SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2009.815.SKATBøder - Colalovgivning - Pantmærkning - Gentagelsesvirkning - Ligeartet kriminalitet - styresignal22-12-0922-12-09Straf Styresignal
SKM2009.785.SKATMoms ved levering af affaldsbehandlingsydelse i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse - styresignal17-12-0917-12-09Momspligt Styresignal
SKM2009.725.SKATKontorhoteller - godtgørelse af elafgift - styresignal30-11-0930-11-09Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2009.673.SKATLevering af forplejning og overnatning på patienthoteller/hospicer - styresignal11-11-0911-11-09Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2009.638.SKATUdenlandsk lønindkomst - skattelempelse - 6-måneders-reglen - Styresignal27-10-0927-10-09Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Styresignal
SKM2009.624.SKATKommentar til SKM2007.340.SR og SKM2007.341.SR - Fradrag for rejseudgifter - Styresignal20-10-0920-10-09Arbejdsgiverens særlige pligter Styresignal
SKM2009.620.SKATBionedbrydelige bæreposer fremstillet på basis af plantestivelse - styresignal19-10-0919-10-09Miljøafgifter Styresignal
SKM2009.600.SKATMineralolieafgift mv. - godtgørelse - sejlads - fartøjer til ral- og sandsugning - praksisændring - styresignal02-10-0902-10-09Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2009.517.SKATSalg af adgang til sportsfaciliteter/udlejning af fast ejendom - styresignal02-09-0902-09-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Styresignal
SKM2009.443.SKATManglende overholdelse af regnskabsregler - fratagelse af registrering som varemodtager - styresignal30-06-0930-06-09Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus + Miljøafgifter Styresignal
SKM2009.428.SKATPraksisændring - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - momspligt - styresignal29-06-0929-06-09Momspligt Styresignal
SKM2009.424.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - spørgsmål/svar - styresignal29-06-0929-06-09Momsgrundlag Styresignal
SKM2009.423.SKATMoms - kirke og kirkegårdsdrift i Folkekirken - styresignal29-06-0929-06-09Fradrag Styresignal
SKM2009.421.SKATGenoptagelse af sager med ulovhjemlet modregning med daginstitutionsrestancer efter dagtilbudsloven i krav på børnefamilieydelser - styresignal29-06-0929-06-09Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse Styresignal
SKM2009.386.SKATBødeforelæg på stedet - mindre smuglerisager - rejsegods - styresignal24-06-0924-06-09Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse Styresignal
SKM2009.385.SKATForenklede fakturaer - administrative bødeforelæg - styresignal24-06-0924-06-09Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momspligt + Straf Styresignal
SKM2009.360.SKATOphævelse af visse cirkulærer, SKAT-meddelelse, skrivelser og cirkulæreskrivelser under tinglysningsafgiftsloven og stempelafgiftsloven - styresignal26-05-0926-05-09Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2009.319.SKATMoms - udlejning af hotelejerlejligheder - styresignal05-05-0905-05-09Momsfritagelse og -godtgørelse + Udleje og bortforpagtning Styresignal
SKM2009.312.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament - styresignal04-05-0904-05-09Udlæg Styresignal
SKM2009.308.SKATHvor kan pantefogeden foretage udlæg for ejendomsskatter - styresignal28-04-0928-04-09Udlæg Styresignal
SKM2009.300.SKATFairplay III-loven - styresignal24-04-0924-04-09Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Straf + Kontrolbestemmelser + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indberetning, regulering og efterangivelse Styresignal
SKM2009.268.SKATIndgåelse af afdragsordninger som kulanceaftaler på inddrivelsesområdet - styresignal20-04-0920-04-09Afdragsordninger og henstand Styresignal
SKM2009.261.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal14-04-0914-04-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2009.232.SKATBeskatning af tegningsretter til aktier i f.eks. Nordea - styresignal27-03-0927-03-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2009.193.SKATKoncernintern omstrukturering - ultimativt moderselskab og delårsreglen - styresignal17-03-0917-03-09Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2009.167.SKATMoms - delregistrering - eksportmomsordningen03-03-09 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Indberetning, regulering og efterangivelse + Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2009.157.SKATAdministrativ bøde for at undlade brug af eller for urigtig anvendelse af privatbenyttelsesmærke på vare- og lastbiler på ikke over 4 tons02-03-0902-03-09Kontrolbestemmelser + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2009.110.SKATKommentar til SKM2009.24.HR - landbrug - hobby - erhverv17-02-0917-02-09Virksomheder + Fradrag og afskrivninger + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Styresignal
SKM2009.105.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser09-02-0909-02-09Om kommunikation og information samt kampagner Styresignal
SKM2009.8.SKATIndsigelser mod kravets eksistens eller størrelse05-01-0905-01-09Udlæg + Afdragsordninger og henstand + Forældelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Styresignal
SKM2009.7.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt - styresignal05-01-0905-01-09Lønindeholdelse + Forældelse Styresignal
SKM2009.5.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser05-01-0905-01-09Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse + Akkordordninger Styresignal
SKM2009.1.SKATÆndring af regler om eftergivelse05-01-0905-01-09Eftergivelse og gældssanering Styresignal