-0223-10-02Afgifter Dom
SKM2002.636.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - urigtige og manglende momsangivelser11-12-0203-10-02Straf Dom
SKM2002.635.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet11-12-0224-09-02Straf Dom
SKM2002.634.VLRStraffesag - skattesvig - frifindelse - utilstrækkeligt bevis for udeholdte indtægter11-12-0211-09-02Straf Dom
SKM2002.633.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - udgift til barnepige11-12-0205-09-02Straf Dom
SKM2002.632.VLRStraffesag - smugleri - tilbageholdelse af bil anvendt til smugleri11-12-0212-08-02Straf Dom
SKM2002.631.VLRStraffesag - momssvig - handel med "grå fisk"11-12-0206-08-02Straf Dom
SKM2002.630.VLRStraffesag - unddragelse af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - nægtelse af registrering - frifindelse for momsforholdet11-12-0224-04-02Straf Dom
SKM2002.629.LRKørsel i firmabil mellem hjem og arbejde10-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.628.LRBindende forhåndsbesked - CFC-beskatning10-12-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.627.VLRMaskeret udbytte - betaling af aktieafgift - apportindskud - interessefællesskab10-12-0228-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.626.HRAfskrivning - klaver - formodning om privat benyttelse10-12-0229-11-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.625.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode10-12-0228-11-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.624.VLRUdlejningsejendom - støtte byfornyelseslov - fradrag vedligeholdelsesudgifter10-12-0202-12-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.623.VLRHektarstøtte ved køb - selvstændigt formueaktiv - contra driftsomkostning, fordring, afskrivningsret, del af fast ejendom10-12-0212-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.622.ØLRForventningsprincip - erstatning - éngangsbeløb - tilkendegivelse09-12-0218-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.621.ØLRMaskeret udlodning - tab på debitorer - udlån09-12-0225-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.620.EFDFusionsdirektivet - skattefri tilførsel af aktiver - gren af virksomhed09-12-0215-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.619.HRStraffesag - skatte- og momssvig - ubetinget tillægsbøde05-12-0218-11-02Straf Dom
SKM2002.618.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - bruttoavance - privatforbrug02-12-0218-11-02Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.617.ØLRBådudlejningsvirksomhed - underskud02-12-0214-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.616.ØLRFrivillig afdragsordning - lønindeholdelse - husstandsindkomst - rådighedsbeløb - ny gæld stiftet02-12-0208-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.615.ØLRBoafgiftsloven - tillægsboafgift - fælles bopæl02-12-0203-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.614.ØLRHenstand - sikkerhedstillelse i form af goodwill29-11-0207-12-01Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.613.HRErstatningsansvar - de kommunale skattemyndigheder - skønsmæssig forhøjelse og efterfølgende nedsættelse - inddragelse af hyrevognsbevilling28-11-0209-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.612.DEPKommentar - forlig - værdi af fri bil - konkret bevisvurdering28-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kommentar
SKM2002.611.HRAktier - anskaffelsessum - forældelse27-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning  
SKM2002.610.ØLRBegrænset skattepligt ctr dobbeltbeskatning - arbejde i Danmark - bopæl i England27-11-0213-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.609.LRKompetence udlægges - værdiansættelse af goodwill - værdiansættelse af unoterede aktier og anparter27-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.608.LSRMomspligt - intim massageklinik25-11-0230-10-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.607.LSRMomspligt - kommunalt tilskud - anlæg af tilkørselsvej til golfbane25-11-0230-10-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.606.LSRMomspligt - taxavognmand - brugt bil købt i Tyskland - iflg. faktura solgt efter særlige regler for beregning af brugtmoms - forventningsprincip25-11-0224-10-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.605.LSRMomspligt - opbevaring af bohave - momstilsvar med tilbagevirkende kraft25-11-0202-10-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.604.LSRMomspligt - briller til personale i brillekoncern - uden beregning25-11-0224-09-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.603.LSRTold- og importmoms - speditør ikke i besiddelse af fuldmagt - debitor25-11-0203-09-02Moms og lønsumsafgift + Told Kendelse
SKM2002.602.LSRMomspligt - hundecenter - udlejning af staldplads25-11-0206-08-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.601.HRErstatningsansvar - manglende afregning af A-skat og moms - modregning - AMBI25-11-0228-06-02Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.600.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2002 - Kontantomregning af overdragelsessummer21-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.599.LSRAndelsselskab - formueværdi af aktiebeholdning i 4 datterselskaber - goodwill og andre ikke bogførte aktiver20-11-0225-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.598.LSREfterskolelærere, som deltager i efterskolens måltid uden at betale vederlag - skattepligt - bagatelgrænse - bindende forhåndsbesked20-11-0206-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.597.LSRFast ejendom - næringsbeskatning - selskab med udlejning og administration af ejendomme20-11-0218-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.596.DEPAppelliste19-11-02 Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.595.LSRNegativ saldoværdi på driftsmiddelkonto . virksomhedsophør eller delsalg18-11-0228-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.594.LSREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen18-11-0228-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.593.LSRGlødelamper - længde/bredde - parabol/sokkel - afgiftssats18-11-0228-10-02Afgifter Kendelse
SKM2002.592.LSRBefordring - fradrag for udgifter til egen båd til brug for transport mellem hjem og arbejde - øboer18-11-0201-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.591.LSRLønsumsafgift - anmodning om tilbagebetaling - museum - offentlige tilskud18-11-0231-10-02Afgifter + Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.590.LSRSkattefri ophørsspaltning - tilladelse på særlige vilkår18-11-0231-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.589.LSRStraksfradrag - tilbygning ctr. nybygning15-11-0201-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.588.LSRFinansiel leasing - overdragelse af rettigheder og forpligtelser til finansieringsselskaber - ejendomsret15-11-0202-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.587.LSRAndelsboligforening - byfornyelsestilskud - udlejningsindtægt - udgiftsfordeling15-11-0203-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.586.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift - auktionsskøde - utinglyst mellemliggende handel - ikke samtykke på det endelige skøde15-11-0204-10-02Afgifter Kendelse
SKM2002.585.LSRA-skat mv. - fri bil - beregningsgrundlag - overdragelse mellem 2 selskaber - hovedanpartshaver/direktør15-11-0208-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.584.LSRAnsættelsesfrist overskredet - ugyldighed15-11-0210-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.583.LSRInvesteringsfondsmidler henlagt i 1988 - anmodning om efterbeskatning af ikke udnyttede henlæggelser i 1994 - efterbeskattet i 2002 - forældelse15-11-0215-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.582.LSRKoncernforhold - genbeskatning af underskud - nyt moderselskab - bindende forhåndsbesked15-11-0215-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.581.LSRLejeindtægt - blandet ejendom uden ejerboligfordeling14-11-0227-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.580.LSRFond - fradrag for uddeling af nettokursgevinster - tidspunkt for retlig forpligtelse14-11-0227-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.579.LSRSkattefri aktieombytning - afslag på tilladelse14-11-0220-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.578.LSRMinoritetsaktiepost - kursværdi på anparter 19. maj 1993 - syn og skøn - genoptagelse - bindende forhåndsbesked14-11-0209-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.577.LSRFormalitetsspørgsmål - skattestraffesager - suspension af ansættelsesfrist14-11-0203-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Kendelse
SKM2002.576.LSRVærdi af fri sommerbolig - hovedanpartshaver14-11-0203-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.575.LSRTinglysningsafgift for pantebrev oprettet i marts 2000 til afløsning af ubenyttet pantebrev oprettet og afgiftsberigtiget i 1999,14-11-0213-08-02Afgifter Kendelse
SKM2002.574.LSRStormskadeerstatning for ejendom med tilhørende bygninger og genopførelse heraf - afskrivning og ejendomsavance14-11-0206-08-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.573.LSRLempelsesberettiget indkomst - professionel golfspiller - sponsorindtægter14-11-0214-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.572.TSSKonsolideringsfradraget for indkomståret 2003 - foreninger14-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.571.HRMedarbejderaktier - favørkurs - selskabets kurstab14-11-0213-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.570.TSSHFC-afgift - varmepumper - køletørrere - airconditionanlæg - mælkekøleanlæg14-11-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.569.ØLREkstraordinær genoptagelse - renteudgifter14-11-0206-11-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.568.ØLRAktieavancebeskatning - kapitaludvidelse og nedsættelse - FIFO-princippet - aktie-for-aktie-metoden13-11-0204-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.567.VLRKommanditist - tab som følge af kautionsforpligtelse - fradragskonto - regres 13-11-0218-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.566.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - enfamilieshus ændret karakter til erhvervsejendom12-11-02 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.565.LREjendomsavancebeskatning - delsalg - anskaffelsessum for ejendom erhvervet før 1. maj 1993 - halvdelsreglen12-11-02 Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.564.VLRTold- og importafgifter - hæftelse for 3.mand - udlæg12-11-0222-02-02Told + Inddrivelse Kendelse
