SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2011.721.SKATMoms - overdragelse af selskabsandele som led i en virksomhedsoverdragelse - genoptagelse - styresignal03-11-1103-11-11Fradrag Styresignal
SKM2011.474.SKATEnergiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og tankopvarmning06-07-1106-07-11Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2011.472.SKATAfgift af kvælstofoxider (NOx-afgift) - afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder - styresignal05-07-1105-07-11Miljøafgifter Styresignal
SKM2011.415.SKATBeskatning af aktiviteter i foreninger - med særligt fokus på personaleforeninger og udlodning af kunst - styresignal17-06-1117-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2011.406.SKATVærdiansættelse ved overdragelser med succession - styresignal15-06-1115-06-11Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2011.313.SKATBøde for uretmæssig brug af privatbenyttelsesmærke til køretøjer på ikke over 4 tons - styresignal10-05-1110-05-11Straf Styresignal
SKM2011.259.SKATOpladning af batterier til el-biler - godtgørelse af elafgift - styresignal15-04-1115-04-11Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2011.186.SKATMomsfritagelse af kostrådgivning - styresignal22-03-1122-03-11Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2011.181.SKATDen momsmæssige behandling af salg- og tilpasning af briller og kontaktlinser - styresignal18-03-1118-03-11Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2011.89.SKATÆndring af praksis for delregistrering - Tilfælde, hvor delregistrering vil medføre utilsigtede afgiftsfordele.08-02-1108-02-11Momsgrundlag + Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Styresignal
SKM2011.27.SKATOm forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal13-01-1113-01-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Styresignal