DatoTitel
23-12-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-12-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-12-11Afgiftssatser på glødelamper mv. og elektriske sikringer stiger
22-12-11Afgiftsstigning på usunde fødevarer, tobak, øl og vin
22-12-11Nye afgiftssatser på cigaretpapir, skrå og snus (røgfri tobak) mv.
22-12-11Afgiftssatser på bl.a. kaffe og te, kaffe- og teekstrakter samt kaffeerstatninger forhøjes
22-12-11Ændrede regler for lønsumsafgift
22-12-11Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2012
22-12-11Toldkursen for den islandske krone
22-12-11Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2011 - 5% udsving (NZD)(ZAR)
21-12-11Valutakurser - vejledning i download fra Toldtariffen
21-12-11Du skal bruge det nye TastSelv Erhverv fra den 23. januar 2012
21-12-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
21-12-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
21-12-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-12-11Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-12-11Der er ikke adgang til toldsystemerne lørdag den 17. december 2011 ml. kl. 10 og 14
15-12-11Valutakurser Rettelse til 5 % udsving pr. 14. december 2011
14-12-11Energiafgifter - ændringer i ordningen om afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen)
14-12-11Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-12-11Spildevandsafgift - ikrafttrædelse af pligt til opgørelse af afgiftspligtig mængde efter måler
08-12-11SKAT advarer imod telefonopkald fra Panlegis
08-12-11Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2011 - 5 % udsving (CHF)(AUD)
05-12-11Rettelse til "offentliggørelse af valutakurser via Nyhedsbreve til virksomheder"
05-12-11Offentliggørelse af valutakurser (toldkurser) via Nyhedsbreve til virksomheder ophører
01-12-11Vedligeholdelse og ombygning af motorcykler
01-12-11Tariferingsforordninger og FB/KN
30-11-11Ny lov om spilleafgift - bliv klogere på indberetning og betaling
30-11-11Ny lov om spilleafgift - om registrering
30-11-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
28-11-11Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
24-11-11Toldkursen for den islandske krone
24-11-11Valutakurser (toldkurser) 1. december - 31. december 2011
23-11-11SKAT lukker mellem jul og nytår
22-11-11Fra årsskiftet ikke længere krav om sikkerhedsstillelse for spilleautomater
17-11-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-11-11Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2011 - 5% udsving (HUF)(TRY)
15-11-11Ny afgift på mættet fedt i fødevarer
14-11-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-11-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
10-11-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-11-11Import, e-Export, Transit, ICS & Manifest - varsling om nedetid tirsdag den 8. november 2011 kl. 16.30 - 20
03-11-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
28-10-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
25-10-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
21-10-11Procedurekode ved udførsel efter end-use
21-10-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
21-10-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-10-11Toldkursen for den islandske krone
20-10-11Valutakurser (toldkurser) 1. november - 30. november 2011
19-10-11Demobiler
18-10-11Bortfald af krav om oprindelsesbevis for visse tekstilvarer
17-10-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-10-11EU-dom ændrer tariferingspraksis for visse set-top bokse med kommunikationsfunktion
11-10-11Listen over de kompetente canadiske myndigheder, der kan udstede oprindelsescertifikater på skind og varer, omfattet af Rådets Forordning (EØF) nr. 3254/1991 er blevet opdateret
10-10-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
07-10-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
06-10-11Valutakurser (toldkurser) 1. oktober - 31. oktober 2011 - 5% udsving (NZD)
04-10-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
29-09-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
26-09-11Fedtafgift - Nye koder i Importsystemet
22-09-11Toldkursen for den Islandske krone
22-09-11Valutakurser (toldkurser) 1. oktober - 31. oktober 2011
22-09-11Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2011 - 5% udsving (JPY)(PLN)(HUF)(HKD)(CNY)(BRL)
16-09-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-09-11Rettelse til toldtariffen - udlignings- og antidumpingtold
15-09-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-09-11Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2011 - 5% udsving (USD)(CAD)(TRY)
12-09-11Toldkursen for den Islandske krone