SKM2002.563.VLRSpørgsmål om fradrag for bod - overtrædelse af konkurrenceklausul12-11-0230-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.562.ØLRAdvokat- og revisoromkostninger - selskabsstiftelse - holdingselskab12-11-0228-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.561.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende ctr. lønmodtager - discjockey - forventningsprincip11-11-0225-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.560.HREftergivelse af morarenter11-11-0225-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.559.TSSHFC-afgift - varmepumper - køletørrere - airconditionanlæg - mælkekøleanlæg08-11-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.558.HRSelskabstømning - negativ driftsmiddelsaldo - bruttoafregning07-11-0227-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.557.ØLRSelskabstømning - mellemformsafregning - bankansvar07-11-0207-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.556.VLRSelskabstømning - bruttoafregning - almindeligt erstatningsansvar - ansvarsfordeling07-11-0201-05-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.555.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - bank - regresfordeling - egen skyld07-11-0208-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.554.HRArrest for skattekrav - torterstatning - sagsomkostninger07-11-0214-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.553.LRVærdiansættelse af unoteret selskab04-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.552.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 200201-11-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.551.VLRUdlandslempelse - FN-politistyrke i Ex-jugoslavien - kollektiv aftale01-11-0216-04-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.550.ØLRRepræsentations- ctr. reklameudgift - gaver til kunder og forretningsforbindelser - driftstab01-11-0229-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.549.ØLRAfskrivning - klaver - formodning for privat benyttelse01-11-0217-12-01Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.548.HRBeskikket advokat - erstatningsansvar - gæld oparbejdet i betalingsstandsningsperiode01-11-0216-10-02Inddrivelse Dom
SKM2002.547.HRUdlejning af ejerlejlighed til datter - fikseret lejeindtægt31-10-0229-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.546.TSSAktieombytning - afståelse af driftselskabsaktier til medarbejder ved en køberetsaftale31-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2002.545.LRPræmieafløsning af livrente31-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.544.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - restaurationsvirksomhed - frifindelse31-10-0225-06-02Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Dom
SKM2002.543.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzeria31-10-0213-06-02Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Dom
SKM2002.542.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzeria31-10-0212-06-02Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Dom
SKM2002.541.VLRStraffedom - skattesvig - for lavt selvangivet indkomst - varelagernedskrivninger31-10-0204-06-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf Dom
SKM2002.540.LRVærdiansættelse af warrants - valg af metode - Black-Scholes modellen31-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.539.LRBeskatning af helårsbolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 330-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.538.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - Virksomhedsordning - Finansielle aktiver - Udlejning af stuehus30-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.537.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - Interessentskab - Landbrugsejendom - Udstykning til erhvervsformål uden landbrugspligt - Udlejningsvirksomhed30-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.536.LRBeskatning af feriebolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 5.29-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.535.HRReception - repræsentation - reklame - jubilæum og lokaleudvidelse29-10-0221-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.534.VLRStudierejse til U.S.A - generel karakter - turistmæssigt islæt29-10-0218-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.533.TSSSmøreolieafgift mv.29-10-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.532.LROmdannelse af virksomhedsandele i.h.t. tonnageskattelovens § 5, stk. 328-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.531.HRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - pengeoverførsler28-10-0221-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.530.VLREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - skønsmands vurdering28-10-0215-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.529.VLRHandel mellem interesseforbundne parter - anpartskapital24-10-0227-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.528.HREjendomsvurdering - kommune - særlig retlig interesse i prøvelse21-10-0215-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.527.ØLRVirksomhedsskatteordningen21-10-0223-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.526.HRMaksimeringsreglen - sambeskatning18-10-0209-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.525.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - arbejdsgiverens pligt til at kontrollere antal kilometer - lovhjemmel18-10-0207-10-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.524.VLRBygningsafskrivninger - forventningsprincippet18-10-0218-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.523.ØLRSkatteankenævnsklage - afvist af Landsskatteretten17-10-0227-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.522.ØLRBefordringsfradrag - kørsel mellem hjem og arbejde - ekstraordinær lang afstand - bevisbyrde - brændstofforbrug16-10-0220-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.521.BRSimple konkurskrav - Skifterettens prøvelsesret16-10-0203-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse Dom
SKM2002.520.VLRAktietab - ejendomsret - pantsætning - afståelse15-10-0226-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.519.HREjendomsavancebeskatning - salg af landbrugsareal anvendt til fritidsformål - ikke vurderet træhus - sommerhusreglen15-10-0208-10-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.518.HRCigaretafgifter - importmoms - hæftelse15-10-0207-10-02Afgifter + Told Dom
SKM2002.517.VLRTab på debitor - maskeret udlodning15-10-0224-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.516.LSRMomsfritagelse - ansøgning fra forening vedrørende afholdelse af en friluftskoncert14-10-0219-09-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.515.LSRMomspligt - konkursbo - bistand med underhåndssalg af ejendomme fra marginalpanthaver14-10-0219-09-02Moms og lønsumsafgift Kendelse
SKM2002.514.TSSSkattefri aktieombytning - negativ egenkapital - dobbelt aktieombytning14-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2002.513.LROpgørelse af kommanditists lempelsesberettigede udenlandske indkomst11-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.512.LSREmballageafgift - plastposer til affald - snørelukning11-10-0226-09-02Afgifter Kendelse
SKM2002.511.LSRRegistreringsafgift - prøvekørsel til brug for undersøgelse af ny model11-10-0226-09-02Afgifter Kendelse
SKM2002.510.LSRRegistreringsafgift - handicapbus - 3 hjulet el-scooter anset for kørestol11-10-0226-09-02Afgifter Kendelse
SKM2002.509.VLRGoodwill - værdipapirshandel - udlodning - skatteforbehold11-10-0225-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.508.ØLRHøringsfrist - goodwill - forpagtningskontrakt - tilskud11-10-0206-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.507.ØLRAmbi - tilbagebetaling - overvæltning - fralæggelse af berigelse11-10-0208-05-02Afgifter Dom
SKM2002.506.ØLRAmbi - erstatningskrav11-10-0218-04-02Afgifter Dom
SKM2002.505.TSSBeskatning af sømænd på kursus i land10-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.504.TSSMomsfritagelse for velgørende arrangementer10-10-02 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2002.503.LSRPensionsafkastbeskatning - realiserede og urealiserede kursgevinster - private pensionsordninger - bosiddende i Frankrig10-10-0219-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.502.LSRLandbrug - plantning af læhegn - fradrag10-10-0217-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.501.LSRAfskrivning på garager tilknyttet beboelsesejendom10-10-0212-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.500.LSRFradrag for befordring og dobbelt husførelse - officersgrunduddannelse - Flyvevåbnets Officersskole10-10-0228-06-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.499.LSRParcelhusreglen - salg af 2 parceller med og uden bebyggelse10-10-0208-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.498.LSREjendoms- og grundværdi - DSB/Banestyrelsen - fabrik med produktion af sveller til jernbanenettet10-10-0222-08-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.497.LSRLandbrug - sameje - 2 ejendomme - lejeværdi10-10-0212-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.496.LSRLandbrug - delsalg - avanceopørelse10-10-0215-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.495.LSRGodtgørelse af energiafgift - dele af fremstillingsproces for pigment - tung proces10-10-0230-05-02Afgifter Kendelse
SKM2002.494.LSRAfskrivning på bygning - rejsebureauvirksomhed - undtagelsesbestemmelsen om kontorer10-10-0210-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.493.LSRDriftsudgifter - rykkergebyrer10-10-0219-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.492.LSRGodtgørelse for elektricitet - serviceselskab, der varetager kommunal gadebelysning mv.10-10-0219-06-02Afgifter Kendelse
SKM2002.491.ØLRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - pizzeria09-10-0216-09-02Moms og lønsumsafgift + Kontrol og revision Dom
SKM2002.490.ØLRToldpræference - EU og Schweiz - dokumentation09-10-0227-05-02Told + Inddrivelse Dom
SKM2002.489.BRKonkurs - omstødelse - betalingsmønster09-10-0221-02-02Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2002.488.BRKonkurs - omstødelse - betalinger09-10-0208-01-02Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse Dom
SKM2002.487.HRRejseudgifter - standardfradrag - hovedaktionær - bevisbyrde08-10-0212-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.486.VLRMaskeret udlodning - bevisbetydning af straffedomme - trippelbeskatning08-10-0209-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.485.HRGodskrivning af A-skat07-10-0213-08-02Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.484.HRDriftsmiddelsaldo - successiv afhændelse07-10-0220-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.483.ØLRSelskabstømning - præklusion - pengeinstituts erstatningsansvar og regres03-10-0222-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.482.HRSelskabstømning - hæftelsesansvar03-10-0212-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.481.VLRSelskabstømning - boomkostninger - konkursorden03-10-0208-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.480.VLRSelskabstømning - renter - omkostninger - objektiv hæftelse03-10-0208-03-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.479.VLRSelskabstømning - hæftelsesansvar - forældelse03-10-0228-02-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.478.VLRSelskabstømning - hæftelsesansvar - regres fordeling03-10-0212-02-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.477.VLRSelskabstømning - minoritetsaktionær - præklusion03-10-0208-02-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.476.VLRSelskabstømning - bestyrelsesmedlems ansvar - opgørelse af sælgers berigelse03-10-0207-02-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.475.ØLRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - sikring af skattekrav03-10-0216-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.474.VLRSelskabstømning - deponering af skattebeløbet03-10-0216-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse Dom
