DatoTitel
14-11-22Ændringer til forklarende bemærkninger
06-01-22Ændrede bekendtgørelser på motorområdet fra 1. januar 2022
01-07-22Varsling af skemaændring og serviceændring i Motorregistret
09-05-22Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
09-05-22Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
01-07-22Toldordning 122 mangler i Taric for kontingent 09.8611 d. 1. juli 2022
24-05-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021
27-10-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
30-03-22Spørgsmål og svar vedrørende strafferetlig vurdering af værdifastsættelse ved import af køretøjer
06-07-22Rettelse til Toldtariffen- nye opdelinger
25-03-22Rettelse til Toldtariffen - udligningtold
17-03-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
21-01-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
29-04-22Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
26-09-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-09-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-08-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
31-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
23-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
19-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
18-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
30-03-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-03-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
15-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
02-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
16-12-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-11-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-11-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-11-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-10-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-10-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-10-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
13-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
04-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
07-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
01-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping
02-05-22Rettelse til toldtariffen - Antidmpingtold
09-12-22Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
20-07-22Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
03-10-22Registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab på biler
08-04-22Registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regning
27-04-22Registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
22-09-22Orientering om ændring af procedure for partshøring i pristjeksager
19-12-22Nyhedsbrev pensionsområdet - 2022
30-09-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
28-06-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
12-04-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
18-11-22Nye tariferingsforordninger
12-04-22Nye stempelmærker på cigaretter og røgtobak
31-10-22Nye afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker
03-11-22Ny tariferingsforordning og ophævelse af forordning
25-01-22Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkning
26-07-22Ny tariferingsforordning
24-06-22Ny release til Motorregistret 29. juni 2022
30-06-22Ny praksis for levering af transportydelser vedrørende varer, der udføres til lande uden for EU
02-11-22Ny praksis for frist for udførsel af køretøjer anmeldt til eksport
15-11-22Kombinerede nomenklatur (KN) 2023
14-06-22KN 2022 – rettelse af toldsatser (kun relevant for import af visse ligkister og 3D-printere)
11-03-22Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer
22-12-22Indførelse af lavere toldsats (autonom suspension) for visse varer
15-12-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
27-06-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
22-04-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
17-03-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
22-04-22Berigtigelser til den kombinerede nomenklatur