12-09-11Rettelse til Toldkursen for den islandske krone
08-09-11Præcisering af brugen af prøveskilte
07-09-11Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2011 - 5 % udsving (CHF)
06-09-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
05-09-11Nye vejledninger om momsrefusion
05-09-11Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen - Tariferingsforordning
31-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
30-08-11Fortoldning - MoFia toldkontrolopgaven
30-08-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
26-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
25-08-11Import af sælprodukter - nye koder i Toldtariffen og fortoldninger
25-08-11Valutakurser (toldkurser) 1. september - 30. september 2011
25-08-11Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2011 - 5% udsving (ZAR)
23-08-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
22-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-08-11EU-salg uden moms (listeoplysninger) - systemet er tilgængeligt
19-08-11Nye adresser til indsendelse af visse opgørelser, dokumenter og forudanmeldelser vedr. aktiv forædling, toldoplag, end-use samt anmodninger om tilbagebetaling efter endt aktiv forædling og midlertidig indførsel
19-08-11Toldkursen for den Islandske krone
19-08-11Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen - Tariferingsforordning
19-08-11Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen FB/KN og Tariferingsforordninger
18-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-08-11Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2011 - 5% udsving (CHF) (CAD)
12-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-08-11Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2011 - 5% udsving (CHF) (TRY) (RUB) (MXN)
11-08-11EU-salg uden moms (Listeoplysninger) - Der kan fortsat ikke indberettes
10-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
10-08-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
04-08-11Tariferingsforordninger
04-08-11Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2011 - 5% udsving (CHF)
01-08-11EU-salg uden moms (Listeoplysninger) - Der kan ikke indberettes
28-07-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
27-07-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
22-07-11Ny momsforordning - ændringer ved handel med udlandet
21-07-11Valutakurser (toldkurser) 1. august - 31. august 2011
21-07-11Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2011 - 5% udsving (NZD)
19-07-11Frihandelsaftale med Sydkorea
18-07-11Rykkermeddelelse om manglende angivelse af listeoplysninger vedr. 4. kvartal 2010
18-07-11Rettelse til toldtariffen - manglende side i kap. 3921
15-07-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
14-07-11Nyhedsbrev til virksomheder om ændringer vedr. momsangivelsen
13-07-11Frihandelsaftale med Sydkorea
13-07-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-07-11EU-salg uden moms er udsat til ultimo juli
12-07-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-07-11"EU-salg uden moms" (tidligere Liste) er udsat på ubestemt tid
07-07-11Behandling af angivelser i status 09/fejl - kontingentløbenummer 09.4314.
07-07-11Pligt til at gemme regnskabsmateriale sikkert
06-07-11Energiafgifter - godtgørelse af afgift af varme til stilstandsvarme og opvarmning af olie i tanke
06-07-11Toldkursen for den Islandske krone
06-07-11Ændring af afgiftssatserne for vin og vinbaserede alkoholsodavand fra 1. oktober 2011.
05-07-11NOx-afgift - afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder
01-07-11EU-salg uden moms (tidligere Listesystemet) juli 2011
01-07-11Metanafgift - afgiftsgodtgørelsen kan ydes til både registrerede og ikke-registrerede virksomheder
30-06-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
30-06-11Ændring af den kombinerede nomenklatur som følge af WTO-rapport om IT-produkter
30-06-11Rettelse til Toldtarifen - antidumpingtold
30-06-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
29-06-11NOx-afgift - regler for måling af udledningen af NOx for anlæg, der benyttes lidt på årsbasis
28-06-11Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-06-11Frihandelsaftale med Korea / dokumentation ved import
24-06-11Frihandelsaftale med Korea
23-06-11Valutakurser (toldkurser) 1. juli - 31. juli 2011
20-06-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
20-06-11Ændring af ølmoderationsordningen fra 1. januar 2011
20-06-11Ændring af kredittider i tobaksafgiftsloven fra 17. oktober 2011
17-06-11Refund for double taxation on diesel tax (motor fuel)
17-06-11Godtgørelse af dobbeltbeskatning på dieselafgift
16-06-11Anvendelse af underskud i sambeskatning ved likvidation og konkurs mv.