SKM2002.473.LRNæring med aktier - afsmitning02-10-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.472.ØLROverkursarrangement - renteomlægning - B01-10-0230-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.471.ØLROverkursarrangement - renteomlægning - A01-10-0230-08-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.470.ØLRSelvstændig erhvervsdrivende ctr. lønmodtager - strenge til musikinstrumenter - hæftelse - A-skat m.v.27-09-0211-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.469.VLRSelvstændig erhvervsvirksomhed ctr. lønmodtagerforhold - pelsning af mink - hæftelse - indeholdelse af A-skat m.v.27-09-0206-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.468.LREfterfølgende ændring af skattemæssige afskrivninger26-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2002.467.TSSDispensation i medfør af pensionsbeskatningslovens § 19 E26-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.466.ØLRSalg af grund - hovedaktionær - fastsættelse af handelsværdi26-09-0205-09-02Skat Dom
SKM2002.465.ØLRMineralolieafgift - selvbetjeningssalg - fyringsolie og petroleum - tankstationers standere26-09-0211-09-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.464.TSSArbejdsmarkedsbidrag - arbejdsgiver uden hjemting i Danmark - løn og indbetalinger til pensionsordning - vedrørende SKM2002.390.LSR26-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.463.LRLegater/stipendier tildelt ph.d-stipendiater af deres udenlandske institutioner26-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.462.TSSDispensation til anvendelse af realisationsprincip for finansielle kontrakter24-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2002.461.LRMedarbejderaktieordning - erhvervelse af aktier til kurs indre værdi og afståelse til kurs indre værdi ved fratræden - aktionæroverenskomst24-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.460.TSS7-månedersrenten efter pensionsafkastbeskatningsloven23-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.459.LRSambeskatning mellem moder- og datterselskab i forbindelse med en skattefri ophørsspaltning23-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.458.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - nægtet registrering - stråmandsvirksomhed20-09-0230-05-02Skat Dom
SKM2002.457.VLRStraffesag - skattesvig - undladt at selvangive lejeindtægter20-09-0229-05-02Skat Dom
SKM2002.456.ØLRStraffesag - smugleri af særlig grov karakter20-09-0217-05-02Skat Dom
SKM2002.455.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - selvanmeldelse - dolus eventualis20-09-0222-01-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.454.LRFraflytning til Frankrig - beskatning af "opsparet løn"19-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.453.ØLRBegrænsning af syns- og skønstema - bilag vedr. bådchartervirksomhed19-09-0224-06-02Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.452.HRMaskeret udlodning - sikkerhedsstillelse - søsterselskab19-09-0224-05-02Skat Dom
SKM2002.451.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag18-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Bindende forhåndsbesked
SKM2002.450.TSSFri telefon 200218-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.449.TSSOvergangsbeskatning efter selskabsskattelovens § 5B18-09-02 Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning Meddelelse
SKM2002.448.TSSDen momsmæssige behandling af salg af andelsbeviser i kartoffelmelsfabrikker17-09-02 Moms og lønsumsafgift Meddelelse
SKM2002.447.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug16-09-0226-08-02Skat Dom
SKM2002.446.VLRTravhestehold i Sverige - erhvervsmæssig virksomhed - hobby - underskud16-09-0222-08-02Skat Dom
SKM2002.445.VLRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - reparation og salg af biler16-09-0215-08-02Skat Dom
SKM2002.444.ØLRUudnyttet underskud og personfradrag - overskud af ejendom - renter13-09-0216-08-02Skat Dom
SKM2002.443.HRKrav - udenlandsk cigaretafgift - gensidig bistand ved inddrivelse13-09-0219-06-02Afgifter Kendelse
SKM2002.442.ØLRAgterskrivelse - udlægsforretning - B-post13-09-0214-05-02Skat + Kontrol; inddrivelse; straf og regnskab Kendelse
SKM2002.441.BRUdlæg - fremgangsmåde ved subsidiær udlægsforretning13-09-0225-03-02Skat + Kontrol; inddrivelse; straf og regnskab Kendelse
SKM2002.440.DEPKommentar - bekræftende genmæle - repræsentation - sponsorkontrakt - fodboldklub11-09-02 Skat Kommentar
SKM2002.439.TSSAfslag på anvendelse af realisationsprincip for finansielle kontrakter10-09-02 Skat Afgørelse
SKM2002.438.TSSFradrag for rejseudgifter til kost ved udlejning af sædvanlig bopæl i Danmark under udstationering i udlandet10-09-02 Skat Meddelelse
SKM2002.437.LSRUnderskud ved virksomheder - samlever med fleksjob ansat til at drive en af virksomhederne09-09-0202-08-02Skat + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Kendelse
SKM2002.436.LSRLån optaget hos mindreårig datter - fradrag for renteudgifter09-09-0216-08-02Skat Kendelse
SKM2002.435.LSRInteresseforbundne selskaber - betalingskorrektion - fikseret renteudgift - tilskud fra hovedaktionær09-09-0215-08-02Skat Kendelse
SKM2002.434.LSRRoyalty - koncernforhold - transfer pricing - armslængdeprincip09-09-0213-08-02Skat Kendelse
SKM2002.433.LSRAndelsboligforening - delvis ophør af erhvervsmæssig virksomhed - fordeling af forbedringsudgifter - 25 %-reglen06-09-0213-08-02Skat Kendelse
SKM2002.432.LSRVedligeholdelsesudgifter - forretningsejendom med klinik og butik - skatteankenævn påkendt mere end omfattet af klagen06-09-0213-08-02Skat Kendelse
SKM2002.431.LSRTofamilieshus ejet i sameje - overskud af ejendom06-09-0213-08-02Skat Kendelse
SKM2002.430.LSRLegat - rentenydelsesforpligtelse - vedtægtsmæssige uddelinger06-09-0207-08-02Skat Kendelse
SKM2002.429.LSROvertrædelse af konkurrenceklausul - konventionalbod - advokatomkostninger06-09-0222-07-02Skat Kendelse
SKM2002.428.LSRSkattefri anpartsombygning - afslag på tilladelse05-09-0220-06-02Skat Kendelse
SKM2002.427.LSREfteropkrævning af teafgift - importeret te tilsat smagsstoffer05-09-0217-07-02Skat Kendelse
SKM2002.426.LSRAfskrivning - anpartsselskab - udlejningsaktiviteter05-09-0217-07-02Skat Kendelse
SKM2002.425.LSRTinglysningsafgift - 2 allonger oprettet samme dag - ejerpantebreve med pant i samme ejendom05-09-0217-07-02Skat Kendelse
SKM2002.424.LSRMaskeret udbytte - regnskabstilsidesættelse - eneanpartshaver05-09-0217-07-02Skat Kendelse
SKM2002.423.LSRRegistreringsafgift - genopbygning af skadet motorcykel - ikke dækket af forsikringsselskab - skadesforsikring05-09-0210-07-02Skat Kendelse
SKM2002.422.LSRLandbrug - ekspropriationserstatning - levende hegn05-09-0204-07-02Skat Kendelse
SKM2002.421.LSRAndelsboligforening - byfornyelsestilskud - erhvervsmæssig andel af fællesudgifter05-09-0219-06-02Skat Kendelse
SKM2002.420.LSRIndretning af lejede lokaler - afskrivning - interessefællesskab05-09-0204-06-02Skat Kendelse
SKM2002.419.LSRBoliginteressentskab - afståelse af ejerandel05-09-0203-06-02Skat Kendelse
SKM2002.418.LSRAndelsboligforening - fordeling af fællesudgifter - erhvervs/ikke erhvervsmæssig virksomhed05-09-0204-07-02Skat Kendelse
SKM2002.417.ØLRUgyldighed - manglende agterskrivelse - periodisering - overskudsandel28-08-0228-06-02Skat Dom
SKM2002.416.VLRSalgsmoms bus - rute- og fragtkørsel mv - delvis fradragsret28-08-0227-06-02Skat Dom
SKM2002.415.ØLRRegistreringsafgift - omvurdering - forkert kilometerstand28-08-0220-06-02Skat Dom
SKM2002.414.ØLRAfvisning - overskridelse af frist for sagsanlæg28-08-0224-05-02Skat Dom
SKM2002.413.VLRTold- og importmoms - toldværdi - A og B faktura - indkøbsprovision - underagenter20-08-0207-06-02Afgifter Dom
SKM2002.412.ØLRLønindholdelse - social pension - A-skat20-08-0202-08-02Skat Dom
SKM2002.411.VLRErstatning - manglende betaling af A-skat - advokatansvar - ledelsesansvar - stille betalingsstandsning20-08-0221-06-02Skat Dom
SKM2002.410.LRKlage over nægtet sambeskatning15-08-02 Skat Afgørelse
SKM2002.409.LRAnmodning om fornyet sambeskatning14-08-02 Skat Afgørelse
SKM2002.408.TSSForeningsblade og magasiner13-08-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.407.TSSOphørsspaltning - separation - ikke fastsættelse af særlige vilkår06-08-02 Skat Afgørelse
SKM2002.406.LSRFradrag for moms af omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med omstrukturering af virksomhed05-08-0226-06-02Afgifter Kendelse
SKM2002.405.TSSFradrag for virksomheders spisefaciliteter02-08-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.404.TSSDen momsmæssige behandling af samarbejder mellem meninghedsråd om drift af kirkegårde26-07-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.403.LRAnmodning om omgørelse af aktier overdraget ved gave fra forældre til deres børn26-07-02 Skat Bindende forhåndsbesked
SKM2002.402.LRBeskatning af låntagers avance ved aktielån samt andre spørgsmål vedrørende aktielån25-07-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.401.TSSMomsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl.12-07-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.400.VLRErhvervsdrivende fond - fast ejendom - vedligeholdelsesudgifter - delvis fradragsret - fradragspct efter etageareal - beliggenhed i forhold til virksomhed12-07-0224-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.399.VLRBeskatningstidspunkt ved salg af aktier - udnyttelse af salgs- og køberet12-07-0228-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.398.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2002 - Kontantomregning af overdragelsessummer12-07-02 Skat Meddelelse
SKM2002.397.ØLRSalg fast ejendom - næring - beskatning af beløb hævet på kreditkort12-07-0228-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.396.ØLRHjemmeservicevirksomhed - selskab under stiftelse - beskatning hos stifter - ej fiktive eller falske fakturaer12-07-0228-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.395.HRBådudlejningsvirksomhed - ej fradrag for underskud - ej erhvervsmæssig - retlig vurdering - ikke skøn12-07-0220-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.394.ØLRRenteudgifter - ej fradrag for renteudgifter - ej forretningsmæssig og økonomisk realitet - skattearrangement12-07-0218-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.393.VLRLønsumsafgift - afgiftspligt - konkret modydelse - driftstilskud12-07-0218-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.392.VLROmbygning - byggeri for egen ktr. fremmed regning - påbegyndelsestidspunktet - bindende overtagelsesaftaler12-07-0230-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.391.LSREjerpantebrev oprettet før 1. januar 2000 anset for tinglysningspligtigt efter nye regler11-07-0214-06-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.390.LSRArbejdsmarkedsbidrag - arbejdsgiver uden hjemting i Danmark - løn og indbetalinger til pensionsordning11-07-0219-06-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.389.LSRInvestering i erhvervsejendom i England - interessent - afskrivning mv.11-07-0219-06-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.388.LSRKøbesum for fast ejendom i Tyskland berigtiget ved påtagelse af løbende ydelse10-07-0206-06-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.387.LSREjendomsværdiskat - en eller to boliger - nedslag10-07-0212-06-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.386.LSRKomplementarselskab uden ejerandel i kommanditselskab - genvundne afskrivninger - varelagernedskrivning mv.10-07-0213-06-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.385.DEPSalg af virksomhed - beregning af goodwill10-07-02 SKAT internt Kommentar
