SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2014.633.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse - styresignal11-09-1411-09-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Styresignal
SKM2014.489.SKATStyresignaler, SKAT-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - styresignal02-07-1402-07-14Politikker og retningslinier Styresignal