DatoTitel
03-01-23Orientering om vedtagelse af lovforslag om ændringer af afgifter på motorområdet – aftale om grøn omstilling af vejtransporten
20-12-22Orientering om regler for ejerskifte af køretøj uden registreringsattest
28-12-21Vi forlænger fristen for indsendelse af materiale i forbindelse med Motorstyrelsens pristjek
23-12-21Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
22-12-21Ny praksis for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport
22-12-21Præcisering af afgiftsfritagelser og nyt på EMCS
22-12-21Ny lovgivning – tilpasning af regler på motorområdet og særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af køretøjer
21-12-21Ny release til Motorregistret 28. december 2021
20-12-21Nyhedsbrev - Pensionsområdet 2021
17-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
16-12-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger - opdatering
16-12-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
10-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
09-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-12-21Udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenorm
07-12-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-12-21Indberetning af afgiftsfrie udbetalinger i PAF i 2022
02-12-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
29-11-21Nye forklarende bemærkninger til KN
26-11-21Tidligere ugyldige registreringssyn er nu gyldige
25-11-21Ændring af fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler
19-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-11-21Orientering om ugyldige registreringssyn
10-11-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-11-21Afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler
02-11-21Bindende købs- og leasingaftaler - omberegning - brug af forkert målenorm
26-10-21Tillægsafgiften på vin udvides
26-10-21Ny tariferingsforordning
20-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
18-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
12-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
06-10-21Nyt lovforslag vedrørende bindende købs- og leasingaftaler indgået senest 17. december 2020 – ændring af frist for at indsende anmodning om at bruge dagældende afgiftsregler
06-10-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
05-10-21Nye tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS
01-10-21Ny release af Motorregistret
30-09-21Varsling af skemaændring og nyt felt i Motorregistret
24-09-21Fejl i Motorregistret for visse værditabsberegninger foretaget fra og med 1. juni 2021
21-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
16-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-09-21Mauritius får undtagelse fra oprindelsesreglerne for 100 tons saltet slangemakrel (HS ex 0305 69 80)
07-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-09-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-09-21Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
23-08-21Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger
13-08-21Orientering om regler for faste prøveskilte i forbindelse med udløb af tilladelse og forsikringsophør
09-08-21Spørgsmål og svar fra Motorstyrelsen vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129)
05-08-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
03-08-21Begrænset adgang til at betale i motorekspeditionerne fra 1. juli 2021
03-08-21Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
30-07-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-07-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
19-07-21Dokumentation for klargøringsfradrag
13-07-21Klagevejledning
12-07-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
08-07-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
08-07-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
07-07-21Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
05-07-21Dispensation fra adressekravet ved registrering af et køretøj
05-07-21Varsling af serviceændring i Motorregistret - Sekundære Erhvervsaktører
30-06-21Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter
29-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-06-21OBS! Indberetning af afgiftsfrie deludbetalinger 1. juli 2021 udskydes
25-06-21Solidarisk hæftelse efter registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7
22-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-06-212 nye tariferingsforordninger
15-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
14-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11-06-21Eksempler på beregning af registreringsafgift på nye køretøjer indregistreret fra 18. december 2020
11-06-21Nye tariferingsforordninger
04-06-21Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstold
01-06-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-06-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
31-05-21Ny release til Motorregistret 1. juni 2021
31-05-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
28-05-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
26-05-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
25-05-21Afgiftsberigtigelse af nye køretøjer
21-05-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-05-21Overgangsordning – anmodning om anvendelse af nye regler ved genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a
19-05-21Afgiftsfrie deludbetalinger skal indberettes i PAF fra den 1. juli 2021
06-05-21Tonnageskat - fordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage
06-05-21Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage
29-04-212 nye tariferingsforordninger
29-04-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
29-04-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
26-04-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-04-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
22-04-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
21-04-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-04-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
20-04-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
09-04-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
07-04-21Udskydelse af betalingsfrist for månedsangivelsen for marts 2021
31-03-21Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold
31-03-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-03-21Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN
22-03-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-03-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
15-03-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
11-03-21Rettelse til Toldtariffen - tillægstold
03-03-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
03-03-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
01-03-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-02-21Ny tariferingsforordning og forklarende bemærkninger
26-02-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
26-02-21Rettelse til Toldtariffen - udligningstold
26-02-21Varsel af ændringer i Motorregistret: Nyt felt i KøretøjMiljøOplysningStruktur
18-02-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
16-02-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
10-02-21Genindførsel af afgift på pvc og ftalater
10-02-21Genindførsel af afgift på pvc-folier
09-02-21Sænket elvarmeafgift og rumvarmeafgift
08-02-21Retningslinjer for selvanmelderes angivelse af registreringsafgift på månedsangivelse
04-02-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
01-02-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
29-01-21Danske prøvemærker bliver større
28-01-21Fakturakrav i overgangsperioden for lovforslag om omlægning af bilafgifter (L 129)
28-01-21Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger
20-01-21Udskydelse af betaling af registreringsafgift for selvanmeldere for marts 2021
11-01-21Motorstyrelsen udsender nye tilslutningsaftaler til Motorregistret
08-01-21Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
07-01-21Eksportører kan midlertidigt bestille prøvemærker til eksport via Motorregistret
30-07-20Husk at indberette Statsstøtte inden 1. september 2020