SKM2002.384.LSROverdragelse af virksomhed inkl. fast ejendom - succession - overdragelsestidspunkt09-07-0229-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.383.LSROpførelse af bygning med skattepligtigt tilskud - retserhvervelsestidspunkt - straksafskrivning09-07-0230-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.382.LSRDriftsmidler - straksafskrivning - markredskaber mv.09-07-0230-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.381.LSRLandbrugsejendom afstået før salg af mælkekvote - avanceopgørelse - kursfastsættelse af inkonvertibelt lån09-07-0231-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.380.LSRSamarbejds- og lejeaftale med moderselskab - skattepligtigt tilskud - goodwill09-07-0215-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.379.LSRDriftsomkostninger - erstatning og sagsomkostninger vedr. retssag om varemærker09-07-0208-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.378.LSRDriftsudgift - nedtagning af lavtryksdampanlæg og opsætning af nyt fjernvarmeanlæg09-07-0217-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.377.LSRVindmøllelaug etableret som interessentskab - moms vedrørende salg af interessentskabsandele09-07-0224-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.376.LSREfteropkrævning af told og afgifter - mundtlig tilkendegivelse vedr. tarifering09-07-0209-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.375.LSREfteropkrævning af told og moms - varer forarbejdet i Ungarn - manglende bevilling til passiv forædling - Kommissionsforelæggelse09-07-0208-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.374.LSRMomstilsvar og godtgørelse af el-afgift - Oversættelsesvirksomhed beliggende i indskudt etage med mure i 1/3 højde i ejers nyopførte ejendom - anskaffelse af varebil - driftsudgifter09-07-0213-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.373.LSRGodtgørelse af olie- og kuldioxidafgift - opvarmning af springrum på tyrestation09-07-0215-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.372.LSRKapitalpension - ophævelse efter invaliditet - afgiftssats08-07-0227-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.371.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse08-07-0203-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.370.LSRDødsbobeskatning - ingen livsarvinger - efterlevende ægtefælle meddelt fuldstændigt arveafkald08-07-0203-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.369.LSRFri bil til rådighed - hovedanpartshaver - periodisk beskatning på grundlag af kørebog - bindende forhåndsbesked08-07-0221-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.368.LSRKursgevinst på valutaterminskontrakt - kurssikring af købesum for ejendom i Sverige08-07-0227-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.367.LSRDødsbobeskatning - aktieindkomst i bobeskatningsperioden - grundbeløb08-07-0208-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.366.LSRStudieafgift - Master of Public Health-uddannelse - læge08-07-0219-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.365.LSRGodtgørelse af olie- og CO2-afgift - hedtvandsrenser, varmekalorifere og tørreanlæg for biler08-07-0222-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.364.LSRLempelsesberegning - kurstab og konsolideringsfradrag - fond08-07-0224-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.363.TSSFakturakrav ved sponsorater05-07-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.362.ØLRGodtgørelse af mineralolie- og CO2-afgift - forbrugskriterium - overvæltning05-07-0228-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.361.VLRRette indkomstmodtager - pro forma05-07-0214-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.360.VLRTabskonstatering på tilgodehavende - forgæves udlæg - interesseforbundne parter05-07-0213-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.359.HRGoodwill - eneforhandleraftale05-07-0222-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.358.HRUdbetaling af negativt momstilsvar - faktureringstidpunkt ikke samtidig med leverigstidpunkt05-07-0217-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.357.LSR"Grænsehandel" - koksleverancer fra tysk driftssted til danske kunder04-07-0206-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.356.LSRSponsorindtægter vedr. kapsejladsbåd - fradrag for moms - forventningsprincippet04-07-0217-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.355.LSRFrihavn - tyveri af container indeholdende cigaretter - told, afgifter og moms04-07-0226-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.354.DEPKommentar til forlig i landsretssag - tvangsauktion - lige sameje04-07-02 SKAT internt Kommentar
SKM2002.353.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - import af video- og audiobånd - overvæltning04-07-0207-03-02Skat Dom
SKM2002.352.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - ikke imødekommet - udlejningsejendom - identitet mellem udlejer og lejer04-07-0207-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.351.ØLRAmbi-tilbagebetaling - udlejningsejendomme04-07-0220-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.350.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - fiskere - delvis medhold04-07-0204-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.349.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - overvæltning - ugrundet berigelse04-07-0201-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.348.ØLRAmbi-tilbagebetalingskrav - ugrundet berigelse04-07-0226-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.347.TSSFuld omkostningsgodtgørelse, når told- og skatteforvaltningen vil ændre en kommunal ansættelse03-07-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.346.LRNæring med finansielle kontrakter02-07-02 Skat Bindende forhåndsbesked
SKM2002.345.LRVar et likvidationsprovenue omfattet af de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven02-07-02 Skat Bindende forhåndsbesked
SKM2002.344.VLRUdlejningsejendomme - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - ejendomsavance - udlejningsejendom - parcelhusreglen01-07-0211-06-02Afgifter Dom
SKM2002.343.HREjendomssalg - spørgsmål om anskaffelsestidspunkt (før ctr efter 19. maj 1993)01-07-0210-06-02Afgifter Dom
SKM2002.342.BRFogedrettens kompetence - afdragsordning - interne oplysninger01-07-0212-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.341.VLRRette indkomstmodtager28-06-0203-06-02SKAT internt Dom
SKM2002.340.ØLRTab på debitor - konstateringstidspunkt28-06-0224-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.339.ØLRSelvstændig erhvervsvirksomhed ctr lønmodtager - assurandør28-06-0224-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.338.HRKonkurs - omstødelse28-06-0213-05-02Afgifter Dom
SKM2002.337.TSSKommentar til SKM2002.88.VLR - varer og ydelser i nær tilknytning til undervisning - leveringssted for rådgivningsydelser27-06-02 SKAT internt Kommentar
SKM2002.336.TSSMomsfritagelse for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger27-06-02 Afgifter Meddelelse
SKM2002.335.VLRAfgiftsfritagelse for brændselsforbrug som medgår til elproduktion i centrale kraftvarmeværker - fordeling af kraftvarmefordelen mellem el- og varmesiden27-06-0207-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.334.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter27-06-0211-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.333.VLRStraffesag - indsmugling af særlig grov karakter - cigaretter27-06-0211-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.332.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - uregistreret momsvirksomhed27-06-0219-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.331.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - værelseslejeindtægter27-06-0214-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.330.VLRStraffesag - momssvig - urigtige momsangivelser27-06-0214-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.329.VLRStraffesag - grov skattesvig - momssvig - udeholdt omsætning - grov regnskabsuorden27-06-0206-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.328.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - undladt indbetaling af indeholdt A-skat - uregistreret virksomhed27-06-0206-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.327.VLRStraffesag - uregistreret momsvirksomhed - momssvig - skattesvig - bingospillevirksomhed27-06-0201-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.326.ØLRStraffesag - momsunddragelse - urigtige momsangivelser27-06-0222-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.325.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - virksomhedsskatteordning - landbrugsejendom - to delsalg26-06-02 Skat Bindende forhåndsbesked
SKM2002.324.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - virksomhedsskatteordning - planteavlsejendom - udlejning26-06-02 Skat Bindende forhåndsbesked
