DatoTitel
06-01-22Ændrede bekendtgørelser på motorområdet fra 1. januar 2022
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-01-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
25-01-22Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkning
26-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-01-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
15-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
17-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-02-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-02-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
02-03-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
04-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-03-22Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer
17-03-22Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
17-03-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
25-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-03-22Rettelse til Toldtariffen - udligningtold
30-03-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
30-03-22Spørgsmål og svar vedrørende strafferetlig vurdering af værdifastsættelse ved import af køretøjer
31-03-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
08-04-22Registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regning
12-04-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
12-04-22Nye stempelmærker på cigaretter og røgtobak
13-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-04-22Berigtigelser til den kombinerede nomenklatur
22-04-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
26-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-04-22Registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
29-04-22Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
02-05-22Rettelse til toldtariffen - Antidmpingtold
03-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-05-22Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
09-05-22Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
16-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
19-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
23-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
24-05-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021
24-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-06-22KN 2022 – rettelse af toldsatser (kun relevant for import af visse ligkister og 3D-printere)
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-06-22Ny release til Motorregistret 29. juni 2022
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-06-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
28-06-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
29-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-06-22Ny praksis for levering af transportydelser vedrørende varer, der udføres til lande uden for EU
30-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-07-22Varsling af skemaændring og serviceændring i Motorregistret
01-07-22Toldordning 122 mangler i Taric for kontingent 09.8611 d. 1. juli 2022
06-07-22Rettelse til Toldtariffen- nye opdelinger
07-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-07-22Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-22Ny tariferingsforordning
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
02-08-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
11-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
09-09-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
22-09-22Orientering om ændring af procedure for partshøring i pristjeksager
22-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-09-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
28-09-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
30-09-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
03-10-22Registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab på biler
12-10-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-10-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
27-10-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
28-10-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
31-10-22Nye afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker
02-11-22Ny praksis for frist for udførsel af køretøjer anmeldt til eksport
03-11-22Ny tariferingsforordning og ophævelse af forordning
11-11-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-11-22Ændringer til forklarende bemærkninger
15-11-22Kombinerede nomenklatur (KN) 2023
18-11-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-11-22Nye tariferingsforordninger
22-11-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-12-22Rettelse til toldtariffen - antdumpingtold
15-12-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
16-12-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-12-22Nyhedsbrev pensionsområdet - 2022
22-12-22Indførelse af lavere toldsats (autonom suspension) for visse varer