SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.845.SKATMomsfritagelse af kosmetiske behandlinger - styresignal20-12-1020-12-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.748.SKATForholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal25-11-1025-11-10Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2010.707.SKATNedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal04-11-1004-11-10Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet Styresignal
SKM2010.505.SKATMoms - selvstændige grupper af personer - genoptagelse - styresignal20-08-1020-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.251.SKATKursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal07-04-1007-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Afdragsordninger og henstand Styresignal
SKM2010.228.SKATMoms - Rejsebureauvirksomhed - Formidling i andens navn - Genoptagelse og ændring af praksis - styresignal29-03-1029-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Styresignal
SKM2010.162.SKATKantinemåltider med arbejdsgivertilskud - personalegoder - vejledende værdier - styresignal02-03-1002-03-10Personlig indkomst Styresignal
SKM2010.157.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand - styresignal01-03-1001-03-10Tarifering + Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2010.86.SKATInddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber m.v. - Styresignal02-02-1002-02-10Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + International inddrivelse + Tvangsauktion Styresignal