SKM2002.323.TSSReguleringstal - pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningsloven 25-06-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.322.TSSLønsumsafgift - feriepengeforpligtelser24-06-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.321.LRAfslag på omgørelsesansøgning - selskab opløst21-06-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.320.LRAndelsboligforeninger - lån til drifts- og vedligeholdelsesudgifter - beskatning af medlemmerne21-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.319.LRModerselskabs genbeskatning af datterselskabs underskud21-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.318.LRÆndring af SKM2001.526.LR - tegningsretter - fradrag19-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.317.LREarn-out vederlag til ansatte aktionærer ved afståelse - løn19-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.316.LRMedarbejderaktieordning - gratisaktier - udlodningstidspunkt19-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.315.TSSTilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i motions- og fitnesscentre18-06-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.314.TSSMomsvejledningen 2001 - bogudgaven - tilføjelse til tekstafsnit T.2.318-06-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.313.ØLRForældelse af skattekrav - 1908-loven17-06-0224-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.312.ØLRDriftstab - tab på tilgodehavende - retsbeskyttet forventning17-06-0206-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.311.VLRNedrivningsfradrag - nedrivning sket efter overdragelses- og overtagelsestidspunkt17-06-0208-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.310.HRSelskab beskattet af kapitaltilskud - goodwill betalt af moderselskab17-06-0229-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.309.ØLRVarelagernedskrivning - primo regulering - ingen regulering tidligere år - formalia14-06-0224-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.308.VLRAvanceopgørelse ved salg af bil, der både har været i og udenfor virksomhedsordningen14-06-0222-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.307.TSSEkstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstår før 1997 - dobbeltbeskatning - anden stat har beskatningsretten11-06-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.306.ØLREj godtgjort fordring - tab i fremmed valuta11-06-0225-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.305.VLRSkatteproces - frist11-06-0211-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.304.VLRInddrivelse - tredjemand betalt restance uden forbehold - indeståelsesaftale11-06-0204-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.303.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - regresopgør - køberbank11-06-0216-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.302.HRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - rådgivere - indbyrdes ansvarsfordeling - køberbanker11-06-0220-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.301.VLRSelskabstømning - almindeligt erstatningsansvar - selvfinansiering - købererklæring - regresfordeling11-06-0203-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.300.ØLRSelskabstømning - selvfinansiering - almindeligt erstatningsansvar11-06-0228-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.299.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - varetagelse af skattemyndighedernes interesse – regresfordeling11-06-0226-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.298.HRSelskabstømning - erstatningsansvar - objektiv hæftelse - regresfordeling11-06-0222-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.297.ØLRSelskabstømning - køberbanks erstatningsansvar - indbyrdes ansvarsfordeling - passivitet - ankesag11-06-0215-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.296.VLRSelskabstømning - erstatningsansvar - udnyttelse af skattegodtgørelsesordningen11-06-0213-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.295.ØLRSelskabstømning - objektivt ansvar - regresfordeling - hæftelse for rådgivere - ikke forretningskyndig sælger11-06-0202-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.294.HRSelskabstømning - bruttoafregning - sælgers ansvar - køberbanks ansvar11-06-0223-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.293.LRForskellige former for produkter til brug for rentesikring af realkreditlån10-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.292.TSSBerostillelse af krav om betaling af lønsumsafgift - medlemmer af Landsforeningen Ligeværd10-06-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.291.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - salg af landbrugsejendom - bopælskravet03-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.290.LREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - delsalg af ejendom03-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.289.LRAndelsbeskatning - indkøbsforening - associerede medlemmer ikke udlodningsberettigede03-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.288.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - ikke mulighed for dispensation fra krav på trods af alvorlig sygdom03-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.287.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A - medarbejdende ægtefælle03-06-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.286.LSRSkattearrangement - kommanditselskaber03-06-0216-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.285.TSSTilbagebetaling af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag af arbejdsgiverens bidrag til ansattes pensionsordning31-05-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.284.LSRAktieinvestering - selskab - porteføljevirksomhed29-05-0202-05-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.283.ØLRFradragsret for afregningsbilag til ikke-momsregistrerede personer29-05-0220-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.282.VLRErhvervsmæssig udgift for leje af lokaler og arealer til repræsentation28-05-0222-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.281.ØLRGenoptagelse - primoregulering af varelager - AMBI28-05-0210-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.280.HRTold - hæftelse for godsregistrerede varer24-05-0208-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.279.HRDriftsomkostninger - kattehold på landbrugsejendom24-05-0215-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.278.ØLRForsørgelseskontrakter - Pakistan24-05-0225-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.277.VLRBørnebidrag - ej fradrag for børnebidrag - separation - fælles bopæl med børnene - bevisbyrde24-05-0210-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.276.TSSStøtte ydet af Team Danmark ikke bidragspligtigt efter arbejdsmarkedsfondsloven23-05-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.275.VLREmballageafgift - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte flasker til genpåfyldning - condictio indebiti - bevisbyrde23-05-0219-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.274.ØLRLandbrugsejendom - delsalg - genanbringelse i restejendom23-05-0208-05-02SKAT internt Dom
SKM2002.273.VLRBeskatning af fri bil - virksomhedsskatteordningen - kørsel mellem hjem og virksomhed - tilkaldevagt - ej ført kørselsregnskab - bevisbyrde23-05-0217-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.272.ØLRGrundværdiansættelse - ej hensyn til lovbestemmelser om salgsforbud og ejendoms overgang til staten23-05-0225-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.271.ØLRRentefradrag ved insolvens - ægtefælles gældsovertagelse ikke anset for betaling23-05-0222-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.270.VLRFri bil og vedligeholdelse/forbedring af antenneanlæg - ej beskatning af fri bil - kørsel i varebil mellem hjem og udlejningsejendom ikke privat - transport af værktøj og materiel23-05-0208-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.269.LRGavegiver kan opretholde sin fradragsret efter ligningsloven § 12, stk. 1-3, såfremt en eksisterende kontrakt ved en påtegning herom forlænges, så den fortsætter og løber i gavegivers resterende levetid22-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.268.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning- pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Industrivirksomhed22-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.267.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Landbrugsejendom22-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.266.LRSelvstændigt erhvervsdrivendes fradrag for indskud på pensionsordning- pensionsbeskatningslovens § 15 A. - Dyrlægepraksis22-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.265.ØLREjendomsavance - salg til bror - aftalt salgspris tilsidesat - gave22-05-0216-04-02SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning + Salg Dom
SKM2002.264.ØLRMomspligt - statstilskud til hjemmeservice22-05-0227-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.263.TSSMoms for kunstnere - moms af udstillingsvederlag21-05-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.262.TSSKursansættelse af private pantebreve, kontantomregning af overdragelsessummer 2. kvartal 200217-05-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.261.LRGenbeskatning af underskud - fusion af udenlandske datterselskaber16-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.260.LRGenbeskatning af underskud - overdragelse af virksomhed16-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.259.TSSGrænsegængere efter KSL § 5-D - skatteberegning og helårsomregning16-05-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.258.HRBegrænsning af underskudsfremførsel14-05-0211-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.257.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzarestaurant14-05-0213-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.256.ØLRStraffesag - momssvig - handel med finguld14-05-0206-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.255.LREn direktør for et pengeinstitut, der har fri bil til rådighed, skulle alene beskattes af den dyreste bil, som han har til sin rådighed i en kalendermåned, uanset at han får mulighed for at vælge en anden bil fra pengeinstituttets bilpark02-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.254.LREfterskolelærere, som deltager i efterskolens måltider uden at betale vederlag herfor, er skattepligtige af værdien af måltiderne, og værdien af godet er ikke omfattet af bagatelgrænsen02-05-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.252.LRSkattepligt ved erhvervelse af helårsbolig i Danmark30-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.251.LRPrivat kørsel i værkstedsvogn skulle ikke beskattes, når kørslen sker uden afvigelser fra den erhvervsbetingede kørselsrute29-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.250.VLRVærdi af egen bolig i udlejningsejendom29-04-0213-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.249.HRKøb af obligationer for lånte midler - opgørelse af resultat for arrangementet29-04-0204-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.248.DEPAppelliste25-04-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.247.LSR"Grænsehandel" - storindkøb af øl og vin til eget og venners forbrug25-04-0203-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.246.LSRFikseret rente af mellemregningskonto - tilskud fra hovedanpartshaver25-04-0204-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.245.LSRInvesteringsfondsmidler - arbejdstidskrav - virksomhedsophør - forlods afskrivning25-04-0205-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.244.LSRLandbrugsejendom - avanceopgørelse ved delsalg25-04-0208-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.243.LSRSU-legat til studium i England - skattepligt - beskatningsret25-04-0208-04-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.242.LRSambeskatning - udenlandsk registreret selskab - koncernintern overdragelse25-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.241.LSRAfskrivning på småaktiver - jernplader til udlejning - en ellere flere enheder25-04-0225-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.240.LSRUgyldighedsindsigelse - tab på aktier - fremførselsberettiget25-04-0219-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.239.LSRVederlag til forsikringsformidlere - lønsumsafgift - A-skat25-04-0220-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.238.LSRErstatning - ophævelse af franchisekontrakt24-04-0214-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.237.LSRFond i Liechtenstein - midler overført til Danmark - forældelse24-04-0214-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.236.LSRLandbrugsejendom - afskrivningsgrundlag - ny beregning - skøn24-04-0212-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.235.LSRKunstner - fradrag for udgifter i forbindelse med komponistvirksomhed24-04-0213-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.234.LSRBefordringsfradrag - sygeplejerske - efteruddannelse - orlov med fuld løn24-04-0230-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.233.LSRLejede lokaler - ejendom erhvervet af hovedaktionær - afskrivning24-04-0213-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.232.LSRMoms - delvis fradragsret - holdingselskaber - momspligtige aktiviteter24-04-0215-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.231.HRKøb af obligationer for lånte midler - opgørelse af resultat - sagsbehandlingsfejl - konkret væsentlighedsvurdering24-04-0204-04-02SKAT internt Dom