16-06-11Rettelse til toldtariffen - ændring af toldsats - pos 8528
10-06-11Energiafgifter - nye brændselsfordelingsregler for kraftvarme, nye satser for afgiftslempelse på fjernvarme og overskudsvarme
01-06-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
31-05-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
26-05-11Toldekspeditionssteder
26-05-11Mange speditører og kurerer har problemer med at lave korrekte fortoldninger
25-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-05-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
19-05-11Angivelse af containernumre i e-export
19-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
19-05-11Toldkursen for den Islandske krone
19-05-11Valutakurser (toldkurser) 1. juni - 30. juni 2011
18-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold/udligningstold
17-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
16-05-11Nyhedsbrev til virksomheder vedr. BEK nr. 274
13-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-05-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
12-05-11Rettelse til toldtariffen - udligningstold
12-05-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
11-05-11Ejendomsavancebeskatning - rådgivning til rådgivere
10-05-11Ændret modtagelse af ekspeditioner med værdifastsættelse af motorkøretøjer
05-05-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
03-05-11Tarifering af jagttrofæer
29-04-11Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
29-04-11Tonnageskat - fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
29-04-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
28-04-11Rettelse til Toldkursen for den islandske krone
28-04-11Rettelse til toldtariffen - udligningstold
26-04-11Toldkursen for den islandske krone
20-04-11Valutakurser (toldkurser) 1. maj - 31. maj 2011
15-04-11Ny afgift på mættet fedt i fødevarer
08-04-11Justeringer af tinglysningsafgiftsloven fra 1. maj 2011
07-04-11Rettelse til toldtariffen - tillægstold
07-04-11Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2011 - 5% udsving (JPY)
04-04-11Skattemæssige afskrivninger for selskaber
31-03-11Japan og fødevaresikkerhed
31-03-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
30-03-11Toldsystemerne (import og e-Export) er utilgængelige søndag den 3. april i tidsrummet kl. 9-15
29-03-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
25-03-11Toldkursen for den Islandske krone
25-03-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
24-03-11EU-dom vedr. INN-produkter
24-03-11Valutakurser (toldkurser) 1. april - 30. april 2011
21-03-11Midlertidig ordning for godtgørelse af tinglysningsafgift - Andelsboligbogen og Personbogen
18-03-11Godkendt eksportør - lettelser ved udfyldning af ansøgningsskema
18-03-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
17-03-11Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2011 - 5% udsving (NZD)
16-03-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
15-03-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
11-03-11Afgiften på HFC-gasser m.fl. forhøjes med 50%
10-03-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
07-03-11Nu er det tid til at selvangive
04-03-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
03-03-11Rettelse til toldtariffen - udligningstold
03-03-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
03-03-11Rettelse til toldtariffen - udligningstold
03-03-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
01-03-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
25-02-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
25-02-11Rettelse til toldtariffen - månedlige kurs
18-02-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
18-02-11Toldkursen for den Islandske krone
18-02-11Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger
17-02-11Valutakurser (toldkurser) 1. marts - 31. marts 2011
14-02-11Rettelse til toldtariffen - Referencepriser for fiskerivarer for fangståret 2011
14-02-11Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
14-02-11Rettelse til toldtariffen - ny opdeling
10-02-11Ny momsbekendtgørelse og nyt Listesystem "EU-salg uden moms"
08-02-11Rettelse til toldtariffen - tekst ændringer
04-02-11Nedlukning af YM-systemet samt import- og eksportsystemerne den 7. februar 2011
04-02-11Nedlukning af YM-systemet samt Import- og eksportsystemerne den 7. januar
04-02-11Orientering om resultaterne af undersøgelsen "Rigtig angivelse af importoplysninger" - Told Compliance.
03-02-11Affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald til varmeproduktion (beregningsgrundlag og satser ændret)
03-02-11EMCS - det elektroniske ledsagedokument kan anvendes.
27-01-11Servicedeskens åbningstider - Toldsystemerne samt EMCS
20-01-11Valutakurser (toldkurser) 1. februar - 28. februar 2011
20-01-11Valutakurser (toldkurser) 1. januar - 31. januar 2011 - 5% udsving (ZAR)
16-01-11Toldkursen for den Islandske krone