SKM2002.230.VLRNægtet ekstraordinær genoptagelse/personfradrag - ej bopæl i Danmark - ej fuld skattepligt til Danmark - bopæl i Tyskland24-04-0222-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.229.HRSommerhusudlejning og befordringsfradrag - privat anvendelse/rådighed - flere samtidige arbejdspladser/hovedarbejdssted - forventningsprincippet24-04-0220-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.228.LRLønmodtager skulle som chauffør ikke beskattes af fri bil uanset at bilen var parkeret i hjemmet23-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.227.TSSAfgrænsning af det afgiftspligtige vareområde for lov om afgift af pvc og ftalater - definition af regntøj23-04-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.226.HRPeriodeafgrænsning - plantning af træer - renter22-04-0205-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.225.ØLRPartsrepræsentation - domstolsprøvelse22-04-0214-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.224.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - undladt at oplyse om lejeindtægter22-04-0220-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.223.LRFormodningsreglen vedrørende fri sommerbolig - personalesommerbolig - bestemmende indflydelse på egen aflønningsform19-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.222.TSSFraflytningsbeskatning efter pensionsbeskatningsloven - arbejdsmarkedsbidrag18-04-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.221.TSSLempelse i forhold til Norden og Tyskland - dobbelt social sikring18-04-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.220.TSSKorrektion af visse tidligere afgiftssatser efter mineralolieafgiftsloven17-04-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.219.VLRSalg af kommanditistanpart - gældseftergivelse17-04-0207-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.218.VLRInteressefællesskab - varekøb eller udlån17-04-0201-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.217.TSSMomsregulering - cash-back kampagne16-04-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.216.TSSIndgåelse af en køberetsaftale i vilkårsperioden ikke i strid med tilladelse til skattefri aktieombytning15-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.215.LRDispensation fra 3-års ejertidsvilkår til frasalg af aktier i driftselskabet15-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.214.VLRSkønsmæssig ansættelse - regnskabskrav11-04-0214-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.213.TSSUdlodning af udbytte efter tilførsel af aktiver - kontant vederlag09-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.212.LRAnmodning om omgørelse - virksomhedsskatteloven09-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.211.LROverdragelse af datterselskab til fond09-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.210.SPNAfslag på etablering af spillehal - kommunalbestyrelsens fortolkning af lokalplan - forretningsmæssig virksomhed09-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.209.SPNAfslag på etablering af spillehal - kommunalbestyrelsens fortolkning af kommuneplanen - retningslinier for detailhandel09-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.208.SPNAfslag på dispensation til opstilling spilleautomater - omsætningen på spilleautomater ikke afgørende indflydelse på virksomhedens økonomi09-04-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.207.HRArrangementer afholdt af boldklub09-04-0208-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.206.VLRBeskatning af fri bil - firmabil placeret ved privatboligen - interessefællesskab med arbejdsgiveren - ej ført kørebog - bevisbyrde09-04-0228-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.205.ØLRAfståelse af rettighed - abonnement - 1908-forældelse09-04-0211-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.204.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til selvejende institution på salgstidspunkt08-04-0220-02-02SKAT internt + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.203.VLRBeskatning af fri bil - bil nr. 2 - hovedaktionær og direktør - ej ført kørebog - bevisbyrde08-04-0220-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.202.ØLREj fradrag for renter - regnskabsgrundlag tilsidesat - ikke bevis for rette debitor - ikke bevis for betaling08-04-0222-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.201.VLRFN-observatør - ej fradrag for merudgifter - bevisbyrde - forventningsprincippet08-04-0228-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.200.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af omsætning i pizzeria - bruttoavance08-04-0214-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.199.VLRDriftsomkostninger - afskrivninger - båd08-04-0208-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.198.LRSkattefri virksomhedsomdannelse - bestående virksomhed03-04-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.197.VLRGenoptagelse - primoregulering af varelager uden AMBI02-04-0219-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.196.HRSkatteyder var ikke interessent men kommanditist og derfor underlagt reglerne om fradragsbegrænsning02-04-0231-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.195.HRArbejdskrav ikke opfyldt i udlejningsvirksomhed02-04-0209-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.194.VLRArmslængde-priser - søsterselskab25-03-0228-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.193.TSSStrukturændringer i udenlandsk selskab - opfyldelse af spaltningsdefinition - konsekvenser for danske aktionærer25-03-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.192.ØLRTabsfradrag ikke godkendt ved salg af anparter til 1 kr. til interesseforbundne parter 22-03-0201-03-02SKAT internt Dom
SKM2002.191.ØLRStraffesag - edition - 10-mandsprojektsagerne - bevis - Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 622-03-0201-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.190.LSRForældelse - afgiftsperiode - regulering af momstilsvar21-03-0201-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.189.LRSkattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag21-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.188.LRGældseftergivelse - positiv egenkapital21-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.187.TSSSalg af nye lys i genbrugsbutikker20-03-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.186.LSRForventningsprincip - udgifter og afskrivning vedr. egenprojektering20-03-0227-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.185.LSRAvance ved salg af investeringsbeviser - fusion - opgørelsesmåde20-03-0211-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.184.LSRDeltager i partrederi - fradrag for besvigelser og advokatudgifter20-03-0206-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.183.LSRFrasalg af vindmølleparcel - nedslag for ulempe - genanbringelse af avance20-03-0211-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.182.VLRBeskatning af fri bil - direktør og hovedanpartshaver - selskabets lokaler og bopæl på samme adresse - kørsel mellem bopæl og datterselskab - privat kørsel20-03-0222-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.181.VLRStraffesag - skattesvig - undladt indeholdelse af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag - undladt udbetaling af feriepenge20-03-0221-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.180.VLRStraffesag - toldsvig - køb og salg af smuglercigaretter - betinget frihedsstraf20-03-0208-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.179.ØLRStraffesag - momssvig - negativt momstilsvar20-03-0220-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.178.HRStraffesag - ikke rettidig indbetalt indeholdt A-skat - illikviditet tillagt formildende virkning20-03-0212-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.177.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - passivitet - uregistreret momsvirksomhed - bedrageri med dagpenge20-03-0216-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.176.VLRStraffesag - skattesvig - passivitet - socialt bedrageri20-03-0208-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.175.VLRStraffesag - manglende adskillelse i varebil - frifindelse for overtrædelse af registeringsafgiftsloven20-03-0203-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.174.LSRLandbrugsejendom - straksafskrivning - nedrevet/ny bygning - beregningsgrundlag19-03-0208-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.173.LSRLandbrugsejendom - overdragelse med succession - vedligeholdelse/forbedring19-03-0212-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.172.LSRAfskrivning på lejemål anvendt til ejendomsmæglervirksomhed19-03-0208-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.171.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - udlejning af reklameplads19-03-0211-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.170.LSRFonds fradrag for uddeling - modtager ikke skattepligtig19-03-0211-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.169.LSREjendoms- og grundværdi - forurenet ejendom - påbud om oprensning19-03-0208-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.168.LSRArbejdsmarkedsbidrag - kunstner - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond19-03-0211-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.167.TSSMoms ved kunstneres salg af egne værker19-03-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.166.TSSDen momsmæssige behandling af kommuners indtægter ved betalingsparkering og parkeringslicenser19-03-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.165.LSRSalg af investeringsbeviser - selskabs avance19-03-0226-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.164.LSRTillægstold - import fra tredjeland - efteropkrævning - forventningsprincip19-03-0204-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.163.LSRStatens Serum Institut - momsfritagelse - human diagnostik19-03-0201-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.162.LSRTinglysning af pantebrev - afvisning - godtgørelse af fast afgift19-03-0204-03-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.161.LSRNegativt momstilsvar - Tjeck Magazine19-03-0207-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.160.ØLR10-mandsprojekt - sale and lease back - containere - formalitet18-03-0208-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.159.ØLR10-mandsprojekt - sale and lease back - togvogne - partshøring18-03-0219-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.158.LRAndelsbeviser15-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.157.LRAfskrivning på bygning beliggende i udlandet15-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.156.VLRAktieavancebeskatning - ophør af skattepligt - værdiansættelse14-03-0212-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.155.HREtableringsudgift - vederlag for frigørelse fra konkurrenceklausul - afskrivning - goodwill14-03-0224-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.154.HRRette indkomstmodtager af konsulentvederlag14-03-0212-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.153.ØLRAktieavancebeskatning - ikke beskattet værdi af tegningsretter - anskaffelsessum14-03-0218-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.152.HRErstatning for tab på fordring - kompetence til ændring af skatteansættelsen13-03-0205-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.151.LRIngen modregningsadgang for tab på aktier i udlodning fra investeringsforening13-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.150.TSSAnvendelsen af gennemsnitsmetoden og fradragsbegrænsningsreglen ved opgørelse af tab på aktier anskaffet før den 19. maj 199313-03-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.149.HRProvianteringsvirksomhed - hæftelsesforhold - tyveri - tobaksafgift og moms af cigaretter - mangelfuld begrundelse13-03-0217-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.148.HRGoodwill - skattepligtigt vederlag i fratrædelsesperiode12-03-0224-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.147.ØLRRette indkomstmodtager - hovedanpartshaver eller anpartsselskab12-03-0206-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.146.HRTab i fremmed valuta - regresfordring11-03-0230-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.145.VLREj fradrag for renteudgifter - udlån mellem koncernforbundne selskaber - ikke forretningsmæssig disposition11-03-0205-02-02SKAT internt Dom
SKM2002.144.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdte indtægter08-03-0210-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.143.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet08-03-0212-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.142.ØLRStraffesag - skattesvig - passivitet08-03-0206-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.141.LRAktieavancebeskatning - handelsværdi af minoritetsaktiepost den 19. maj 199307-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.140.LRAfskrivning på reservedele - straksfradrag07-03-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.139.TSSFradrag for advokatomkostninger vedrørende tilbagebetalingskrav i ambisager07-03-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.138.LSRPensionsbidrag til fransk statspension - genoptagelse efter forlig ved Østre Landsret - bindende forhåndsbesked07-03-0209-04-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.137.HRFogedrettens prøvelse af udlæg for told- og afgiftskrav - bevisførelse06-03-0204-05-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.136.LRJustering af kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter06-03-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.135.LSRTimesharelejligheder - afståelse af brugsret - virksomhedsskatteordningen06-03-0220-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.134.LSRGrundværdi - forurening - delvis oprensning05-03-0206-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.133.LSRMælkekvote - værdiansættelse - gaveafgift05-03-0215-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.132.LSRUdbytterettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning - genoptagelse05-03-0215-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.131.LSRUdbytterettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning05-03-0213-06-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.130.LSRSelvstændig vognmand - transportopgaver i udlandet - standardsatser04-03-0219-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.129.LSRLandbrug - sameje - lejeværdi04-03-0214-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.128.LSRErstatning - ikke udnyttet køberet til aktier04-03-0204-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.127.LSRLandbrug - delsalg - ejendomsavancebeskatning04-03-0201-02-02Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2002.126.LSRReduktion af repræsentationsudgifter refunderet af samhandelspartner - forventningsprincippet04-03-0204-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.125.LSRHovedaktionær - afdrag på fordring anset som udlodning04-03-0231-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.124.LSROverdragelse af virksomhed - negativ driftsmiddelkonto04-03-0204-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.123.LSRUdbetalt negativ moms - krav om tilbagebetaling - holdingselskab - kompetence04-03-0207-02-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.122.LROmgørelse - utilsigtede skattemæssige virkninger04-03-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.121.LSRMomstilsvar - udgifter til moderselskab for management fee og Risk fee28-02-0208-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.120.LSRKlage modtaget for sent i skatteankenævnet - klagevejledning28-02-0211-07-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.119.LSRTabsfradrag ved salg af andelsbevis til erhvervslokaler28-02-0210-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.118.LSROphør af virksomhed - genvundne afskrivninger28-02-0214-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.117.ØLRMomsfradrag - transitpassagerer - indenrigsrejser28-02-0218-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.116.VLRUnderskudsfremførsel - "tomt" selskab28-02-0222-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.115.LRHovedaktionær - formodning for anvendelse af lystyacht - bådebyggerundtagelsen28-02-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.114.TSSKapitalforklaring - udlejere af et enkelt lejemål28-02-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.113.TSSKorrektion af indbetalinger eller dispositioner vedrørende pensionsordninger - kompetent myndighed27-02-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.112.LROmdannelse af interessentskab til kommanditselskab27-02-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.111.ØLRRealrenteafgift - tilbagebetalingskrav forældet - 1908-loven26-02-0230-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.110.TSS"Sign on fees" til sportsudøvere - vurdering af eventuel skattepligt26-02-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.109.TSSSkattefri aktieombytning - tilladelse - omgørelse af 3 års anmeldelsesvilkåret26-02-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.108.LRBestyrelseshonorar - rette indkomstmodtager - konsulentselskab25-02-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.107.VLREjendomsavancebeskatning - salg af landbrugsareal anvendt til fritidsformål - ikke vurderet træhus - sommerhusreglen25-02-0221-12-01Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2002.106.LRVirksomhedsomdannelse - kursen på omdannelsestidspunktet ved løbende afdrag på gæld25-02-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.105.ØLRIndeholdelse af A-skat - discjockey - restauratørs hæftelse - inddrivelse og skatteansættelse for beløbet hos lønmodtager25-02-0218-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.104.DEPFristoverskridelse - sagsanlæg21-02-02 SKAT internt Kommentar
SKM2002.103.DEPKommentar - forlig - selvstændigt erhvervsdrivende - udeholdte indtægter - udgifter til serveringspersonale21-02-02 SKAT internt Kommentar
SKM2002.102.HRForlig - selvstændigt erhvervsdrivende - udeholdte indtægter - udgifter til serveringspersonale21-02-02 SKAT internt  
SKM2002.101.ØLRSkøn over anparters reelle værdi ved salg - interesseforbundne parter20-02-0225-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.100.HRIgangværende arbejder - tab på debitorer20-02-0211-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.99.HRAnsættelsesfrister - forhøjelse af indkomst ved Landsskatteretten - forældelse - modregning20-02-0209-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.98.VLRTab på aktier og anparter - tab på debitorer - hovedaktionær - interessefællesskab - bevisbyrde - konkurs20-02-0215-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.97.ØLRStraffesag - undladt toldbehandling af bil - unddragelse af registreringsafgift - skattesvig20-02-0217-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.96.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter - udeholdelse af skattepligtige beløb20-02-0219-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.95.ØLRStraffesag - momssvig - krympet selskabets omsætningsbeløb19-02-0210-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.94.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - strafudmåling19-02-0216-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.93.ØLRStraffesag - salg af indsmuglet spiritus i restaurant - frifindelse19-02-0225-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.92.VLRSkønsmæssig forhøjelse - pizzaria - ingen kasseafstemninger19-02-0210-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.91.VLRDobbeltbeskatning - dansk folkepension - bosat i Tyskland - beskatningsret tillagt Danmark19-02-0222-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.90.VLRAffaldsafgiftsloven - deponering af slagger og flyveaske på egen grund19-02-0210-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.89.HRUnderholdsbidrag - hustrubidrag - afdrag på bodelingsgæld14-02-0204-01-02SKAT internt Dom
SKM2002.88.VLRBerettiget forventning om momsfritagelse for biludlejning - momspligt for udlejning af edb og møbler - momsfritagelse for rådgivning til skole14-02-0223-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.87.LSRVærdiansættelse af gæld ved overdragelse af ejendom - gaveafgift14-02-0222-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.86.LSRSalg af erhvervsandelslejlighed - afståelse af goodwill13-02-0222-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.85.LSRTinglysningsafgift vedr. delvist nedlyst pantebrev - overførsel til nyt pantebrev13-02-0217-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.84.LSRTilskud til produktion af film - afgiftstilsvar13-02-0221-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.83.LSRVirksomhedsomdannelse - overdragelse af aktiver og passiver12-02-0210-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.82.LRSuccession efter kildeskatteloven i vindmølle ikke mulig grundet ligningslovens § 8 P, stk. 412-02-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.80.LSRInternethandel - told- og momsværdi - forsendelse fra USA12-02-0230-11-01SKAT internt + Privates ind- og udførsel samt rejseregler Kendelse
SKM2002.79.LREkstraordinær genoptagelse11-02-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.78.LSRGenoptagelse af skatteansættelse - låneomkostninger - kurstab11-02-0222-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.77.LSRFradrag for underskud ved fast driftssted - dobbeltbeskatning11-02-0214-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.76.LSRGodtgørelse af elafgift til rumopvarmning på kro11-02-0231-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.75.LSRHensættelse vedr. opkrævet flaskepant11-02-0214-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.74.LROphørspenison -“pengetankreglen” i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 408-02-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.73.LROphørspension - opgørelse af fortjeneste efter pensionsbeskatningsloven ved salg af virksomhed - virksomhedsordningen08-02-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.72.LSR10-mandsprojekt - formidlingshonorar06-02-0215-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.71.TSSMomspligt af salg, udlejning og bortforpagtning af mælkekvoter05-02-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.70.HRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug05-02-0206-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.69.VLRKulbrinteskatteloven - dobbeltbeskatning - udlejning af norsk brøndstimuleringsskib - dansk beskatning05-02-0218-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.68.ØLRAffaldsafgiftsloven - afbrænding af eget affald i egen kraftvarmecentral05-02-0218-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.67.LSRForening - renter af værdipapirer og driftskapital05-02-0211-10-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.66.VLRKuldioxidafgift - ikke refusion af CO2-afgift som tung proces ved forbrug af el ved glasuldsfremstilling05-02-0217-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.65.LSREjendom vurderet som bebygget landbrug med 2 lejligheder - beregning af overskud05-02-0214-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.64.LSRLønsumsafgiftspligtig - forening der leverer "socialrådgiverydelser"05-02-0214-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.63.LSRMomsberigtigelse - lystfartøj - købt i Tyskland05-02-0215-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.62.LSRFraflytning til Portugal - fradrag for renteudgifter - omregning til helårsindkomst05-02-0215-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.61.VLRSkattefrit datterselskabsudbytte - taiwanesisk datterselskab05-02-0205-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.60.ØLRDobbelt husførelse - ej fradrag - varig stilling som vicepolitimester05-02-0210-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.59.ØLRDobbelt husførelse - ej fradrag - varig stilling som landsdommer05-02-0210-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.58.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes04-02-02 SKAT internt Afgørelse
SKM2002.57.LSRKonvertering af konvertibel obligation - gældseftergivelse - underskudsbegrænsning04-02-0219-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.56.TSSLønsumsafgift - almene boligorganisationer - suspension af forældelsesfrist31-01-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.55.LSRCreditlempelse ved arbejde på sygehuse i Norge og Sverige - bindende forhåndsbesked31-01-0214-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.54.LSRAndelsselskabs skattepligt - kontoring30-01-0221-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.53.LSRRegistreringsafgiftssats - ombygning til varevogn - varevognsfortegnelse30-01-0219-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.52.LSRPræferencetoldbehandling - metervarer genindført fra Polen30-01-0220-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.51.LSRUdbyttebeskatning - datterselskaber i USA30-01-0221-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.50.LSRAfskrivningsperiode for goodwill30-01-0221-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.49.LRRette indkomstmodtager - stille selskab - oversættelsesvirksomhed30-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.48.LSRArbejdsgiveradministreret rateforsikring - regulering af A-skat og AM-bidrag29-01-0211-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.47.LSRStraksafskrivning - tilbygning29-01-0210-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.46.LSR"Idrætscirkulæret" - ulønnet leder - sponsortøj29-01-0207-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.45.ØLRManglende indeholdelse af A-skat - A-kasse - arbejdsledige - befordringsgodtgørelse - udvist forsømmelighed28-01-0229-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.44.LSRFradrag for rentetillæg - maksimalrente - bindende forhåndsbesked28-01-0229-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.43.LSRLønsumsafgift - efterskole28-01-0230-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.42.LSRAnsættelse af lejeindtægter for ferielejlighed i Frankrig - til disposition for hovedanpartshavere28-01-0204-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.41.LSRBilimportør - fradrag for moms af udgift til leje af erstatningsbiler28-01-0207-12-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.40.LSRAndelsboligforening - delvis ophør af erhvervsvirksomhed24-01-0229-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.39.LSRAndelsboligforening - ophør af udlejning/erhvervsmæssig virksomhed24-01-0229-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.38.LSRRegistreringsafgift - importøravance nedsat til 0 - afgiftsberegning24-01-0227-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.37.LSRChokoladeafgift - godtgørelse - returvarer - efterbetaling24-01-0227-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.36.LSRGenbeskatning af underskud - likvidation af sambeskattet datterselskab24-01-0227-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.35.LSRDødsbo - boregnskab - beløbsgrænser24-01-0219-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.34.LRArbejdsgivers tilskud til nedbringelse af renten på personalets lån23-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.33.TSSLønsumsafgift - fællesregistrering af forening og selskab23-01-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.32.LRRekonstruktion - gældseftergivelse og gældskonvertering fra andelsbeskattet moderselskab23-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.31.LRGenbeskatning af underskud - afhændelse eller overførsel af virksomhed23-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.30.TSSKursansættelse af private pantebreve for 1. kvartal 2002 - kontantomregning af overdragelsessummer22-01-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.29.HRSelvstændigt erhvervsdrivende - ej fradrag for arbejdsværelse i privatboligen - transport af pc accessorium til personbefordring21-01-0229-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.28.ØLROpgivelse af vederlagsfri boligret - gaveafgiftspligtig gave til søn - værdiansættelse21-01-0204-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.27.VLRFordeling af erstatningssum - gruppelivsforsikring - løbende ægtefællepension21-01-0228-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.26.VLRBeregningsgrundlag af retsafgift - momstilsvar ved udlejning af bådepladser21-01-0227-11-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.25.LRMedarbejderaktieordning - erhvervelse af aktier til kurs indre værdi og afståelse til kurs indre værdi ved fratræden18-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.24.LSROpgørelse af lempelse i dansk skat for betalte kildeskatter i udlandet - fradrag for udgifter18-01-0202-08-01SKAT internt Kendelse
SKM2002.23.LSRRette indkomsthaver i koncernforhold - SKM 2001.371 genoptaget17-01-0209-01-02SKAT internt Kendelse
SKM2002.22.TSSLedningsført vand - eftergivelse af vandafgift ved vandspild17-01-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.21.LREnke efter selvstændig erhvervsdrivende - fradrag for indskud på pensionsordning - pensionsbeskatningslovens § 15 A17-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.20.TSSAktier knyttet til et fast driftssted her i landet - begrænset skattepligt - praksisændring16-01-02 SKAT internt Meddelelse
SKM2002.19.LRAfskrivning på accessoriske bygninger - krav om driftsmæssig tilknytning16-01-02 SKAT internt Bindende forhåndsbesked
SKM2002.18.ØLRStraffesag - told- og afgiftssvig - handel med uberigtiget spiritus11-01-0208-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.17.VLRStraffesag - smugleri - guldsmykker10-01-0204-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.16.VLRStraffesag - skatte-, bidrags- og momssvig - strafudmåling10-01-0208-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.15.ØLRStraffesag - kildeskatteloven - forfalsket skattefritagelsesdokument10-01-0204-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.14.ØLRStraffesag - momssvig - undladelse af indeholdelse af A-skat10-01-0224-09-01SKAT internt Dom
SKM2002.13.ØLRStraffesag - spiritusafgiftssvig - handel med uberigtiget spiritus10-01-0201-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.12.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - pizzaria10-01-0224-09-01SKAT internt Dom
SKM2002.11.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed10-01-0217-09-01SKAT internt Dom
SKM2002.10.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - delvis forældelse af strafansvar vedrørende momsforhold10-01-0220-08-01SKAT internt Dom
SKM2002.9.VLRVirksomheder ikke anset som erhvervsmæssige - ej fradrag for underskud08-01-0219-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.8.VLRInvesteringsfond - arbejdskravet ikke opfyldt - afgørelsen tilstrækkeligt begrundet08-01-0228-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.7.ØLRAfståelse af goodwill - erhvervelse af udbytteret - ikke afskrivningsret på anslået værdi af overdraget klientportefølje08-01-0203-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.6.ØLRIkke fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - selvstændig virksomhed08-01-0206-12-01SKAT internt Dom
SKM2002.5.VLRSkønsmæssig forhøjelse - ejendomsudlejning08-01-0219-11-01SKAT internt Dom
SKM2002.4.DEPKommentar - udlejning af ejendom - erhvervsmæssig anvendelse - afskrivning08-01-02 SKAT internt Kommentar
SKM2002.3.ØLRUdlejning af ejendom - erhvervsmæssig anvendelse - afskrivning08-01-0215-08-01SKAT internt Dom
SKM2002.2.HRSalg af pantsatte driftsmidler - afregning af moms - underpanthavers fyldestgørelse ved salg efter salgsfuldmagt03-01-0229-10-01SKAT internt Dom
SKM2002.1.TSSMineralolieafgiftsloven - smøreolie - berostillelse af afgiftsopkrævningen03-01-02 SKAT internt Meddelelse